REAL-EOD

Items where Year is 1915

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 32.

Thallóczy, Lajos and Horváth, Sándor, eds. (1915) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 4. : Jajcza (Bánság, Vár és Város) története, 1450-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 40 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rózsaffy, Dezső, ed. (1915) Fabriczy Kornél kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sacher Gusztávné Bárczy, Berta and Halász Sándorné Sacher, Magda, eds. (1915) Háborus főzőkönyv. Rózsavölgyi és Társa, Budapest.

Vértesy, Jenő, ed. (1915) Merlin születése : 1662. Ál-shakespearei drámák (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1915) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 4. (1915). Duncker & Humblot, München.

Balogh, Arthur (1915) Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baumgartner, Alán (1915) A kerci apátság a középkorban. Stephaneum, Budapest.

Chobot, Ferenc (1915) A váczi egyházmegye történeti névtára. Pestvidéki Nyomda, Vác.

Darkó, Jenő (1915) Bölcs Leo taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, László (1915) Magyar művelődés történet : 1. korszak: Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. Szent Bonaventura Nyomda, Kolozsvár.

Eucken, Rudolf (1915) Az élet értelme és értéke. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Földes, Béla (1915) A nemzetközi kereskedelem elméletéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Giesswein, Sándor (1915) Egyén és társadalom. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gubányi, Károly (1915) Ausztrália. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (17.). Lampel, Budapest.

Heltai, Gáspár (1915) Háló : Kolozsvár 1570. Régi magyar könyvtár (36). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hornyánszky, Gyula (1915) A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1915) Abauj-Tornavármegye történelmi monografiája : Abauj-Tornavármegye története, 1527-1648. Kassai Ny., Kassa.

Lenhossék, Mihály (1915) Az ember helye a természetben. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Mahler, Ede (1915) Ókori chronológiai kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molecz, Béla (1915) Szórendi tanulmányok. Nyelvészeti füzetek (70). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Némethy, Géza (1915) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 2., Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistulas ex Ponto. Typis Societatis Franklinianae, Budapestini.

Pauler, Ákos (1915) A fogalom problémája a tiszta logikában. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula (1915) A magyar rovásirás hiteles emlékei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1915) Jósika Miklós. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1915) Rajzok a török világból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor and Eckhart, Ferenc and Szekfű, Gyula (1915) A budai basák magyar nyelvű levelezése : 1553-1589. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1915) Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. Hornyánszky, Budapest.

Viczmándy, Tamás (1915) A Viczmándy-család története. Franklin, Budapest.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zemplén, Géza (1915) Az enzímek és gyakorlati alkalmazásuk. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Éble, Gábor (1915) A szamosújvári Verzár család. Franklin-Társulat, Budapest.

This list was generated on Fri Oct 18 21:34:17 2019 CEST.