REAL-EOD

Items where Year is 1927

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | G | H | I | K | N | O | P | S | T | V | Á | Ö
Number of items: 29.

A

Apor, Péter (1927) Metamorphosis Transylvaniae. Rózsavölgyi, Budapest.

B

Brunetière, Ferdinand (1927) Brunetiere Ferdinand válogatott kritikai tanulmányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

F

Faludi, János (1927) André Dudith et les humanistes français = Dudith András és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 1 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Farádi Vörös, Ignác (1927) Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Finkey, Ferenc (1927) A politikai bűncselekmények és a büntetőtörvénykönyv. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1927) Az újkori nevelés története, 1600-1800 : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Förster, Aurél (1927) A Magyar Tudományos Akadémia és a klasszikus ó-kor : az Akadémia alapításától 1883-ig : bemutatta a M. Tudományos Akadémia I. Osztályának 1925. május 11-én tartott ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gyulai, Pál (1927) Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye : 1850-1904. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Györffy, István (1927) Hajdúböszörmény települése. Városi Nyomda, Szeged.

H

Horváth, János (1927) A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hubay, Jenő (1927) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a Zeneművészetünk fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Huszti, József (1927) Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Ilk, Mihály (1927) A Nemzeti Casino százéves története : 1827-1926. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

K

Kazinczy, Ferenc (1927) 1764. december 3. - 1831. augusztus 15. Kazinczy Ferencz levelezése (22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1927) A magyar Alföld : gazdaságpolitikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Némethy, Geyza (1927) Ad Ciceronis De finibus L. I. 7, 23. et III. 12. 40. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ortvay, Rudolf (1927) Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Plósz, Sándor (1927) Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Saile, Tivadar Antal (1927) Kőrösy József hatása a statisztika fejlődésére. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1927) A székely nemzet története és alkotmánya. "Hargitaváralja", Budapest.

sine, nomine (1927) A Magyar Tudományos Akadémia Pasteur-emlékünnepe : a Pasteur születésének századik évfordulója alkalmából 1923. november 26-án tartott ülésen elmondott megnyitó beszéd és előadások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1927) A Nemzeti Casino ecarté- és chemin de fer-szabályai. Nemzeti Casino anyagai . Franklin-Társulat, Budapest.

T

Takáts, Sándor (1927) Szegény magyarok. Genius Nyomda, Budapest.

Teleszky, János (1927) A magyar állam pénzügyei a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1927) Akadémiánk és a hazai statisztika. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Vargha, Gyula (1927) Hamvadó tüzek : költemények : 1922-1926. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vári, Rezső (1927) Klasszika-filológiánk. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Á

Áldásy, Antal (1927) Zsigmond király és Spanyolország. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ö

Östör, József (1927) Tisza István saját szavaiban. Franklin-Társulat kiadása, Budapest.

This list was generated on Sat Apr 4 08:24:35 2020 CEST.