REAL-EOD

Items where Subject is "N Fine Arts / képzőművészet > NX Arts in general / művészetek általában > NX4 Art history and criticism / művészettörténet, műkritika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 37.

B

Berzeviczy, Albert (1906) A cinquecento festészete és szobrászata (tekintet nélkül Velenczére). Népszerű Főiskola könyvtára (3). Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1909) A cinquecento festészete, szobrászata és művészi ipara. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) A háború a képzőművészetekben : művészettörténelmi tanulmány 67 vetíthető üvegképpel. Uránia, Budapest.

Bogyay, Tamás (1964) Bayern und die Kunst Ungarns. Studia Hungarica (1). Schnell u. Steiner, München.

Büky, Béla (1962) Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában | Bertalan Székelys Schriftlicher Nachlass in der Handschriftenabteilung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (29). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

C

Castiglione, László (1951) A rabszolgatársadalmak művészete. Művészettörténeti kiskönyvtár (2). UNSPECIFIED, Budapest.

D

Dobrovits, Aladár (1943) Egyiptom és a hellénizmus. Parthenon-tanulmányok (9). Franklin, Budapest.

F

Farbaky, Péter (2002) Szatmári György, a mecénás : egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7948-0

G

Galavics, Géza (1971) Program és műalkotás a 18. század végén : egy festmény születése és fogadtatása. Művészettörténeti füzetek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Genthon, István (1927) Magyar művészek Ausztriában a mohácsi vészig. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gervers-Molnár, Vera (1972) A középkori Magyarország rotundái. Művészettörténeti füzetek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Glatz, Károly (1929) Velence múltja és művészete. Kincsestár (58.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

H

Haraszti, Emil (1937) A tánc története. Kincsestár (54.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hekler, Antal (1942) Hekler Antal válogatott kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1935) A magyar művészet története. Könyvbarátok Szövetsége, Budapest.

Hornyik, Sándor (2008) Avantgárd tudomány? : a modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. Művészettörténeti füzetek (30). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8613-9

I

István, Mária (1996) Látványtervezés Németh Antal színpadán (1929-1944). Művészettörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7342-3

J

Jánosi, Béla (1914) Szerdahely György aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Koczogh, Ákos (1938) Expresszionizmus. Minerva-könyvtár (120). Egyetemi Nyomda, Budapest.

L

Lyka, Károly (1909) A művészet könyve. A műveltség könyvtára (7.). Athenaeum, Budapest.

M

Marosi, Ernő (1995) Kép és hasonmás : művészet és valóság a 14-15. századi Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6893-4

Marosi, Ernő (2003) Művészettörténet – az emlékezés tudománya? | Art History – The Science of Remembering? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 1 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 81-97. ISBN 963 09 45 00 2

Meller, Simon (1915) Az Esterházy képtár története. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Mihalik, József (1901) A zománcz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (63/64.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Myskovszky, Viktor (1879) Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

N

Narantuya, T. and Shur, B. (2010) Masterpieces of Nomadic Mongolia. Collections of Gansukh Sodnom. Ulaanbaatar Print Co. Ltd., Ulaanbaatar. ISBN 97899929-61-44-5

O

Otte, Johann Heinrich (1875) A középkori egyházi művészet kézikönyve Otte Henrik nyomán. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

P

Poszler, György (2002) Művészetek. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-345-9

R

Rómer, Ferencz Flóris (1874) Régi falképek Magyarországon. Eggenberger, Budapest.

Rózsa, György (1998) Grafikatörténeti tanulmányok : fejezetek a magyar vonatkozású grafikai ábrázolások múltjából. Művészettörténeti füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7508-6

S

Szabolcsi, Bence (1937) Bevezetés a zenetörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szabó, Júlia (1971) A magyar aktivizmus története. Művészettörténeti füzetek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T

Taine, Hippolyte Adolphe (1924) A görög művészet bölcselete. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Tímár, Árpád (2000) Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-236-3

V

Vayerné Zibolen, Ágnes (1973) Kisfaludy Károly : a művészeti romantika kezdetei Magyarországon. Művészettörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

This list was generated on Fri Dec 3 10:34:53 2021 CET.