REAL-EOD

Items where Year is 1942

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 60.

Ligeti, Louis, ed. (1942) Analecta orientalia memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata. Bibliotheca orientalis Hungarica (5). Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, Societatis a Csoma de Kőrös Nominatae, Budapest.

Förster, Aurelius, ed. (1942) Aristotelis de sensu et de memoria libri. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum . Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Angyal, Pál (1942) A joghézag problematikája a büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1942) A veszélyfogalom a büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bahder, Egon (1942) Ruszszkie szokrascsenija. UNSPECIFIED, Leipzig.

Baróti, Dezső (1942) Biedermeier ízlés a francia irodalomban = Gout prudhommesque dans la littérature française. Francia tanulmányok = Études françaises, 21 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Benedek, Klára (1942) A Jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai : levelek a magyar felújulás szellemi életének történetéhez. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Besenyő, Sándor (1942) A moldvai magyarok őstelepülése, története és mai helyzete. Pester Lloyd Nyomda, Pécs.

Bessenyei, György (1942) A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól : 1. Magyar irodalmi ritkaságok (62.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1942) A társaságnak eredete és országlása. Magyar irodalmi ritkaságok (59.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bárczi, Géza (1942) A nyelvtörténet felhasználása az élő nyelvek tanításában. Stephaneum, Budapest.

Bíró, Vencel (1942) Gróf Zichy Domonkos Erdélyben. Erdélyi tudományos füzetek (140.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Cholnoky, Jenő (1942) Erdélyi képek. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Csapodi, Csaba (1942) A magyar barokk. Kincsestár (16.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Cseri, Péter (1942) Három elbeszélés. Magyar irodalmi ritkaságok (60.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Divéky, Adorján (1942) Az Arany Bulla hatása a lengyel jogra. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdei, Ferenc (1942) A magyar paraszttársadalom. Magyarságismeret (5). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Fekete, Lajos (1942) A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1942) Az 1792. évi büntetőtörvényjavaslat 150. évfordulója. A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. Osztályának Kiadványai, 8 (8). Stúdium Könyvkiadó, Debrecen.

Finkey, Ferenc (1942) Az 1843-i büntetőjogi javaslatok száz év távlatából. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1942) A fiatalkorúak felügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre. A Váci Kir. Országos Fegyintézet Könyvnyomdája, Budapest.

Fodor, Ferenc (1942) A Jászság életrajza. Szent István Társulat, Budapest.

Gáldi, László (1942) Magyar-román szellemi kapcsolatok. Kincsestár (136.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Halasi Kun, Tibor (1942) La langue des kiptchaks : d'après un manuscrit arabe d'Istanboul. Bibliotheca orientalis Hungarica (4). Société Kőrösi Csoma, Budapest.

Halász, Emma (1942) Désiré Nisard ses idées littéraires son influence en Hongrie = Nisard magyarországi hatása. Francia tanulmányok = Études françaises, 22 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Hekler, Antal (1942) Hekler Antal válogatott kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hermann, Egyed and Eberhardt, Béla (1942) A Veszprémi Egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 8 . [s.n.], Veszprém.

Hunyady, Ilona (1942) Kelták a Kárpátmedencében : Dissertationes Pannonicae 2/18. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Huszti, József (1942) Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ivánka, Endre (1942) Szent Gellért görög műveltségének problémája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kisbán, Emil (1942) Hell Miksa, a magyar csillagász. Pray Rendtörténetíró Munkaközösség, Budapest.

Komoróczy, György (1942) A magyar kereskedelem története. Kincsestár (61.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Elemi pszichológiai kísérletek. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Nietzsche és Petőfi. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Századunk tudományának szelleme. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Tudós fejek. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) A pszichológia és logika elemei : A gimnázium számára. Franklin-Társulat, Budapest.

Lakatos, István (1942) Székelyudvarhely legrégibb leírása. Erdélyi ritkaságok (6). Minerva, Kolozsvár.

Laziczius, Gyula (1942) Általános nyelvészet : alapelvek és módszerek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Magyary, Géza (1942) Magyary Géza összegyűjtött dolgozatai a polgári eljárás, a magánjog és a kereskedelmi jog köréből. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1942) Gróf Zrinyi Miklós. Kincsestár (146.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Martialis, Marcus Valerius (1942) Martialis Marcus Valerius epigrammáinak tizennégy könyve a látványosságok könyvével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Martialis, Marcus Valerius (1942) Supplementum ad M. Valerium Martialem. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1942) Byzantinoturcica. Magyar-görög tanulmányok (20-21.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Navratil, Ákos (1942) A neo-szocializmus konjunkturapolitikája. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nizsalovszky, Endre (1942) Az alanyi magánjog és a perjog. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Patek, Erzsébet (1942) A pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (19). Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete, Budapest.

Prohászka, Lajos (1942) A platonista Cicero. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prosser, Piroska (1942) Görögök sírfeliratai magyar temetőkben. Magyar-görög tanulmányok (19.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Rozsály, Ferenc (1942) A hippokratesi népismeret szempontjai. Görög-magyar tanulmányok (18.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Schilling, Rogér (1942) A német nyelvatlasz Magyarországon = Der Deutsche Sprachatlas und Seine Beziehungen zu Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (8). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Szabó, Zoltán (1942) Származás és öröklödés. Kincsestár (41.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Sándor, István (1942) Székelyhoni utazás a két Homoród mellett. Erdélyi ritkaságok (7-8). Minerva, Kolozsvár.

Toldy, Ferenc (1942) Szemelvények Toldy Ferenc műveiből. Magyar irodalmi ritkaságok (61.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Tolnai, Klára (1942) A német megszólítás és címzés = Deutsche Anredeformen. Német Nyelvészeti Dolgozatok (7). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Tóth, László (1942) Tavaszi síp meg a többi : regény. Révai, Budapest.

Tóth, László (1942) A különös kérő : békebeli történet. Szent István Társulat, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1942) Háziállatok anatómiájának kézi atlasza. [s.n.], Budapest.

dr. Gulyás, József (1942) A sárospataki református templom. UNSPECIFIED.

This list was generated on Wed Jul 24 17:13:19 2024 CEST.