REAL-EOD

Items where Year is 1934

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 56.

Dr. Mátyás, Ernő, ed. (1934) Az igehirdetés. A Sárospataki Teológiai akadémia tanári karának a kiadása, Sárospatak.

Kastner, Eugenio, ed. (1934) Dizionario italiano-ungherese, ungherese-italiano. Tudományos Gyűjtemény (32-33). Casa Editrice Danubia, Pécs.

Gorka, Sándor, ed. (1934) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1933. junius 4-10-ig Budapesten tartott XLI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest, Pécs.

Kardos, Tibor, ed. (1934) Magyar reneszánsz írók. Magyar irodalmi ritkaságok (29.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Alföldi, András (1934) Magyarország népei és a Római Birodalom. Kincsestár (42.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Almásy, László (1934) Az ismeretlen Szahara. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin Társulat, Budapest.

Apponyi, Albert (1934) Gróf Apponyi Albert emlékiratai : 1899-1906. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Aujeszky, László (1934) Természettudományi lexikon : az utolsó évtizedek új természettudományi fogalmainak magyarázata. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Baktay, Ervin (1934) A boldog völgy országa : barangolások Kasmírban. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Balogh, Jenő (1934) Az igazi Tisza István. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Barna, Katalin (1934) Une femme de lettres du second Empire La Comtesse Julie Apraxin Sa vie, ses oeuvres = Batthyányné Apraxin Júlia grófnő (Eiluj Nixarpa) élete és művei. Francia tanulmányok = Études françaises, 12 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bartók, Béla (1934) Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Somló Béla, Budapest.

Bartók, György (1934) A "szellem" filozófiai vizsgálata. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bedy, Vince (1934) A felsőörsi prépostság története. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 3 . [s.n.], Veszprém.

Bencsik, Béla and Kornis, Gyula and Moór, Gyula and Prohászka, Lajos and Magyariné Techert, Margit and Brandenstein, Béla and Halasy-Nagy, József and Kerényi, Károly and Mátrai, László and Noszlopi, László and Prahács, Margit and Harkai Schiller, Pál and Schütz, Antal and Somogyi, József and Varga, Sándor and Tóth, Dénes (1934) Pauler Ákos emlékkönyv. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (6.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bergman, Sten (1934) A viharok hazájában : természettudományos kutatóutazás a Kurili-szigeteken. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Droszt, Olga (1934) Les premiers imprimés en français de Vienne (1521-1538) = Az első bécsi francia nyomtatványok (1521-1538). Francia tanulmányok = Études françaises, 13 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Etherton, P. T. (1934) A Mount Everest átrepülése. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Fináczy, Ernő (1934) Neveléselméletek a XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fodor, Ferenc (1934) A Jászság demográfiája a XVII. században. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Forbáth, László (1934) A megújhodott Mongólia. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Greguss, Ágost (1934) Írói arcképek. Magyar irodalmi ritkaságok (30.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Habsburg, József (1934) A világháború amilyennek én láttam. A világháború amilyennek én láttam, 1-7 . UNSPECIFIED, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1934) A filozófiai műveltség Európában : Az antik filozófia. Danubia, Budapest.

Herczeg, Ferenc (1934) Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. Franklin-Társulat, Budapest.

Hillebrand, Jenő (1934) Az őskőkor története. Kincsestár (12.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Horvát, István (1934) Magyar irodalom története. Magyar irodalmi ritkaságok (28.). Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Istványi, Géza (1934) A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása. A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi szemináriumának kiadványai, Oklevél és címertani tanszék (1.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kerék, Mihály (1934) Földbirtokpolitika. Kincsestár (64.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kiss, Árpád (1934) Az irodalmi bergzonizmus. s.n., Balassagyarmat.

Kornemann, Ernst (1934) Die unsichtbaren Grenzen des Römischen Kaiserreiches. Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.

Kornis, Gyula (1934) A kultúra válsága. Franklin, Budapest.

Marczali, Henrik (1934) A katonai Mária Terézia-rend körül. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1934) II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1934) Latinbetűs helyesírásunk eredete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moesz, Gusztáv (1934) A házigomba és az épületek elgombásodása. Népszerű természettudományi könyvtár (18.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Moór, Gyula (1934) Creazione e Applicazione del Diritto. Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, Roma.

Moór, Gyula (1934) A természetjog problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagyivánné Barhó, Margit (1934) Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban 1767-1852. Német philologiai dolgozatok (59). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Németh, Gyula (1934) A magyar rovásírás. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (2.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pehm, József (1934) Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 2 . [s.n.], Zalaegerszeg.

Polner, Ödön (1934) A Mária Terézia-rend közjogi jellege. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péterdi, Ottó (1934) Az észak-bakonyaljai német falvak dűlőnevei. Német philologiai dolgozatok (61). Pfeifer, Budapest.

Rapaics, Raymund (1934) A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története. Népszerű természettudományi könyvtár (16.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Röbbeling, Hermann (1934) Das Theater als völkerverbindender Faktor. Akademie der Wissenschaften, Budapest.

Schneider, Miklós (1934) Fejér megye nemesi összeírásai : 1754. 1809. 1818-21. 1828. Pannonia, Székesfehérvár.

Slonski, Stanislaw (1934) Index verborum do euchologium Sinaiticum. UNSPECIFIED, Warszawa.

Stein, Aurél (1934) Ősi ösvényeken Ázsiában : három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Dezső (1934) A megyék ellenállása Mária Terézia úrbéri rendeleteivel szemben. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Techert, Margit (1934) A hellén újplatonizmus története. Az Akadémia filozófiai könyvtára (8). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Tucci, Giuseppe and Ghersi, E. (1934) Kincses Tibet : az 1933. évi Tucci-féle nyugat-tibeti tudományos kutatóút krónikája : (Cronaca della missione scientifica Tucci nel Tibet occidentale 1933). A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Tóth, László (1934) Ami erősebb nálunk ... : regény. Pallas, Budapest.

Vladimircov, Boris Âkovlevič (1934) Obscsesztvennüj sztroj mongolov. UNSPECIFIED, Leningrad.

Vörös, Márton (1934) A szerencsés expedíció : Hans W. Ahlmann kutató útja az északi jégvilágba. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

sine, nomine (1934) A Magyar Tudományos Akadémia kiadványainak jegyzéke [1934]. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Éhik, Gyula (1934) Prémes állatok, ezüstróka, nyérc, nyest, szkunk, nutria, házinyúl tenyésztése. Népszerű természettudományi könyvtár (17.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

This list was generated on Fri Jun 21 00:16:47 2024 CEST.