REAL-EOD

Items where Year is 1915

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 48.

UNSPECIFIED, ed. (1915) Az Ó és Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint. s.n., Budapest.

Thallóczy, Lajos and Horváth, Sándor, eds. (1915) Codex Diplomaticus Partium Regno Hungariae Adnexarum. Magyarország melléktartományainak oklevéltára, 4. : Jajcza (Bánság, Vár és Város) története, 1450-1527. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 40 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rózsaffy, Dezső, ed. (1915) Fabriczy Kornél kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sacher Gusztávné Bárczy, Berta and Halász Sándorné Sacher, Magda, eds. (1915) Háborus főzőkönyv. Rózsavölgyi és Társa, Budapest.

Vértesy, Jenő, ed. (1915) Merlin születése : 1662. Ál-shakespearei drámák (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1915) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 4. (1915). Duncker & Humblot, München.

Balogh, Arthur (1915) Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baumgartner, Alán (1915) A kerci apátság a középkorban. Stephaneum, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Epilog a háborús előadásokhoz : a háború eddigi mérlege. Hadi beszédek (29). Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Quel che s'impara dalla guerra : lettera da Budapest. Armani und Stein, Roma.

Chobot, Ferenc (1915) A váczi egyházmegye történeti névtára. Pestvidéki Nyomda, Vác.

Darkó, Jenő (1915) Bölcs Leo taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, László (1915) Magyar művelődés történet : 1. korszak: Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. Szent Bonaventura Nyomda, Kolozsvár.

Eucken, Rudolf (1915) Az élet értelme és értéke. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Fest, Aladár (1915) Báró Dévay Pál altábornagy 1735-1800. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Földes, Béla (1915) A nemzetközi kereskedelem elméletéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Giesswein, Sándor (1915) Egyén és társadalom. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignácz (1915) Vámbéry Ármin tiszt. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gubányi, Károly (1915) Ausztrália. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (17.). Lampel, Budapest.

Happ, József (1915) Béb község német nyelvjárásának hangtana. Német philologiai dolgozatok (18). Pfeifer, Budapest.

Heltai, Gáspár (1915) Háló : Kolozsvár 1570. Régi magyar könyvtár (36). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hollaender, Rózsi (1915) Déry Julianna (1864-1899) élete és költészete. Német philologiai dolgozatok (16). Pfeifer, Budapest.

Hornyánszky, Gyula (1915) A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1915) Abauj-Tornavármegye történelmi monografiája : Abauj-Tornavármegye története, 1527-1648. Kassai Ny., Kassa.

Koszó, János (1915) Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. Német philologiai dolgozatok (14.). Pfeifer, Budapest.

Koszó, János (1915) Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. Német philologiai dolgozatok (14). Pfeifer, Budapest.

Lenhossék, Mihály (1915) Az ember helye a természetben. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Mahler, Ede (1915) Ókori chronológiai kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meller, Simon (1915) Az Esterházy képtár története. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Molecz, Béla (1915) Szórendi tanulmányok. Nyelvészeti füzetek (70). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Mornau, József (1915) A szeghegyi német nyelvjárás hangtana. Német philologiai dolgozatok (15). Pfeifer, Budapest.

Némethy, Gyula (1915) Háború és festőművészet. Szent László Nyomda, Nagyvárad.

Némethy, Géza (1915) Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos. 2., Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistulas ex Ponto. Typis Societatis Franklinianae, Budapestini.

Pauler, Ákos (1915) A fogalom problémája a tiszta logikában. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rátz, István (1915) Tormay Béla levelező tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, Mór (1915) Vályi Gyula lev. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula (1915) A magyar rovásirás hiteles emlékei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferencz (1915) Jósika Miklós. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor (1915) Rajzok a török világból. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Takáts, Sándor and Eckhart, Ferenc and Szekfű, Gyula (1915) A budai basák magyar nyelvű levelezése : 1553-1589. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1915) Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. Hornyánszky, Budapest.

Viczmándy, Tamás (1915) A Viczmándy-család története. Franklin, Budapest.

Váczy, János (1915) Kazinczy Ferenc és kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zemplén, Géza (1915) Az enzímek és gyakorlati alkalmazásuk. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Zichy, Sarolta (1915) Gróf Pálffy Pálné élete. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Zuber, Marianne (1915) A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (17). Pfeifer, Budapest.

Éble, Gábor (1915) A szamosújvári Verzár család. Franklin-Társulat, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 11:24:17 2024 CEST.