REAL-EOD

Items where Year is 1935

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 70.

UNSPECIFIED, ed. (1935) Acta Physicochimica URSS. UNSPECIFIED.

Elekes, Imre, ed. (1935) Emlékkönyv a Sárospataki Ref. Főiskola fennállásának négyszázados ünnepéről. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Moravcsik, Gyula, ed. (1935) Görög költemény a várnai csatáról. Magyar-görög tanulmányok (1). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lukinich, Imre, ed. (1935) II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első osztály, Had-és Belügy (11-12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakó, László, ed. (1935) Szeged a régi magyar irodalomban. Magyar irodalmi ritkaságok (34.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bartha, Dénes, ed. (1935) A XVIII. század magyar dallamai : énekelt versek a magyar kollégiummok diák-melodiáriumaiból. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Alszeghy, Zsolt (1935) A XVII. század magyar lírai költészete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bach, Vera (1935) Un disciple de Michelet Charles-Louis Chassin (1831-1901) = Ch.-L. Chassin és Magyarország (1831-1901). Francia tanulmányok = Études françaises, 14 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bajza, József (1935) Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költészetben. Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története, 3 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1935) A metafizika célja s útjai. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bevilaqua Borsody, Béla (1935) Pest-budai kávéházak : kávé és kávésmesterség : 1535-1935 : művelődéstörténeti tanulmány. Budapesti Kávésok Ipartestülete, Budapest.

Biró, Bertalan (1935) Eugenika. Kincsestár (47.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bíró, Vencel (1935) Altorjai gróf Apor István és kora. Minerva, Cluj.

Cholnoky, Jenő (1935) Égen, földön : földrajzi értekezések. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1935) A sárkányok országából : [Kína]. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Erdély, Sándor (1935) A szén. Kincsestár (82.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Finkey, Ferenc (1935) Büntető perorvoslati rendszerünk revisiójához. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., Kecskemét.

Finkey, Ferenc (1935) A XX . század büntetési rendszerének reformkérdései. Stádium, Budapest.

Fleischer, Gyula (1935) Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gabrieli, Francesco (1935) Il califfato di Hisham. UNSPECIFIED, Alexandrie.

Gogolák, Lajos (1935) Csehszlovákia. Kincsestár (29.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gráf, András (1935) Jeórjiosz Zavirasz budapesti könyvtárának katalógusa. Magyar-görög tanulmányok (2). [s.n.], Budapest.

Hegedüs, Lóránt (1935) Az adótan társadalmi elmélete. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hekler, Antal (1935) A magyar művészet története. Könyvbarátok Szövetsége, Budapest.

Hekler, Antal (1935) A magyarországi barokk szobrászat európai helyzete. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, János (1935) Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar humanizmus. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horváth, János (1935) Mozzanatok a paloznaki plébánia történetéből. Szerző, [Rákospalota].

Joó, Tibor (1935) Bevezetés a szellemtörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kisdi, Benedek (1935) Cantus catholici : 1651. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kiss, István (1935) Zalaszentbalázs. A Veszprémi egyházmegye múltjából . [s.n.], Veszprém.

Kornis, Gyula (1935) Apponyi világnézete. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1935) Pázmány személyisége. Franklin-Társulat, Budapest.

Ligeti, Lajos (1935) Kína : mult és jelen. Kincsestár (20.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Lukinich, Imre (1935) A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága másolat- és kéziratgyűjteményének ismertetése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1935) II. Rákóczi Ferenc. Kincsestár (142.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Markó, Árpád (1935) A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mattyasovszky, Miklós (1935) Természettudomány, mezőgazdasági tudomány, agrárpolitika. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1935) A magyar Szent Korona görög feliratai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Navratil, Ákos (1935) A föld jövedelmezősége. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Gyula (1935) Kőrösi Csoma Sándor célja. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Onosandros, (1935) Onasandri Strategicus. Sylloge Tacticorum Graecorum (1.1.). Franklin, Budapestini.

Papp, Ferenc (1935) Gyulai Pál. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Polner, Ödön (1935) Az államelmélet néhány főbb kérdése : székfoglaló értekezés. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Przyluski, Jean (1935) L'idéal bouddhique de l'humanisme au mysticisme. Académie Hongroise des Sciences, Budapest.

Schlegl, János (1935) Az alsógallai német nyelvjárás mondatszerkesztése. Német philologiai dolgozatok (62). Pfeifer, Budapest.

Schneider, Miklós (1935) Fejérmegyei nemes családok : kihirdetett és bizonyságlevelet nyert családok. Csitáry, Székesfehérvár.

Stang, Christian Schweigaar (1935) Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. UNSPECIFIED, Oslo.

Stang, Christian Schweigaar (1935) Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. UNSPECIFIED, Oslo.

Stein, Aurél (1935) Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában : előadás Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél and Berzeviczy, Albert (1935) Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában : a M. Tud. Akadémia 1934. október 11-én tartott összes ülésén vetített képekkel bemutatott előadás, Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Surányi-Unger, Tivadar (1935) Gazdasági rugalmasság és változékonyság. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1935) Jó magyarság. Nyelvművelő füzetek (1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1935) A magyar nyelv. Kincsestár (2.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Sárkány, Oszkár (1935) A tájeszmény változásai a magyar költészetben Petőfiig. Kertész József, Budapest.

Takács, Éva (1935) Karacs Ferencné Takács Éva válogatott munkái. Magyar irodalmi ritkaságok (31.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Tamás, Lajos (1935) Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trócsányi, Zoltán (1935) Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vachott, Sándorné (1935) Rajzok a múltból : emlékiratok (szemelvények). Magyar irodalmi ritkaságok (33.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Verseghy, Ferenc (1935) Rikóti Mátyás. Magyar irodalmi ritkaságok (32.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Villani, Lajos (1935) A mai Olaszország. Kincsestár (30.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Viszota, Gyula (1935) A Széchenyi-híd története az 1836:XXVI. T.-C. megalkotásáig : az eszme megpendítésének százéves évfordulója alkalmából. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Viszota, Gyula (1935) A Széchenyi-híd története az 1836:XXVI. t.-c. megalkotásáig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza and Mohácsi, Jenő (1935) Madách und die Tragödie des Menschen. Vajna, Budapest.

Vásárhelyi, Gergely (1935) A magyar nyelv küzdelmes sorsa Erdélyben. Nyelvművelő füzetek (3.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Waldapfel, József (1935) Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből : 1780-1830. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Willmann, Otto (1935) Didaktika : a műveltség, művelődés és oktatás elmélete. Katholikus Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Zolnai, Gyula (1935) Van-e szükség nyelvművelésünk irányítására? Nyelvművelő füzetek (2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1935) Van-e szükség nyelvművelésünk irányítására? Nyelvművelő füzetek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1935) Etienne Báthory, roi de Pologne, prince de Transylvanie. Imprimerie de l'Université des Jagellons, Cracovie.

This list was generated on Sun Jun 16 17:42:29 2024 CEST.