REAL-EOD

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 71.

Bodzás, Sándor and Antal, Tamás, eds. (2018) Műszaki tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2018. MTA DAB.

Bicskei, Éva and Ugry, Bálint, eds. (2018) 150 éves az Akadémia székháza : Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634160953

Fata, Ildikó and Kissné Budai, Rita, eds. (2018) Emberközpontú tudomány. Tudományos mozaik (15). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-3-1

Bíró, Gyöngyi and Monok, István and Verók, Attila, eds. (2018) Erdélyi könyvesházak V. : 1541–1782 : Vegyes források. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/5). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-41-6

Szelestei N., László, ed. (2018) Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (21). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-898-0

Bárány, Attila and Novák, Ádám, eds. (2018) Fontes Memoriae Hungariae II. Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427). Fontes Memoriae Hungariae, 2 . MTA-DE "Magyarorszég a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-887-4

C. Tóth, Norbert and Mikó, Gábor and Lakatos, Bálint, eds. (2018) A Khuen-Héderváry és a Tisza kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1903-1905. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (56). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 269 5

Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya, eds. (2018) Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (18). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-890-4

Boros, István and Takács, László, eds. (2018) Litteris vincimur : I. Scriptorium konferencia : Vác, 2017. május 11-12. Scriptorium (1). Szent István Társulat, Budapest. ISBN 978 963 277 779 5

Bilicsi, Erika, ed. (2018) A MARC21 szerinti katalogizálás bevezetése az MTA Könyvtár és Információs Központban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (39/114). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-38-6, 978-963-7451-39-3 (pdf )

Gaálné Kalydy, Dóra and Vas, Viktória, eds. (2018) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2017. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (38). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Szádoczki, Vera, ed. (2018) Makó Pál költői munkái. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 6 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-860-7

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2018) Meteor csillagászati évkönyv 2019. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Baráth, Magdolna and Gecsényi, Lajos, eds. (2018) Nagy Imre első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei : I. kötet. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (57). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-88382-7-8

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2018) Pedagógusképzés és az inklúzió. Új kutatások a neveléstudományokban . Kreatív Help Bt., Debrecen. ISBN 978-615-00-3695-3

Fata, Ildikó and Gajzágó, Éva Judit and Schuchmann, Júlia, eds. (2018) Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon : tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére. Tudományos mozaik (14). Tomori Pál Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-80727-2-4

Kiss, Mária Rita, ed. (2018) Roma szakkollégiumok hallgatóinak országos tudományos konferenciája I. Absztraktkötet. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale és a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, Szeged. ISBN 978-615-5372-86-5 (print) ; 978-615-5372-87-2 (online pdf)

Ács, Péter and Manherz, Károly, eds. (2018) Rúnaírás és runológia. Budapester Beiträge zur Germanistik (77.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-959-1

Knipf-Komlósi, Elisabeth and V. Rada, Roberta, eds. (2018) Sprachliche Vermittlung wirtschaftlichen Wissens - am Beispiel des Deutschen. Budapester Beiträge zur Germanistik (78.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-970-6

Forrai, Judit and Pók, Andrea, eds. (2018) Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. ISBN 978-615-80623-5-0

Varga, András and Farkas, Katalin, eds. (2018) A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai = Catalogus librorum veterum Bibliothecae Universitatis Szegediensis = Altbücherbestand zwischen 1801-1850 der Universitätsbibliothek Szeged. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 11 . SZTE Klebelsberg Könyvtár, Szeged. ISBN 978 963 306 597 6

Kovács, Tibor and Tóth-Bodrogi, Edit and Bátor, Gergő, eds. (2018) VI. Terrestrial Radioisotopes in Environment : International Conference on Environmental Protection. Social Organization for Radioecological Cleanliness, Veszprém. ISBN 978-615-00-2168-3

Csontos, Péter and Hanga, Zoltán and Hajdu, Tamás and Korsós, Zoltán and Kovács-Hostyánszki, Anikó and Mecsnóber, Melinda and Szurdoki, Erzsébet and Vitályos, Gábor Áron, eds. (2018) XXXI. Vándorgyűlés : összefoglalók. 2018. november 22-23. Magyar Biológiai Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80986-2-5

Antal, Ildikó (2018) A statisztika eszközei az Elektrotechnikai Gyűjteményben. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 278-292. ISBN 978-615-80623-5-0

Antalóczy, Ildikó (2018) Statisztikai módszerek alkalmazása a történeti kriminológiában. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 93-106. ISBN 978-615-80623-5-0

Bella, Tamás (2018) A kutatási módszer és mintavétel megválasztása a tudományos kutatásokban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 247-263. ISBN 978-615-80623-5-0

Csibi, Kinga (2018) Bemutatkozik a Ganz gyűjtemény új szerzeménye. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 231-246. ISBN 978-615-80623-5-0

Czoboly, Gergely and Erdős, Gabriella (2018) Adózási alapok feladatgyűjtemény. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Ekler, Péter and Zsoldos, Endre (2018) Csillagok, csillagképek. Tudomány Mátyás király udvarában. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-40-9

Farkas, Ádám (2018) Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához. Vélemények a katonai jog világából, 3 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Farkas, Ádám (2018) Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Farkas, Ádám (2018) A totalitás kora? : A 21. század biztonsági környezetének és kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete. Bibliotheca Juris Militaris, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-00-2826-2 (nyomtatott) | 978-615-00-2827-9 (elektronikus)

Fekete, Marianna (2018) eIdő, avagy a szabadidő behálózása. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-92-6 (print) ; 978-615-5372-93-3 (online PDF)

Forgács, Lajos (2018) Mérnökök az egészségügyben. Mit mond a statisztika erről? In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 209-224. ISBN 978-615-80623-5-0

Forrai, Judit (2018) Bevezető. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, p. 5. ISBN 978-615-80623-5-0

Forrai, Judit and Izsák, Éva (2018) Mérhető csomópontok Budapesten: településfejlődés és a szórakoztatóipar összehasonlító statisztikája (1872−1900). In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 131-144. ISBN 978-615-80623-5-0

Frisnyák, Zsuzsa (2018) Statisztikai adatelemezés és térinformatika a közlekedéstörténeti kutatásokban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 122-130. ISBN 978-615-80623-5-0

Gara, Nathalie and Gara, László (2018) Saint-Boniface és lakói. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5478-57-4

Gazda, István (2018) Az orvosi statisztika néhány jelentős hazai művelője. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 47-53. ISBN 978-615-80623-5-0

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2018) Moszkvai séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9928-3

Horváth, Mária M. and Lupták, Annamária and Monok, István and Nagy, Kornél (2018) Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz / Frumoasa : Books printed before 1851 and manuscripts. Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, 2 . Eszterházy Károly University, Eger. ISBN 978-963-496-027-0

Hrotkó, Larissza (2018) Pest város zsidó lakosságának kialakulása a 19. század közepéig tartó demográfiai változások korában : Adalékok „a türelmi adó” korszakának zsidó demográfiájához. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 107-121. ISBN 978-615-80623-5-0

Jancsó, Árpád (2018) Temesvár kilencedik vasútvonala: a Temesvár–Szentandrás–Varjas helyi érdekű vasút története. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 12 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-109-1

Janik, Leonard (2018) Demográfiai jövőkép – ahogy azt 50 éve láttuk. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 323-334. ISBN 978-615-80623-5-0

Kassai, László (2018) A katonai szolgálati fegyelmi jog főbb vonásai. Vélemények a katonai jog világából, 4 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Katona, József (2018) Gyógyszerésztörténeti értékmentés. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 318-322. ISBN 978-615-80623-5-0

Kelecsényi, Ágnes (2018) Magyarok a selyemúton. MTA KIK ; PAIGEO ; Dunhuang Academy, Budapest. ISBN 978-615-80951-2-9

Kelemen, Roland (2018) A polgári korszak honvédelmi jogi szakirodalmának áttekintése. Bibliotheca Juris Militaris, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-00-3054-8 (nyomtatott) | 978-615-00-3055-5 (elektronikus)

Keserű, Krisztina (2018) Szent László Kórház szerepe egyes fertőző betegségek esetében. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 76-92. ISBN 978-615-80623-5-0

Kovács, István (2018) A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Kántor Sándorné Varga, Tünde (2018) Bolyai Farkas és Nagy Károly munkáiról a Magyar Tudós Társaság 1835. évi nagydíjának tükrében. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 264-277. ISBN 978-615-80623-5-0

Kótai, István (2018) A Magyar királyi Állatorvosi Főiskola hallgatóságának statisztikai mutatói 1899 és 1914 között. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 38-46. ISBN 978-615-80623-5-0

Kövér, György (2018) Patrónus és tanítványi gárda: a Domanovszky-iskola. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-899-7

Micsik, Tamás (2018) A statisztikai elemzések szerepe a sérülések megelőzésében a perifériás arcidegi ágak területén végzett műtétek kapcsán hazai populációban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 293-307. ISBN 978-615-80623-5-0

Molnár, László (2018) Bayesi statisztikai módszerek az orvostudományban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 199-208. ISBN 978-615-80623-5-0

Munkácsy, Katalin (2018) A statisztika és a valószínűség számítás a matematikatörténet tanításban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 225-230. ISBN 978-615-80623-5-0

Nagy, Péter Tibor (2018) Statisztika és egyetemtörténet : Magyar peregrinusok a középkorban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 23-37. ISBN 978-615-80623-5-0

Nagy, Péter Tibor (2018) A születési és a halálozási hely statisztikája - társadalom és humántudományi elit a 19-21. században. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 7-22. ISBN 978-615-80623-5-0

Naḥmanides, (2018) A szexualitás misztikája : a szentség levele. Lichniae : ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae = Érdekességek az MTA Könyvtárából . MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-475-086-4

Ralovich, Béla (2018) Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez I-III. Kaleidoscope könyvek (1). Kaleidoscope, Budapest. ISBN 978-615-00-2849-1

Róna-Tas, András (2018) Történetem nézetei : család, pálya és filozófia egy magyar értelmiségi nyolc évtizede. Róna-Tas András, Budapest. ISBN 978-615-00-1060-1

Schmidt, Antónia (2018) Statisztikai adatok jelentősége a fej-nyaki gyulladásos folyamatokban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 308-317. ISBN 978-615-80623-5-0

Simek, Ágnes (2018) A statisztika, és ami a számok mögött van. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 167-198. ISBN 978-615-80623-5-0

Simon, Katalin (2018) Egy méltatlanul elfeledett orvos-statisztikus: Tormay (Krenmüller) Károly (1804−1871). In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 54-75. ISBN 978-615-80623-5-0

Szelestei Nagy, László (2018) Tanulmányok a 17‒18. századi magyarországi művelődésről. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (20). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-891-1

Széll, Krisztián (2018) Az iskolai légkör és eredményesség : fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-88-9 (print) ; 978-615-5372-89-6 (online PDF)

Trenka, Magdolna (2018) A számok nem hazudnak: avagy cherchez la femme a társadalom felső-vezetői pozícióiban. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 145-166. ISBN 978-615-80623-5-0

Varga, András (2018) Régi könyves ABC. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei = Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (38/113). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-35-5, 978-963-7451-36-2 (pdf)

Velancsics, Béla and Palkovits, Miklós (2018) „Nehezen veszítek, győzni szeretek” – interjú Palkovits Miklós akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-872-0

Velancsics, Béla and Ritoók, Zsigmond (2018) „Ha már a külső szabadságot nem tudom megőrizni, legalább a belsőt őrizzem meg” – interjú Ritoók Zsigmond akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-867-6

Velancsics, Béla and Vámos, Tibor (2018) „Bizonyos mértékig szemtelenek voltunk” – interjú Vámos Tibor akadémikussal. Utak a Széchenyi térre : a Magyar Tudományos Akadémia sorozata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-871-3

This list was generated on Sat Jun 15 22:29:38 2024 CEST.