REAL-EOD

Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 46.

Solymosi, László and Somfai, Balázs, eds. (1992) A Dunántúl településtörténete IX. A Dunántúl településtörténete, 9 . MTA VEAB, MTA PAB.

Feld, István, ed. (1992) Bischöfliche Burgen und Residenzen im Mittelalter : Resumées der Vorträge : 3. Castrum Bene - Konferenz, 10-13. Juni 1992. Castrum Bene, 3 . Castrum Bene Egyesület, Pécs.

Cabello, Juan, ed. (1992) Castrum Bene 2/1990 : Várak a későközépkorban = Die Burgen im Spätmittelalter. Castrum Bene, 2 . Castrum Bene Egyesület, Budapest.

Domsa, Károlyné and Fekete, Gézáné and Kovács, Mária, eds. (1992) "Gondolatok a könyvtárban" | „Thoughts in the library". A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (30/105). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-82-4

Végh, András and Magyar, Károly, eds. (1992) Gótikus szobrok a budai királyi palotából. Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Budapest. ISBN 963 7096 32 9

Koltay, Ede, ed. (1992) Ionokkal keltett Auger-elektronok és röntgensugárzás : alapelvek és elemanalitikai alkalmazások. Az atomenergia- és magkutatás újabb eredményei (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6323-1

Tverdota, György, ed. (1992) L'héritage de Ferenczi et la psychanalyse hongroise. Vers un nouveau dictionnaire francais-hongrois/hongrois-francais. Cahiers d'études hongroises (4). Sorbonne Nouvelle Paris 3 - CIEH; Institut Hongrois, Paris.

Gregorovicz, Anikó, ed. (1992) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1991. évi beszámoló jelentése és 1992. évi programja. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Monok, István and Varga, András, eds. (1992) Magyarországi magánkönyvtárak : 2., 1588-1721. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (13/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-35-1

Holl, András and Mizser, Attila and Taracsák, Gábor, eds. (1992) Meteor csillagászati évkönyv 1993. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Kertész, Ádám and Kovács, Zoltán, eds. (1992) New perspectives in Hungarian geography : contribution to the 27th international geographical congress, Washington D. C. 1992. Studies in geography in Hungary (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6572-2

Kiefer, Ferenc and Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia, eds. (1992) Papers in computational lexicography, COMPLEX '92 : [proceedings of the 2nd International Conference on Computational Lexicography, COMPLEX '92 Budapest, Hungary]. Computational lexicography, Complex . Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963-8461-67-5

Szende, Tamás, ed. (1992) Phonological representation and lenition processes. Magyar fonetikai füzetek = Hungarian papers in phonetics (24). Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest. ISBN 963 8464 64 0

Kontra, Miklós, ed. (1992) Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-8461 66 7

Szabó, Márta and Schulz, Éva, eds. (1992) A kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények együttműködése a régióban : a MTA Veszprémi Területi Bizottság ankétja, 1992. április 1, Veszprém. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

Monok, István and Szabó, Enéh, eds. (1992) A könyves kultúra : XIV-XVII. század : 1., Válogatás az angolszász szakirodalomból. Scriptum, Szeged.

Beszteri, Béla, ed. (1992) A közoktatás problémái Magyarországon : tudományos konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém.

Vargha, Magda and Patkós, László and Tóth, Imre, eds. (1992) The role of Miklós Konkoly Thege in the history of astronomy in Hungary : the 120th anniversary of Konkoly Observatory : meeting in Budapest, 5-6 September 1991 : proceedings. Konkoly Observatory Monographs (1). Konkoly Observatory, Budapest. ISBN 963-8361-45-X

Csíky, Gábor and Endrei, Walter and Gazda, István and Lambrecht, Miklós and Palló, Gábor and Pénzes, István and Sipka, László, eds. (1992) Évfordulóink a műszaki és természettudományokban : 1993. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban . Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Budapest.

Barabás, Zoltán (1992) Búzanemesítés : eredmények, problémák, perspektívák : akadémiai székfoglaló : 1986. április 9. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6318-5

Benkő, Elek (1992) A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Varia archaeologica Hungarica (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-7391-59-2

Berényi, István (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6248-0

Braun, Tibor and Glanzel, Wolfgang and Schubert, András (1992) Országok, szakterületek, folyóiratok tudománymetriai mutatószámai. 1981-1985. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának informatikai és tudományelemzési sorozata, 6 . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 794

Burger, Kálmán (1992) Rögzített folyadékok Mössbauer-spektroszkópiája : új eljárás az oldatkémiában : akadémiai székfoglaló : 1990. szeptember 18. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6319-3

Dimény, Imre (1992) A műszaki fejlesztés ökonómiai összefüggései a mezőgazdaságban : akadémiai székfoglaló : 1990. november 6. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6250-2

Dömötör, Ákos (1992) A magyar protestáns exemplumok katalógusa. Folklór archívum (19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7762 77 9

Gulyás, Pál (1992) Die Bibliothek Sambucus : Katalog / nach der Abschrift von Pál Gulyás. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-3-9

Gulyás, Pál (1992) A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) / Gulyás Pál olvasatában. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (12/2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-4-7

Gyires, Béla (1992) A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról : akadémiai székfoglaló, 1990. október 25. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6325-8

Holl, Imre (1992) Kőszeg vára a középkorban : az 1960-1962. évi ásatások eredménye. Fontes archaeologici Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6329-0

Horváth, Ágota and Pik, Katalin and Tardos, Katalin (1992) Szociálpolitikai rendszerváltás : szociális segélyezettek és munkanélküliek Somogy megyében. Szociálpolitikai Értesítő (1992/1). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Ihász, Mihály (1992) Szemléletváltozás a peptikus fekélyek sebészi kezelésében : akadémiai székfoglaló : 1990. november 15. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6321-5

Komenský, Jan Amos (1992) Pampaedia : a "De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ad genus humanum" IV. része. Bibliotheca Comeniana (4). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak. ISBN 963-7535-01-2

Kárteszi, Ágnes and Horváth, László and Ormos, István (1992) A Scheiber-könyvtár katalógusa | Catalogue of the Scheiber Library. Keleti Tanulmányok = Oriental Studies (9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9637302778

Kőrös, Endre (1992) Perturbált kémiai oszcillátorok dinamikája : akadémiai székfoglaló : 1990. október 16. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6320-7

Méhes, Károly (1992) A centroméraszétválás sorrendje : akadémiai székfoglaló : 1991. március 12. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6445-9

Náray-Szabó, Gábor (1992) A molekulák harmóniája : akadémiai székfoglaló : 1990. november 13. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6322-3

Rejtő, István (1992) Mikszáthiáda : cikkek, tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (29/104). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-72-7

Salánki, János (1992) Új utak a környezetszennyezés biológiai indikálásában : akadémiai székfoglaló : 1988. március 25. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6404-1

Szabó, Miklós and Tonk, Sándor (1992) Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 1521-1700. Fontes rerum scholasticarum (4). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-912-5

Szamosközy, István (1992) Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ; Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, 1598. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez . Scriptum, Szeged. ISBN 963-85039-6-3

Szamosközy, István (1992) Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, 1593 ; Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum, 1598. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (33). Scriptum, Szeged. ISBN 963-481-887-0

Terplán, Zénó (1992) Fogaskerekek, hajtóművek, fogaskerék-bolygóművek : akadémiai székfoglaló : 1990. október 1. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6375-4

sine, nomine (1992) Ki kicsoda : a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek és támogatott kutatóhelyeinek kutatói. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-04-2502-5

sine, nomine (1992) A Világbank szociálpolitikai jelentése Magyarországról. Szociálpolitikai Értesítő (1992/2). Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet, Budapest.

Ádám, Antal (1992) A dunántúli elektromos vezetőképesség-anomália földtani és módszertani jelentősége : akadémiai székfoglaló : 1990. szeptember 24. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6403-3

This list was generated on Wed Mar 3 08:36:09 2021 CET.