REAL-EOD

Items where Year is 1927

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 31.

Book

Csányi, Károly, ed. (1927) Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum régi ezüstkiállításának leíró lajstroma. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Szűcs, Gyula, ed. (1927) A gyöngyösi hősök aranykönyve 1914-1918. Birnbaum János, Gyöngyös.

Apor, Péter (1927) Metamorphosis Transylvaniae. Rózsavölgyi, Budapest.

Brunetière, Ferdinand (1927) Brunetiere Ferdinand válogatott kritikai tanulmányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Faludi, János (1927) André Dudith et les humanistes français = Dudith András és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 1 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Farádi Vörös, Ignác (1927) Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) A politikai bűncselekmények és a büntetőtörvénykönyv. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1927) Az újkori nevelés története, 1600-1800 : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Förster, Aurél (1927) A Magyar Tudományos Akadémia és a klasszikus ó-kor : az Akadémia alapításától 1883-ig : bemutatta a M. Tudományos Akadémia I. Osztályának 1925. május 11-én tartott ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Pál (1927) Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye : 1850-1904. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Györffy, István (1927) Hajdúböszörmény települése. Városi Nyomda, Szeged.

Horváth, János (1927) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hubay, Jenő (1927) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a Zeneművészetünk fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszti, József (1927) Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ilk, Mihály (1927) A Nemzeti Casino százéves története : 1827-1926. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1927) 1764. december 3. - 1831. augusztus 15. Kazinczy Ferencz levelezése (22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1927) A magyar Alföld : gazdaságpolitikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1927) Ad Ciceronis De finibus L. I. 7, 23. et III. 12. 40. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Rudolf (1927) Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Plósz, Sándor (1927) Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Saile, Tivadar Antal (1927) Kőrösy József hatása a statisztika fejlődésére. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1927) A székely nemzet története és alkotmánya. "Hargitaváralja", Budapest.

Takáts, Sándor (1927) Szegény magyarok. Genius Nyomda, Budapest.

Teleszky, János (1927) A magyar állam pénzügyei a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1927) Akadémiánk és a hazai statisztika. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1927) Hamvadó tüzek : költemények : 1922-1926. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1927) Klasszika-filológiánk. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1927) A Magyar Tudományos Akadémia Pasteur-emlékünnepe : a Pasteur születésének századik évfordulója alkalmából 1923. november 26-án tartott ülésen elmondott megnyitó beszéd és előadások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1927) A Nemzeti Casino ecarté- és chemin de fer-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

Áldásy, Antal (1927) Zsigmond király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Östör, József (1927) Tisza István saját szavaiban. Franklin-Társulat kiadása, Budapest.

This list was generated on Sat Apr 4 08:24:35 2020 CEST.