REAL-EOD

Items where Year is 1930

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 59.

Fröhlich, Izidor, ed. (1930) Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Babits, Mihály (1930) Bevezetés a "Divina Commedia" olvasásához. Kincsestár (37.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Baktay, Ervin (1930) A világ tetején : Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain a nyugati Tibetbe. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Bartók, György (1930) Az Eszme filozófiai vizsgálata. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1930) Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. Az Akadémia filozófiai könyvtára (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bergson, Henri (1930) Teremtő fejlődés. Az Akadémia filozófiai könyvtára (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzenczey, Margit (1930) Wildgans-tanulmányok. Német philologiai dolgozatok (44). Pfeifer, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1930) La guerra italiana del 1859 e la sorte dell'Ungheria. Casa Editrice D'Arte Bestetti & Tumminelli, Roma.

Berzeviczy, Albert (1930) Válságban van-e a parlamentarizmus? : az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának ankétje. Gergely R, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Apponyi, Albert (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közűlése 1930 május 11-én. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Apponyi, Albert and Gerevich, Tibor (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Szent Imre-év alkalmából 1930. május 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Gaal, Jenő (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése gróf Széchenyi István Hitel című műve megjelenésének centenáriuma alkalmából 1930 március 24-én : Berzeviczy Albert megnyító beszéde : Gaal Jenő felolvasása a Hitel korszakos jelentőségéről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1930) A törvények útja : tudós társaság. Magyar irodalmi ritkaságok (1.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Brandenstein, Béla (1930) Művészetfilozófia. Az Akadémia filozófiai könyvtára (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Burger, Károly (1930) Az egészséges nő. Kincsestár (94.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Buza, László (1930) A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1930) Afrika. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Didovácz, György (1930) A Budai Jogkönyv (Ofner Stadtrecht) hangtana. Német philologiai dolgozatok (43). Pfeifer, Budapest.

Dézsi, Lajos (1930) XVI. századbeli magyar költők művei. 7. köt. 1566-1577. Régi Magyar Költők Tára (8). Akadémiai Kiadó , Budapest.

Eckhardt, Sándor (1930) Az utolsó virágének. Minerva-könyvtár (27.). Minerva, Budapest.

Erdélyi, László (1930) Szent Imre és kora. Athenaeum Nyomda, Budapest.

Farkas, Gyula (1930) A magyar romantika : fejezetek a magyar irodalmi fejlődés történetéből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fellner, Frigyes (1930) Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1930) A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fitz, József (1930) A könyv története. Kincsestár (53.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gáspár, Ilona (1930) A magyar mathematikai irodalom bibliografiája : 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (4.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Heller, Farkas (1930) A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági tudományok : felolvasás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszka, József (1930) A magyar turáni ornamentika története. Pátria Irodalmi Vállalat, Budapest.

Juhász, László (1930) Un disciple romantisme français : Madách et la tragédie de l'homme = Madách és a francia romanticizmus. Francia tanulmányok = Études françaises, 4 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Kenéz, Béla (1930) Európa földbirtokpolitikája a háború előtt és a háború után. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klobusitzky, Dénes (1930) Hormónok és hormónhatások : a belső elválasztó mirigyek és működésük. Népszerű természettudományi könyvtár (8.). Kir. M. Természettud. Társ., Budapest.

Koltay-Kastner, Jenő (1930) Olasz-magyar magyar-olasz iskolai szótár. Danubia kiadása, Pécs.

Kornis, Gyula (1930) Magyar filozófusok : tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Ungarische Kulturideale 1777-1848. Verlag von Quelle und Meyer, Leipzig.

Kornis, Gyula (1930) Ungarns Unterrichtswesen seit dem Weltkriege. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig.

Károlyi, Árpád (1930) Néhány történelmi tanulmány. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leden, Christian (1930) Kjuvatin jégmezői. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1930) Újabb vizsgálódások az emberi értelemről. Az Akadémia filozófiai könyvtára (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leidenforst, Gyula (1930) Keserű tenger. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Mikes, Kelemen (1930) Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Magyar könyvtár (1142). Lampel, [Budapest].

Moravek, Endre (1930) A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (6. 1.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mosonyi, János (1930) Idegrendszerünk. Kincsestár (93.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Moór, Gyula (1930) Zum ewigen Frieden : Grundriss Einer Philosophie des Pazifismus und des Anarchismus. Verlag von Felix Meiner, Leipzig.

Németh, Gyula (1930) A honfoglaló magyarság kialakulása. Hornyászky Viktor R.-T. M. K. Udv. Könyvnyomda, Budapest.

Oravetz, Vera (1930) Les impressions françaises de Vienne (1567-1850) = A bécsi francia nyomtatványok (1567-1850). Francia tanulmányok = Études françaises, 3 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Osztern, Rózsa (1930) Zsidó ujságirók és szépirók a magyarországi németnyelvű időszaki sajtóban, a "Pester Lloyd" megalapításáig, 1854-ig. Német philologiai dolgozatok (45). Pfeifer, Budapest.

Petőfi, Sándor (1930) János vitéz. A magyar nép irodalmi könyvtára (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pfizenmayer, Eugen Wilhelm (1930) Kelet-Szibiria ősvilága és ősnépei : tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Pukánszky, Béla (1930) A német irodalom kis tükre. Kincsestár (35.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Sík, Sándor (1930) Cserkészet. Kincsestár (105.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Thim, József (1930) A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tisza, István (1930) Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Zoltán (1930) "Attila's Schwert" : Studie über die Herkunft des sogenannten Säbels Karls des Grossen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Pál (1930) I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai : 1527-1547. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Urr, György (1930) A szlovenszkói magyar politika tíz esztendeje : 1919-1929. Puzsér Ny., Košice-Kassa.

Vörösmarty, Mihály (1930) Vörösmarty Mihály válogatott költeményei. A magyar nép irodalmi könyvtára (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weidlein, Johann (1930) A murgai német nyelvjárás alaktana. Német philologiai dolgozatok (42). Pfeifer, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1930) Fejlődéstan. Kincsestár (43.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

sine, nomine (1930) Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. UNSPECIFIED.

This list was generated on Sun Feb 28 23:30:56 2021 CET.