REAL-EOD

Items where Year is 1959

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 126.

Láng, László, ed. (1959) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region. A theoretical and technical introduction 1/1. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng, László, ed. (1959) Absorptionsspektern im Ultravioletten und im sichtbaren bereich. Theoretische und Technische Einführung 1/2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc, ed. (1959) Atlas anatomiae corporis humani = Zsen ti csie pou tu pu (kínai). Anatómiai Atlasz (6). Akadémiai Kiadó - Aedes Medicinae Popularis : Zsen min su szeng csu pan sö, Budapest - Peking.

Belia, György, ed. (1959) Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső levelezése. Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1959) Bartók Béla megjelenése az európai zeneéletben 1914-1926. Liszt Ferenc hagyatéka. Zenetudományi tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Góczán, László and Pécsi, Márton, eds. (1959) Budapest természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Donászy, Ernő, ed. (1959) Das Leben des Szelider Sees. Limnologische Studien an einem Natriumkarbonat-chloridhaltigen See des ungarischen Alföld. Die Binnengewässer Ungarns (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mollay, Károly, ed. (1959) Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammlung des 15. Jahrhunderts aus Ungarn. Monumenta historica Budapestinensia (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jolsvay, Alajos and Székessy, Vilmos, eds. (1959) Függelék (mutatók) = Appendix (indices) : Puhatestűek, Tapogatókoszorúsok. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 19 (47). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mosonyi, Emil, ed. (1959) Hidraulika és műszaki hidrológia. Műszaki értelmező szótár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kossuth, Lajos, ed. (1959) Kossuth Lajos összes munkái 4. Országgyűlési tudósítások. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Apáczai Csere, János and Lázár, György, eds. (1959) Magyar enciklopédia. 1. Logika. Apáczai Csere János művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemény, G. Gábor and Katus, László, eds. (1959) Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. 4. Nemmagyar népek (nemzetiségek). Magyar történeti bibliográfia (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, László and Marosi, Sándor and Szilárd, Jenő, eds. (1959) A Mezőföld természeti földrajza. Földrajzi monográfiák (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, R., ed. (1959) Microcard catalogue of the rare Hebrew codices, manuscripts and ancient prints in the Kaufmann collection reproduced on microcards. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

József, Farkas, ed. (1959) „Mindenki ujakra készül…” Az 1918/1919-es forradalmak irodalma, szöveggyüjtemény. Irodalom, szocializmus . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sashegyi, Oszkár, ed. (1959) Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon, 1849-1867. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Palotás, László, ed. (1959) Műszaki mechanika. Műszaki értelmező szótár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Galambos, Ferenc, ed. (1959) Nyugat repertórium. Irodalomtörténeti bibliográfiák (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerényi, György and Járdányi, Pál, eds. (1959) Párosítók. A magyar népzene tára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Dezső, ed. (1959) Szovjet földrajzi folyóiratok. Földrajzi dokumentáció . Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Maksay, Ferenc, ed. (1959) Urbáriumok, XVI-XVII. század. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, K. Pál, ed. (1959) Villamos gépek. Műszaki értelmező szótár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berei, Andor, ed. (1959) Új magyar lexikon 1. A - C. Új magyar lexikon (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Darwin, Charles, ed. (1959) Állatok és növények változásai háziasításuk során. Darwin válogatott művei (3-4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bisztray, Gyula, ed. (1959) A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete. Régi magyar költők tára. XVII. század (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1959) Barockplastik in Ungarn. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aggházy, Mária (1959) A barokk szobrászat Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andreánszky, Gábor (1959) Die Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn. Die paläoökologischen und zönologischen Beziehungen ihrer Entwicklungsgeschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bacsó, Nándor (1959) Magyarország éghajlata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baranyai, Erzsébet (1959) Az írásbeli közlés gondolkodáslélektani vonásai. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boda, Fiore (1959) Követelmény, jutalom, büntetés. Nevelési eljárások vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodrogi, Tibor and Boglár, Lajos (1959) Opuscula ethnologica memoriae Ludovici Biró sacra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1959) Der geographische Begriff im Katalogsystem der Bibliothek. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (16). Akadémiai Kiadó, Wien.

Csapodi, Csaba (1959) A proveniencia elve a könyvtárban | Das Prinzip der Provenienz und ihre Anwendung in Bibliotheken. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csete, László (1959) A termelőszövetkezetek üzemgazdasági kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1959) A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Nyelvtudományi értekezések (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Di Gleria, János (1959) Mezőgazdasági kémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Doby, Géza (1959) Növényi biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dushman, Saul (1959) A vakuumtechnika tudományos alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Endrődi, Sebő (1959) Szúbogarak = Scolytidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 10 (45). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1959) Mezőgazdaság és szövetkezet. A mezőgazdasági és a szövetkezeti fejlődés kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

F. Csanak, Dóra (1959) Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig : 1826-1849 | History of the Library of the Hungarian Academy of Sciences : 1826-1849. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Falvy, Zoltán and Vécsey, Jenő (1959) Haydn művei az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyő, István (1959) Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében. Irodalomtörténeti füzetek (28). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fischer, Antal (1959) Physiologie und experimentelle Pathologie der Leber. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fitz, József (1959) A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fitz, József (1959) A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos-Fuchs, Dávid Rafael (1959) Syrjänisches Wörterbuch 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fónagy, Iván (1959) A költői nyelv hangtanából. Irodalomtörténeti füzetek (23). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Földi, Mihály and Szabó, György (1959) Die Regulation der Natrium- und Wasserausscheidung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Greguss, Pál (1959) Holzanatomie der europäischen Laubhölzer und Sträucher. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grünvald, Fülöp and Scheiber, Sándor (1959) Magyar-zsidó oklevéltár V/1 : Pótkötet, 1096-1700. A Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest.

Györffy, György (1959) Tanulmányok a magyar állam eredetéről : a nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haar, Alfréd (1959) Haar Alfréd összegyűjtött munkái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajdu, Tibor (1959) Március huszonegyedike. Adatok a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halmos, István (1959) A zene Kérsemjénben. A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halászfy, Éva (1959) Poloskák 2 = Heteroptera 2. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 17 (46). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, Nándor (1959) Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. Irodalomtörténeti füzetek (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heitler, Walter (1959) A sugárzás kvantumelmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, J. (1959) Bevezetés az általános mikrobiológiába (I/1.). Magyarország kultúrflórája (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Mátyás (1959) Das Esterhazysche Feenreich. Beitrag zur ungarländischen Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Mátyás (1959) Eszterházi vígasságok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hua, Loo-Keng (1959) A törzsszámok additív elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kemenesy, Ernő (1959) Talajerőgazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerpel-Fronius, Ödön (1959) Pathologie und Klinik des Salz- und Wasserhaushaltes. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Péter (1959) Ismeretlen magyar glosszák : jászói, zirci, nagyvátyi glosszák. Nyelvtudományi értekezések (21). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Endre (1959) A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, K. Pál (1959) Transiente Vorgänge in Wechselstrommaschinen 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Ferenc and Zsebők, Zoltán (1959) Röntgenanatomische Grundlagen der Lungenuntersuchung. A tüdő röntgenanatómiája . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Ferenc and Zsebők, Zoltán (1959) A tüdő röntgenanatómiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lederer, Emma (1959) A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

M. Kondor, Viktória (1959) Az 1875-ös pártfúzió. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1959) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 11. 1899. Mikszáth Kálmán összes művei (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1959) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 12. 1899-1901. Mikszáth Kálmán összes művei (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1959) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 16. 1903. Mikszáth Kálmán összes művei (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1959) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 17. 1904-1905. Mikszáth Kálmán összes művei (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mišianik, Ján (1959) Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák versei. Irodalomtörténeti füzetek (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, E. (1959) Velikaâ Oktâbr'skaâ Socialističeskaâ Revolûciâ v Vengrii. Sbornik statej. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravek, Endre and Weger, Imre (1959) Magyar könyvészeti kifejezések és rövidítések kis orosz szótára. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér (1959) Das Konstanzer Konzil und das königliche Patronatsrecht in Ungarn. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (18). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mócsy, András (1959) Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Móczár, László (1959) Kaparódarázs alkatúak 2 = Sphecoidea 2. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 12 (44). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes (1959) Röntgenanatómia. Röntgenanatómia . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemeskürty, István (1959) Bornemisza Péter az ember és az író. Irodalomtörténeti könyvtár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Novobátzky, Károly (1959) A fizikai megismerés úttörői. Tíz tanulmány a természettudomány történetének kiemelkedő alakjairól. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Náray-Szabó, István (1959) Anorganische Chemie. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0019-1

Palotás, László (1959) Építőanyagok 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Papp, László (1959) XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. Nyelvtudományi értekezések (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pentkovskij, Mstislav Vâčeslavovič (1959) Nomográfia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pogány, Péter (1959) Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán, 1770-1823. Irodalomtörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pécsi, Márton (1959) A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi monográfiák (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajeczky, Benjamin and Vargyas, Lajos (1959) Studia memoriae Belae Bartók sacra 2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajka, Ödön (1959) Allergie und allergische Erkrankungen 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rejtő, István (1959) Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Irodalomtörténeti füzetek (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révész, Imre (1959) Sinai Miklós és kora. Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sarlós, Márton (1959) A Magyar Tanácsköztársaság állama és joga. Tanulmánygyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sebestyén, Olga (1959) Tapogatókoszorúsok = Tentaculata. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 19 (42). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simond, Renée B. (1959) Verancsics Faustus Dictionariumának magyar szókészlete betűrendben, a latin értelmezésekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Smith, Adam (1959) A nemzetek gazdagsága. E gazdagság természetének és okainak vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, Katalin (1959) Az ősi magyar igekötők (meg, el, ki, be, fel, le). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somfai, Edit (1959) Hangyaalkatúak = Formicoiclea. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 13 (43). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Somos, András (1959) A paradicsom. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Lajos (1959) Csigák II. = Gastropoda II. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Árpád (1959) Torpikkely nélküli legyek 1 = Muscidae acalyptoratae 1. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 15 (48). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Surányi, János (1959) Reduktionstheorie des Entscheidungsproblems im Prädikatenkalkül der ersten Stufe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sz. Németh, Mária (1959) A központi folyóirat címjegyzék kérdései | On the problems of union lists of periodicals. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1959) Franz Liszt an seinem Lebensabend. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1959) Poslednie gody Ferenca Lista. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1959) The twilight of Ferenc Liszt. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szederjei, Ákos (1959) Hasen, Rebhühner, Fasanen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szász, Gábor (1959) Bevezetés a hálóelméletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tangl, Harald (1959) Die Rolle der Vitamine, Hormone und Antibiotika in der Tierzucht. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tinódi Lantos, Sebestyén (1959) Cronica : Tinodi Sebestien szörzese : első reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig..., mas reszebe kulomb kulomb idokbe es orszagokba lot dolgoc Istoriac vannac. Bibliotheca Hungarica antiqua (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, Gyula (1959) Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európa tervei 1890-1918. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Zoltán (1959) Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom 1790-1848. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőkei, Ferenc (1959) A kínai elégia születése. K'ü Jüan és kora. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ujhelyi, Sándor (1959) Kérészek = Ephemeroptera. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 5 (49). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vajkai, Aurél (1959) Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Lajos (1959) Csillóshasúak = Gastrotricha. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 3 (50). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vendel, Miklós (1959) A kőzetmeghatározás módszertana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Végh, József (1959) Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Véghelyi, Péter (1959) A mesterséges hibernatio. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Végvári, Lajos (1959) Katalog der Gemälde und Zeichnungen Mihály Munkácsys. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wéber, Antal (1959) A magyar regény kezdetei : fejezetek a magyar regény történetéből. Irodalomtörténeti könyvtár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1959) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1959. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 23 02:34:01 2024 CEST.