REAL-EOD

Items where Year is 1915

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | S | T | V | Z | É
Number of items: 28.

B

Balogh, Arthur (1915) Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baumgartner, Alán (1915) A kerci apátság a középkorban. Stephaneum, Budapest.

C

Chobot, Ferenc (1915) A váczi egyházmegye történeti névtára. Pestvidéki Nyomda, Vác.

D

Darkó, Jenő (1915) Bölcs Leo taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

E

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, László (1915) Magyar művelődés történet : 1. korszak: Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. Szent Bonaventura Nyomda, Kolozsvár.

Eucken, Rudolf (1915) Az élet értelme és értéke. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

F

Földes, Béla (1915) A nemzetközi kereskedelem elméletéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Giesswein, Sándor (1915) Egyén és társadalom. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gubányi, Károly (1915) Ausztrália. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (17.). Lampel, Budapest.

H

Heltai, Gáspár (1915) Háló : Kolozsvár 1570. Régi magyar könyvtár (36). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hornyánszky, Gyula (1915) A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kemény, Lajos (1915) Abauj-Tornavármegye történelmi monografiája : Abauj-Tornavármegye története, 1527-1648. Kassai Ny., Kassa.

Koszó, János (1915) Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. Német philologiai dolgozatok (14.). Pfeifer, Budapest.

L

Lenhossék, Mihály (1915) Az ember helye a természetben. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

M

Mahler, Ede (1915) Ókori chronológiai kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Molecz, Béla (1915) Szórendi tanulmányok. Nyelvészeti füzetek (70). Magyar Nyelvőr, Budapest.

N

Némethy, Géza (1915) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 2., Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistulas ex Ponto. Typis Societatis Franklinianae, Budapestini.

P

Pauler, Ákos (1915) A fogalom problémája a tiszta logikában. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Sebestyén, Gyula (1915) A magyar rovásirás hiteles emlékei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1915) Jósika Miklós. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

T

Takáts, Sándor (1915) Rajzok a török világból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor and Eckhart, Ferenc and Szekfű, Gyula (1915) A budai basák magyar nyelvű levelezése : 1553-1589. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1915) Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. Hornyánszky, Budapest.

V

Viczmándy, Tamás (1915) A Viczmándy-család története. Franklin, Budapest.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zemplén, Géza (1915) Az enzímek és gyakorlati alkalmazásuk. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

É

Éble, Gábor (1915) A szamosújvári Verzár család. Franklin-Társulat, Budapest.

This list was generated on Wed Apr 1 17:29:25 2020 CEST.