REAL-EOD

Items where Year is 1956

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 82.

Book

Kiss, Dezső and Vagács, András, eds. (1956) Dokumentációs jegyzék néhány földrajzi folyóiratról : Könyvtárunk 1956:2. negyedévi gyarapodása. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Budapest.

Fogarasi, Béla and Lukács, György and Mátrai, László, eds. (1956) Filozófiai évkönyv 2. Filozófiai évkönyv (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fábián, Pál, ed. (1956) A "Helyesírásunk időszerű kérdései" vitája a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Főbizottságában 1955. október 27-én. Nyelvtudományi értekezések (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pavlov, Ivan Petrovič, ed. (1956) I. P. Pavlov összes művei III/2. I. P. Pavlov összes művei (3/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rados, Kornél, ed. (1956) Ipartelepek telepítése, technológiai és építészeti tervezés, közlekedés és szállítás, ipartelepek épületgépészeti ellátásának építészeti vonatkozásai. Ipartelepek építészete (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1956) Kongress für Bodenkunde der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 6-8. Juni 1955. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Lajos, ed. (1956) Lakodalom. A magyar népzene tára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kresz, Mária, ed. (1956) Magyar parasztviselet 1820-1867. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Herzberg, Gerhard, ed. (1956) Molekula-színképek és molekula-szerkezet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V. Nyilassy, Vilma and Kiss, József, eds. (1956) Petőfi Sándor prózafordításai. Petőfi Sándor összes művei (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

V. Nyilassy, Vilma and Kiss, József, eds. (1956) Petőfi Sándor vegyes művei. Útirajzok, naplójegyzetek, hírlapi cikkek és egyéb prózai írások. Petőfi Sándor összes művei (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perényi, József, ed. (1956) Tanulmányok a népi demokrátiák történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1956) Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről 1954-1956. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Mályusz, Elemér, ed. (1956) Zsigmondkori oklevéltár II. (1400-1410). Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makarenko, Anton Semenovič, ed. (1956) Zászlók a tornyokon. Elbeszélés három részben. Makarenko művei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hatvany, Lajos, ed. (1956) Így élt Petőfi 3. Így élt Petőfi (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babics, Antal (1956) Das Lymphgefässsystem der Niere und seine Bedeutung in der Nierenpathologie und Chirurgie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Banner, János (1956) Die Péceler Kultur. Archaeologia Hungarica, Series nova (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barta, György (1956) Földmágnesség. Általános geofizika (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berlász, Jenő and Sz. Németh, Mária (1956) Az Akadémiai Könyvtár múltja és jelene. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borbiró, Virgil (1956) Győr városépítéstörténete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza and Benkő, Loránd (1956) Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Nyelvészeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csallány, Dezső (1956) Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Schrifttum und Fundorte. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapody, István (1956) Augenhöhlenplastik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1956) Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobrecov, Nikolaj Leont'evič (1956) Elektron- és ionemisszió. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Décsy, Gyula (1956) Eine slowakische medizinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert : monographische Bearbeitung eines Sprachdenkmals. Magyarországi szláv nyelvemlékek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Egyed, László (1956) A föld fizikája. Általános geofizika (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Endrődi, Sebő (1956) Lemezescsápú bogarak = Lamellicornia. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 9 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fejős, Imre (1956) Vörösmarty arca. Irodalomtörténeti füzetek (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fenyves, Ervin (1956) Atomsugárzások mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogarasi, Béla (1956) Tudomány és szocializmus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

Gozmány, László (1956) Molylepkék II. = Microlepidoptera II. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 16 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grekov, Boris Dmitrievič (1956) Az orosz parasztság története a legrégibb időktől a XVII. századig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grofcsik, János (1956) A kerámia elméleti alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gulyás, Pál (1956) Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Haraszthy, Gyula (1956) A 130 éves Akadémiai Könyvtár. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hegedűs, Nándor (1956) Ady Endre Nagyváradon. Irodalmi forrástanulmány. Irodalomtörténeti füzetek (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Iharos, Gyula (1956) Féreglábúak I. : medveállatkák = Archipodiata I. : Tardigrada. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 3 (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jakab, Irén (1956) Dessins et peintures des aliénés. Analyse au point de vue psychiatrique et artistique. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jakab, Irén (1956) Zeichnungen und Gemälde der Geisteskranken. Ihre psychiatrische und künstlerische Analyse. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jordán, Károly (1956) Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kaszab, Zoltán (1956) Felemás lábfejízes bogarak III. = Heteromera III. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 9 (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1956) A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Az Irodalomtörténeti Kongresszus vitái 1955. november 1-2-3. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kniezsa, István (1956) Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. A 3. Országos Magyar Nyelvészkongresszus előadásai, Budapest, 1954. november 11-13. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1956) Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. Irodalomtörténeti füzetek (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kreybig, Lajos (1956) Az agrotechnika tényezői és irányelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kubinyi, Mária (1956) Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestinensibus asservati. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, Jolán (1956) A drámaíró Csokonai. Irodalomtörténeti füzetek (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Károly, Sándor (1956) Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában. Nyelvtudományi értekezések (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lakó, György (1956) Északi-manysi nyelvtanulmányok. Nyelvtudományi értekezések (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Levšin, Vadim Leonidovič (1956) Folyékony és szilárd anyagok fotolumineszcenciája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lojcjanszkij, L. G. (1956) Folyadékok és gázok mechanikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, György (1956) Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lutter, Tibor (1956) John Milton, az angol polgári forradalom költője. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Imre (1956) A máj és az epeutak. Élettan, kórtan, klinikum. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makarenko, Anton Semenovič (1956) Pedagógiai hősköltemény. Makarenko művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1956) A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Népi felkelések Felső-Magyarországon 1630-32-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marót, Károly (1956) A görög irodalom kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1956) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 1. 1871-1877. Mikszáth Kálmán összes művei (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1956) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 2. 1878-1883. Mikszáth Kálmán összes művei (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1956) Mikszáth Kálmán összes művei : Regények és nagyobb elbeszélések 4. 1891-1892. Mikszáth Kálmán összes művei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Móczár, László (1956) Pókölődarázs alkatúak = Pompiloidea. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 13 . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Sándor (1956) A didaktika alapjai. Kandidátusi értekezés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Náray-Szabó, István (1956) Szervetlen kémia 1. Általános rész. Nemfémes elemek és vegyületeik. Szervetlen kémia (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pap, Károly (1956) Die Diafixation. Ein Verfahren zur Versorgung schwer einrichtbarer und zu Verschiebung neigender Schaftbrüche. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajeczky, Benjamin and Vargyas, Lajos (1956) Studia memoriae Belae Bartók sacra 1. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ranovič, Abram Borisovič (1956) A római birodalom keleti tartományai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sinkovics, József G. (1956) Die Grundlagen der Virusforschung. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, Lajos (1956) Csigák I. = Gastropoda I. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 19 (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spinoza, Baruch de (1956) Ifjúkori művek. Filozófiai írók tára, Új folyam (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1956) Aquincum. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János (1956) Aquincum - Magyar. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tangl, Harald (1956) A vitaminok, hormonok és antibiotikumok szerepe az állattenyésztésben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarján, Gusztáv and Vécsey, Béla (1956) A vasércek és a nagyolvasztó elegyének előkészítése. Vaskohászati enciklopédia (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tihonov, A. N. (1956) A matematikai fizika differenciálegyenletei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Trócsányi, Zsolt (1956) Az erdélyi parasztság története. 1790-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vonsovskij, Sergej Vasil'evič (1956) Korszerű mágnességtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1956) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1956. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

sine, nomine (1956) A Magyar Tudományos Akadémia működése - Bibliográfia 1955. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Špol'skij, Èduard Vladimirovič (1956) Atomfizika 1. Bevezetés az atomfizikába. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Mon Jul 15 19:37:56 2024 CEST.