REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 125.

Péter, László (1955) Espersit János, 1879-1931. Ismeretlen adatok Juhász Gyula és József Attila életéhez, költészetéhez. Irodalomtörténeti füzetek (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1955) Miscellania. Egy 18. századi versgyűjtemény ismertetése. Irodalomtörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forgács, László (1955) Bajza és Belinszkij. Irodalomtörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1955) Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza. Irodalomtörténeti füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, Jolán (1956) A drámaíró Csokonai. Irodalomtörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, Nándor (1956) Ady Endre Nagyváradon. Irodalmi forrástanulmány. Irodalomtörténeti füzetek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1956) Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. Irodalomtörténeti füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fejős, Imre (1956) Vörösmarty arca. Irodalomtörténeti füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1957) Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Irodalomtörténeti füzetek (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1957) Arany János és az Akadémia. Irodalomtörténeti füzetek (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baránszky-Jób, László (1957) Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. Irodalomtörténeti füzetek (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Zsolt (1957) A nagyenyedi kollégium történetéhez 1831-1841. Irodalomtörténeti füzetek (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

V. Busa, Margit (1958) A Thököly-kódex és kuruckori versei. Egy XVII. századi kéziratos kötet ismertetése. Irodalomtörténeti füzetek (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József (1958) Gorkij és Madách. Irodalomtörténeti füzetek (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajda, János (1958) Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. Irodalomtörténeti füzetek (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sükösd, Mihály (1958) Tudós Weszprémi István. Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből. Irodalomtörténeti füzetek (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vörös, Károly (1958) Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez. Irodalomtörténeti füzetek (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gáldi, László (1958) Szenczi Molnár Albert zsoltárverse. Irodalomtörténeti füzetek (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezei, Márta (1958) Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában. Irodalomtörténeti füzetek (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1958) Petőfi, a segédszerkesztő. Irodalomtörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1958) Petőfi, a segédszerkesztő : a költő ismeretlen írásaival. Irodalomtörténeti füzetek (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1958) Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Péter (1958) Szabó Dezső indulása. Irodalomtörténeti füzetek (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1959) A költői nyelv hangtanából. Irodalomtörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogány, Péter (1959) Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán, 1770-1823. Irodalomtörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mišianik, Ján (1959) Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. Irodalomtörténeti füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, Nándor (1959) Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. Irodalomtörténeti füzetek (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1959) Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Irodalomtörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1959) Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radó, György (1960) Majakovszkijról. Irodalomtörténeti füzetek (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zimándi, Pius István (1960) Péterfy Jenő és baráti köre. Irodalomtörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sáfrán, Györgyi (1960) Arany János és Rozvány Erzsébet. Irodalomtörténeti füzetek (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csanda, Sándor (1961) A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. Irodalomtörténeti füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezősi, Károly (1961) Petőfi családja a Kiskunságban. Kiskunfélegyházi életük. Irodalomtörténeti füzetek (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geréb, László (1961) A munkásügy irodalmunkban 1832-1907. Tanulmányok. Irodalomtörténeti füzetek (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csukás, István (1961) Ady Endre a szlovák irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Merényi, Oszkár (1961) Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok. Irodalomtörténeti füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc (1962) A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága. Irodalomtörténeti füzetek (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zrinszky, László (1962) A Magyar Tanácsköztársaság emléke költészetünkben 1919-1945. Irodalomtörténeti füzetek (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapláros, István (1963) Kraszewski és Magyarország. Irodalomtörténeti füzetek (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, József (1963) Ady útja az „Új versek” felé. Irodalomtörténeti füzetek (40). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lengyel, Géza (1963) Magyar újságmágnások. Irodalomtörténeti füzetek (41). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baranyi, Imre (1963) A fiatal Madách gondolatvilága. Madách és az Athenaeum. Irodalomtörténeti füzetek (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Attila (1964) Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Irodalomtörténeti füzetek (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grezsa, Ferenc (1964) Juhász Gyula egyetemi évei 1902-1906. Irodalomtörténeti füzetek (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markovits, Györgyi (1964) Üldözött költészet. Kitiltott, elkobzott, perbefogott kötetek, versek a Horthy-korszakban. Irodalomtörténeti füzetek (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1965) A szimbolizmus és a magyar líra. Irodalomtörténeti füzetek (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kunszery, Gyula (1965) A magyar szonett kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Ilona (1965) Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Irodalomtörténeti füzetek (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péczely, László (1965) Tartalom és versforma. Irodalomtörténeti füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sziklay, László (1965) Az ifjú Hviezdoslav. Irodalomtörténeti füzetek (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Poszler, György (1965) Szerb Antal pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kántor, Lajos (1966) Százéves harc „Az ember tragédiájá”-ért. Irodalomtörténeti füzetek (53). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csaplár, Ferenc (1967) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Irodalomtörténeti füzetek (52). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József (1967) A Balassi-comoedia és szerzője. Irodalomtörténeti füzetek (54). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eötvös, József (1967) Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Irodalomtörténeti füzetek (55). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csatári, Dániel (1967) A Vásárhelyi Találkozó. Irodalomtörténeti füzetek (56). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rónay, László (1967) Az Ezüstkor nemzedéke. Irodalomtörténeti füzetek (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Imre (1967) Magyar nyelvű iskolaelőadások a XVII. század második feléből. Irodalomtörténeti füzetek (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varannai, Aurél (1967) John Bowring és a magyar irodalom. Irodalomtörténeti füzetek (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pomogáts, Béla (1968) Kuncz Aladár. Irodalomtörténeti füzetek (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Miklós (1969) A verselemzés kérdéseihez. József Attila: Eszmélet. Irodalomtörténeti füzetek (57). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schweitzer, Pál (1969) Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívum-csoportjai. Irodalomtörténeti füzetek (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1969) Vörösmarty drámái. Egyetemi előadás 1942/43. 2. és 1943/44. 1-2. félév. Irodalomtörténeti füzetek (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1969) Petőfi, a vándorszínész. Irodalomtörténeti füzetek (64). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, László (1969) Asztalos István. Irodalomtörténeti füzetek (65). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Birnbaum, Marianna D. (1969) Elek Artur pályája. Irodalomtörténeti füzetek (66). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barla, Gyula (1970) Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. Irodalomtörténeti füzetek (67). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, Anna (1970) Az Életképek 1846-1848. Irodalomtörténeti füzetek (68). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T. Erdélyi, Ilona (1970) Irodalom és közönség a reformkorban. Regélő Pesti Divatlap. Irodalomtörténeti füzetek (69). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Borbála (1971) Szellemtörténet és irodalomtudomány. Vázlatok a Minerva köréből. Irodalomtörténeti füzetek (70). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németh, G. Béla (1971) Tragikum és történetfelfogás. A századvégi tragikum-vita. Irodalomtörténeti füzetek (71). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bán, Imre (1971) Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században. Irodalomtörténeti füzetek (72). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pór, Péter (1971) Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. Irodalomtörténeti füzetek (73). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kőháti, Zsolt (1971) Sárközi György. Irodalomtörténeti füzetek (74). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Katona, Béla (1971) Krúdy Gyula pályakezdése. Irodalomtörténeti füzetek (75). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bényei, Miklós (1972) Eötvös József olvasmányai. Irodalomtörténeti füzetek (76). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Sándor (1972) Petőfi romantikájának forrásai. Irodalomtörténeti füzetek (77). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Agárdi, Péter (1972) Rendiség és esztétikum. Gyöngyösi István költői világképe. Irodalomtörténeti füzetek (78). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1973) Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (79). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hopp, Lajos (1973) A Rákóczi-emigráció Lengyelországban. Irodalomtörténeti füzetek (80). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dersi, Tamás (1973) A századvég katolikus sajtója. Irodalomtörténeti füzetek (81). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Martinkó, András (1973) Költő, mű és környezet. Kérdőjelek a Petőfi-irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek (82). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Péter, Katalin (1973) A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A Siralmas panasz keletkezéstörténete. Irodalomtörténeti füzetek (83). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sivirsky, Antal (1973) Magyarország a XIX. századi holland irodalom tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (84). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gábor (1974) Lírai igefüggvények stilisztikája. Irodalomtörténeti füzetek (85). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0105-8

Pór, Anna (1974) Balog István és a XIX. század elejének népies színjátéka. Irodalomtörténeti füzetek (86). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0128-7

Szalai, Imre (1975) A Vajda János Társaság. Irodalomtörténeti füzetek (87). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0576-2

Bán, Imre (1976) A Karthausi Névtelen műveltsége. Irodalomtörténeti füzetek (88). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0698-X

Czigány, Lóránt (1976) A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914. Irodalomtörténeti füzetek (89). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0786-2

Sárdi, Margit (1976) Petrőczy Kata Szidónia költészete. Irodalomtörténeti füzetek (90). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0991-1

Sipos, Lajos (1976) Babits Mihály és a forradalmak kora. Irodalomtörténeti füzetek (91). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1053-7

Kollin, Ferenc (1977) A Prager Könyvkiadó története. Irodalomtörténeti füzetek (92). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1172-X

Szuromi, Lajos (1977) József Attila: Eszmélet. Irodalomtörténeti füzetek (93). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1148-7

Nemes, István (1979) Radnóti Miklós költői nyelve. Irodalomtörténeti füzetek (94). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1679-9

Di Francesco, Amedeo (1979) A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében. Irodalomtörténeti füzetek (95). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1680-2

Szilágyi, János (1979) A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 között. Irodalomtörténeti füzetek (96). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1711-6

Lichtmann, Tamás (1979) Pap Károly. Irodalomtörténeti füzetek (99). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1830-6

Gerškovič, Aleksandr Abramovič (1980) Petőfi és a színház. Irodalomtörténeti füzetek (101). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2516-X

Orosz, László (1980) A magyar verstani eszmélkedés kezdetei. Irodalomtörténeti füzetek (97). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1828-7

Bécsy, Tamás (1980) A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben. Irodalomtörténeti füzetek (98). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1829-5

Nagy Sz., Péter (1981) Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor Endre pályaképe. Irodalomtörténeti füzetek (102). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2603-4

Kelemen, Péter (1981) Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában. Irodalomtörténeti füzetek (103). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2633-6

Bónis, György (1981) Révay Péter. Irodalomtörténeti füzetek (104). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2690-5

Rubin, Péter (1982) Francia barátunk, Auguste de Gerando (1819-1849). Irodalomtörténeti füzetek (105). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2764-2

Kulin, Ferenc (1982) Hódíthatatlan szellem. Dózsa György és a parasztháború reformkori értékeléséről. Irodalomtörténeti füzetek (106). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2796-0

Pomogáts, Béla (1983) A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Irodalomtörténeti füzetek (107). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3387-1

Hopp, Lajos (1983) A lengyel literatúra befogadása Magyarországon, 1780-1840. Irodalomtörténeti füzetek (108). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3334-0

Laczkó, András (1983) Ecset és toll. Rippl-Rónai József és az irodalom. Irodalomtörténeti füzetek (109). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3486-X

Péterffy, Ida (1985) Horváth Ádám munkássága a „Hunniás” előtt. Irodalomtörténeti füzetek (110). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3508-4

Markovits, Györgyi (1985) A magyar írók harca a cenzúra ellen (1919-1944). Irodalomtörténeti füzetek (111). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963053536X

May, István (1985) A magyar heroikus regény története. Irodalomtörténeti füzetek (112). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3827-X

Deme, Zoltán (1985) Verseghy könyvtára. Irodalomtörténeti füzetek (113). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3825-3

Barta, János (1985) A pálya ívei. Kemény Zsigmond két regényéről. Irodalomtörténeti füzetek (115). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4021-5

Angyalosi, Gergely (1986) A lélek lehetőségei. Líra és szubjektumelmélet összefüggései a század eleji Magyarországon. Irodalomtörténeti füzetek (114). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3823-7

Korompay, H. János (1988) Műfordítás és líraszemlélet. Egy félévszázad magyar Baudlaire-értelmezései. Irodalomtörténeti füzetek (116). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4540-3

Martinkó, András (1988) Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Irodalomtörténeti füzetek (117). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4921-2

Nemeskéri, Erika (1988) Cholnoky László. Irodalomtörténeti füzetek (119). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5353-8

Gömöri, György (1989) Angol - magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században. Irodalomtörténeti füzetek (118). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4929-8

Kemény, Katalin (1990) Az ember, aki ismerte saját neveit. Széljegyzetek Hamvas Béla Karneváljához. Irodalomtörténeti füzetek (120). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5632-4

Santarcangeli, Paolo (1990) Magyarok Itáliában. Tanulmányok és előadások. Irodalomtörténeti füzetek (121). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5381-3

Kútfalvi, Oszkár (1991) Újságpaloták. Irodalomtörténeti füzetek (122). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5895-5

Németh, G. Béla (1991) Péterfy Jenő. Irodalomtörténeti füzetek (123). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5935-8

Gyenis, Vilmos (1991) Hermányi Dienes József, 1699-1763. Irodalomtörténeti füzetek (124). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6045-3

Hima, Gabriella (1992) Kosztolányi és az egzisztenciális regény : Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata. Irodalomtörténeti füzetek (125). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6088-7

This list was generated on Sun Jun 23 09:50:50 2024 CEST.