REAL-EOD

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 18.

UNSPECIFIED (2007) Angol nyelvű összefoglalók = English abstracts of the papers. In: Vámos, Éva and Vámosné Vigyázó, Lilly, (eds.) A természettudományok, a technika és az orvoslás, és a természetes és épített környezet ... = Science, Technology and Medicine, and the Natural and Built Environment ... Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Országos Műszaki Múzeum - Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest, pp. 237-252.

Parlatir, Ismail and Hazai, György and Kellner-Heinkele, Barbara, eds. (2007) Catalogue of the Turkish manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences (2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-508-558-3

Whittle, Alasdair, ed. (2007) The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain : investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés. Varia archaeologica Hungarica (21). Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-7391-90-3

Zatykó, Csilla and Juhász, Imola and Sümegi, Pál, eds. (2007) Environmental archaeology in Transdanubia. Varia archaeologica Hungarica (20). Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-7391-94-1

Bitskey, István, ed. (2007) Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-473-125-2

Buzogány, Dezső and Ősz, Sándor Előd, eds. (2007) A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye parciális zsinatainak végzései : 1686-1718, 1810-1815. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (4). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-32-6

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2007) Meteor csillagászati évkönyv 2008. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Maticsák, Sándor and Hoffmann, István and Juhász, Dezső, eds. (2007) Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Hungarológiai kongresszusok, 1-3 . Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen - Budapest. ISBN Össz.: 978-963-87595-0-4; 1. köt.: 978-963-87595-1-1; 2. köt.: 978-963-87595-2-8; 3. köt.: 978-963-87595-3-5

Dörnyei, Sándor and Szávuly, Mária, eds. (2007) Régi Magyar Könyvtár III/XVIII. század. Magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai. II. kötet (1761–1800). Régi magyar könyvtár . Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.

Apor, Éva and Wang, Helen, eds. (2007) Supplement to the Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-508-545-3

Buzogány, Dezső and Ősz, Sándor Előd, eds. (2007) A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere : 3., 1686-1807 : Marosnémeti-Zejkfalva. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (2/3). Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-27-2

Monok, István, ed. (2007) A könyves kultúra : XIV-XVII. század : 3., Válogatás a francia szakirodalomból. SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, Országos Széchényi Könyvtár, Szeged, Budapest.

Buzogány, Dezső and Sípos, Gábor, eds. (2007) A nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere, 1745-1814. Erdélyi református egyháztörténeti adatok (5). Kolozsvári Református Teológiai Intézet Protestáns Egyháztörténeti Tanszék ; Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár. ISBN 978-973-7971-38-8

Vámos, Éva and Vámosné Vigyázó, Lilly, eds. (2007) A természettudományok, a technika és az orvoslás, és a természetes és épített környezet, benne "Az 1956-os forradalom és a természettudományok, a technika és az orvoslás képviselői" c. szekcióval = Science, Technology and Medicine, and the Natural and Built Environment with a Section on „The 1956 Revolution, and the Representatives of Science, Technology and Medicine”. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből = Studies into the History of Science, Technology and Medicine . Országos Műszaki Múzeum - Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Kelecsényi, Ágnes (2007) A Selyemút rejtett kincsei : Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-7451-14-0

Körmendy, Kinga (2007) Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka II. (Ms 2270 - Ms 2287). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (23). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 978-963-508-551-4

Miklós, Zsuzsa (2007) Tolna megye várai. Varia archaeologica Hungarica (22). Históriaantik Könyvesház, Budapest. ISBN 978-963-7391-93-4

Téglási, Ágnes (2007) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2006. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (27). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Fri Aug 18 23:57:26 2017 CEST.