REAL-EOD

Items where Year is 1961

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 143.

Láng, László, ed. (1961) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region 2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lottrich, Edit, ed. (1961) Az 1961-ben megjelent külföldi folyóiratok néhány fontosabb tanulmányának fordítása. Gazdaságföldrajzi dokumentáció (3). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1961) Az opera történetéből. Zenetudományi tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentpétery, Imre, ed. (1961) Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kostonjac, H. Sz., ed. (1961) Az összehasonlító élettan alapjai 2. Az idegrendszer összehasonlító élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1961) Bericht über die internationale Konferenz zum Andeken Joseph Haydns, veranstaltet von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 17-22 September 1959. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bajai, Jenő, ed. (1961) Búzatermesztési kísérletek, 1952-1959. Búzatermesztési kísérletek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1961) Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1961) Deuxieme Congres Mathematique Hongrois 1-2. : Budapest, 24-31. aug. 1960. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jakucs, Pál, ed. (1961) Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. Monographie der Flaumeichen-Buschwälder (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovalovszky, Miklós, ed. (1961) Emlékezések Ady Endréről 1. köt. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárány, Nándor, ed. (1961) Finommechanika, optika. Műszaki értelmező szótár (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somogyi, Sándor, ed. (1961) Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bisztray, Gyula and Komlós, Aladár, eds. (1961) Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, tanulmányok. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kossuth, Lajos, ed. (1961) Kossuth Lajos összes munkái 5. Országgyűlési tudósítások. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csűrös, Zoltán, ed. (1961) Kémia. Műszaki értelmező szótár (17-18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Banner, János and Jakabffy, Imre, eds. (1961) A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, 1954-1959. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lettrich, Edit, ed. (1961) Külföldi folyóiratok 1960. évi számainak néhány fontosabb cikkéről készített fordítások. Gazdaságföldrajzi dokumentáció (2). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Apáczai Csere, János and Lázár, György, eds. (1961) Magyar enciklopédia. 2. Matematika. Apáczai Csere János művei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Járdányi, Pál, ed. (1961) Magyar népdaltípusok. Népzenei könyvtár (1-2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Törő, Imre, ed. (1961) Makrophagen und Phagozytose : 2. Internationales Histologensymposium : Budapest, September 1959. Symposia biologica Hungarica (2.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Ödön, ed. (1961) Mari szövegek 3. Mari szövegek (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beke, Ödön, ed. (1961) Mari szövegek 4. Mari szövegek (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1961) Moksa-mordvin szójegyzék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Albert and Németh, Lajos and Voit, Pál, eds. (1961) Művészettörténeti ABC. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lovász, Kálmán, ed. (1961) Nyomdaipar. Műszaki értelmező szótár (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerényi, György, ed. (1961) Népies dalok. Népzenei könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán and Maksay, Ferenc, eds. (1961) Ráday Pál iratai 2. 1707-1708. Ráday Pál iratai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hanák, Péter and Sándor, Vilmos, eds. (1961) Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (51). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Stoll, Béla, ed. (1961) Szerelmi és lakodalmi versek. Régi magyar költők tára. XVII. század (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemény, G. Gábor, ed. (1961) Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből 1-3. Tanulmányok a … irodalmi kapcsolatok köréből . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Palotás, László, ed. (1961) Tartószerkezetek. Műszaki értelmező szótár (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földes, László, ed. (1961) Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Ethnographische Studien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravek, Endre and Weger, Imre, eds. (1961) Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii : 1. Abbreviaturae cyrillicae. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (25). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Weissfeiler, J., ed. (1961) The control of poliomyelitis by live poliovirus vaccine. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berei, Andor, ed. (1961) Új magyar lexikon 4. K - Me. Új magyar lexikon (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédey, István, ed. (1961) Általános geodézia. Műszaki értelmező szótár (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tompa, József, ed. (1961) A mai magyar nyelv rendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ahiezer, A. I. (1961) Kvantum elektrodinamika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alexits, György (1961) Convergence problems of orthogonal series. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1961) A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi magyarországi cári intervenció diplomáciai előtörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Antal, László (1961) A magyar esetrendszer. Nyelvtudományi értekezések (29). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Arany János drámafordításai. 1. köt. Arisztophanész: 1. r. Arany János drámafordításai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Arany János drámafordításai. 2. köt. Arisztophanész: 2. r. Arany János drámafordításai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Drámafordítások 1. Arany János összes művei (7.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Drámafordítások 2. Arany János összes művei (8.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1961) Drámafordítások 3. Arany János összes művei (9.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aristotelés, (1961) Organon. Görög és latin írók (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bagdasar'ân, Hristofor Stepanovič (1961) A gyökös polimerizáció elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Batsányi, János (1961) Batsányi János összes művei III. Prózai művek második kötet. Batsányi János összes művei, 3 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán (1961) A négyszáz éves debreceni nyomda : 1561-1961. A magyar könyv (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodrogi, Tibor (1961) Art in North-East New Guinea. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bohus, Gábor and Koronczy, Imréné and Uzonyi, Sándorné (1961) A termesztett csiperke - Psalliota bispora(Lange) Treschow (I/11.). Magyarország kultúrflórája (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borsy, Zoltán (1961) A Nyírség természeti földrajza. Földrajzi monográfiák (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, Mihály (1961) Az orvos, a betege és a betegség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csallány, Dezső (1961) Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken 454-568 u. Z. Archaeologia Hungarica, Series nova (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csanda, Sándor (1961) A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. Irodalomtörténeti füzetek (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1961) Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? | Quand la Bibliothéqe du roi Mathias Corvin a-t-elle été détruite? A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csete, László and Fekete, Ferenc and Rácz, Lajos (1961) Munkadíjazás, önköltség és gazdaságosság a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csukás, István (1961) Ady Endre a szlovák irodalomban. Irodalomtörténeti füzetek (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cukor, György (1961) Questions de la planification économique en Hongrie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Descartes, René (1961) Válogatott filozófiai művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dimény, Imre (1961) Mezőgazdaságunk traktorszükségletét meghatározó tényezők. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Diószegi, István (1961) Ausztria-Magyarország és Bulgária a San Stefanó-i béke után 1878-1879. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobossy, László (1961) Romain Rolland az ember és az író. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos and Lederer, Emma and Székely, György (1961) Magyarország története 1. [köt.] : Magyarország története az őskortól 1526-ig : egyetemi tankönyv. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, Budapest.

Endrődi, Sebő (1961) Ormányosalkatúak = Rhynchophora. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10 (59). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Endrődi, Sebő (1961) Ormányosbogarak 1 = Curculionidae 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10 (58). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1961) Üzemszervezési kérdések a szocialista mezőgazdasági nagyüzemben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eörsi, Gyula (1961) A jogi felelősség alapproblémái. A polgári jogi felelősség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Felhő, Ibolya and Vörös, Antal (1961) A Helytartótanácsi levéltár. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1961) Kisfaludy Sándor. Irodalomtörténeti könyvtár (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feuerbach, Ludwig (1961) A kereszténység lényege. Filozófiai írók tára, Új folyam (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fischer, Antal (1961) Fiziologiâ i éksperimental'naâ patologiâ pečeni. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1961) A betegség és a gyógyítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál (1961) Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyvtárában | Unknown letters of Béla Bartók in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (22). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gergely, Pál (1961) Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Gerics, József (1961) Legkorábbi gesta-szerkesztéseinek keletkezésrendjének problémái. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (22). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geréb, László (1961) A munkásügy irodalmunkban 1832-1907. Tanulmányok. Irodalomtörténeti füzetek (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grofcsik, János (1961) A mullit szerkezete, képződése és jelentősége. Szilikátkémiai monográfiák (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grofcsik, János and Tamás, Ferenc (1961) Mullite, its structure, formation and significance. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grünvald, Fülöp and Scheiber, Sándor (1961) Magyar-zsidó oklevéltár VI. : Sopron, 1600-1740. A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest.

Gunst, Péter (1961) Acsády Ignác történetírása. Tudománytörténeti tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hais, Ivo M. and Macek, K. (1961) A papírkromatográfia kézikönyve. Alapelvek és technológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1961) A szellem fenomenológiája. Filozófiai írók tára, Új folyam (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hermann, Zsuzsanna (1961) Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Adalék a Habsburgok magyarországi uralmának előtörténetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, László Gábor (1961) A pszichoszomatikus tényezők szerepe a hipertóniás megbetegedésekben. A hipertónia betegség és a közlekedésre való alkalmasság. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Zoltán (1961) A cink kohászata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jemnitz, János (1961) Az 1926. évi angol általános sztrájk előzményeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Julesz, Miklós (1961) Diagnostik der neuroendokrinen Krankheiten und ihre pathophysiologischen Grundlagen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karácsony, Sándor Zsigmond (1961) Személyneveink 1500-tól 1800-ig. Nyelvtudományi értekezések (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemenesy, Ernő (1961) A földművelés irányelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos (1961) Régi Rétköz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kol, E. and Machay, L. (1961) A termesztett algák - Chlorophyta, Chrysophyta (I/7.). Magyarország kultúrflórája (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kolta, János (1961) A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések 1960. A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromy, László (1961) Anatomische Gehirnsektion. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komáromy, László (1961) Vskrytie, golovnogo mozga. Putevoditelʹ po topografičeskoj anatomii i po tehnike provedeniâ vskrytiâ. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kálmán, Béla (1961) Die russischen Lehnwörter im Wogulischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kázmér, Miklós (1961) A magyar affrikátaszemlélet. Nyelvtudományi értekezések (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

László, Gyula (1961) Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlékei a szovjetföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest.

M. Zemplén, Jolán (1961) A magyarországi fizika története 1711-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Imre (1961) Erkrankungen der Leber und der Gallenwege 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Sándor (1961) Berechnung und Planung von Maschinen- und Turbinenfundamenten. Schwingungen im Bau- und Verkehrswesen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Medgyessy, Pál (1961) Decomposition of superpositions of distribution functions. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Melczer, Miklós (1961) Präcancerosen und primäre Krebse der Haut. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Merényi, Oszkár (1961) Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok. Irodalomtörténeti füzetek (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mezősi, Károly (1961) Petőfi családja a Kiskunságban. Kiskunfélegyházi életük. Irodalomtörténeti füzetek (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1961) Mikszáth Kálmán levelezése 2. 1884-1908. Mikszáth Kálmán összes művei (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1961) Mikszáth Kálmán levelezése 3. 1909-1910. Mikszáth Kálmán összes művei (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1961) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 22-23. 1908-1910. Mikszáth Kálmán összes művei (22-23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes (1961) Anatomia rentgenowska. Röntgenanatómia . Akadémiai Kiadó - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Budapest.

Nagy, Dénes (1961) Rentgenovskaâ anatomiâ. Röntgenanatómia . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, László (1961) A Bocskai szabadságharc katonai története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ozorai, Imre (1961) Ozorai Imre vitairata. Bibliotheca Hungarica antiqua (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ozorai, Imre (1961) Ozorai Imre vitairata (16.sz). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1961) Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. Nyelvtudományi értekezések (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Persius Flaccus, Aulus (1961) A. Persi Flacci Saturae = Persius Szatírái : latinul és magyarul. Görög és latin írók (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pirnát, Antal (1961) Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in der 1570-er Jahren. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Priszter, Sz. (1961) Kiegészítések és mutatók a 8-11. füzethez (I/F/2.). 1/F/2 Virágtalanok. Magyarország kultúrflórája (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Priszter, Sz. (1961) Kiegészítések és mutatók az 1-7. füzethez (I/F/1.). 1/F/1 Virágtalanok. Magyarország kultúrflórája (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pósvai, Lajos (1961) Gazdaságos takarmányadagok összeállítása grafikus eljárással. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

R. Várkonyi, Ágnes (1961) Thaly Kálmán és történetírása. Tudománytörténeti tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radnót, Magda (1961) Neuroendokrine Beziehungen zur Ophthalmologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, Károly (1961) Északi-osztják nyelvtan. Nyelvtudományi értekezések (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarlóska, Vince Ernő (1961) Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok | What was known about the marriage of János Bolyai and documents. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (23). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Schay, Géza (1961) A gázkromatográfia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Semenov, Nikolaj Nikolaevič (1961) A kémiai kinetika és reakcióképesség néhány problémája. Szabad gyökök és láncreakciók. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész Zoltánné Juhász, Erzsébet (1961) A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcs, István (1961) A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1961) A magyar munkáskönyvtárak a két világháború között : 1920-1944. A magyar könyv . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székessy, Vilmos (1961) Holyvaalkatúak 1 = Staphylinoidea 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 7 (60). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sándor, Pál (1961) O logike Aristotelâ. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, György (1961) A tudományos meghatározás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tangl, Harald (1961) Witaminy, hormony i antybiotyki w hodowli zwierząt. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Terentius Afer, Publius (1961) Phormio = Az élősdi : latinul és magyarul. Görög és latin írók (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Turóczi-Trostler, József (1961) Magyar irodalom. Világirodalom. Tanulmányok 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Várady, László (1961) Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik. A Római Birodalom utolsó évszázada, 376-476. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, József (1961) Szocialista kultúra és irodalmi örökség. Tanulmányok, glosszák, kritikák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Witthen, Béla (1961) A jövedelmezőség vizsgálata a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoltán, Imre (1961) Der Kaiserschnitt im Rahmen der heitigen Geburtshilfe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsigmond, László (1961) A német imperializmus és militarizmus újjáéledésének gazdasági és nemzetközi tényezői, 1918-1923. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsolt, J. and Pazonyi, B. and Novák, E. and Pelc, A. (1961) Az élesztők - Saccharomycetaceae (I/9.). Magyarország kultúrflórája (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1961) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1961. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 23 01:51:28 2024 CEST.