REAL-EOD

Items where Year is 1887

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Á
Number of items: 89.

A

Adolf, Neubauer (1887) Kaufmann B 594 - Mediaeval Jewish Chronicles and Chronological Notes = Seder haḵamim ve-qorot ha-yamim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Clarendon Press, Oxford.

Atlas, Eleazar (1887) Kaufmann B 369 - ha-Kerem : sefer-šenati le-ḥeqer toldot Yisraʼel ve-sifruto : ve-nilvu elav sipurim, širim ve-gam yediʻot ha-ʻolam (648) = Gakerem" : evrejskíj istoriko-literaturnyj i promyšlennyj sbornik". Kaufmann Dávid könyvtárából . Yitsḥaq Goldman, Va’rša’.

B

Ballagi, Aladár (1887) Colbert. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Jenő (1887) A sértett fél jogköre a büntetőjogban : Tanulmány. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1887) A mordva nép házassági szokásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bayer, József (1887) A nemzeti játékszín története. Hornyánszky, Budapest.

Beliczay, Jónás (1887) A magyar stílről : felolvasás. Tóth László, Kecskemét.

Berryer, Pierre Antoine (1887) Berryer válogatott törvényszéki beszédei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bethlen, Gábor (1887) Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Budenz, József (1887) Emlékbeszéd Benfey Tivadar a M. Tud. Akadémia külső tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vince (1887) Szilágymegye középkori műemlékei. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Csorba, Ferenc (1887) A közgazdaság alapfogalmai. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Budapest.

D

Daday, Jenő (1887) Új adatok Erdély denevér-faunájának ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (16. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1887) Uzoni Béldi Pál : 1621-1679. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Dietz, Sándor (1887) A Sparganium Tourn. és Typha Tourn. virág és termés fejlődése. Értekezések a természettudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudás, Gyula (1887) A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században. Engel Adolf, Szeged.

E

Epstein, ’Avraham (1887) Kaufmann B 545 - Mi-qadmoniyot ha-yehudim = Beiträge zur Jüdischen Alterthumskunde. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ch. D. Lippe, Wien.

Eötvös, Károly Lajos (1887) Népoktatásügyi emlékeztető : közigazgatási bizottságok, kir. tanfelügyelőségek, iskolaigazgatók, szolgabíróságok, városi hatóságok, községi előljáróságok ... számára. Hornyánszky Viktor, Budapest.

F

Fodor, József (1887) A vérnek bacterium-ölő képességéről. Értekezések a természettudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fuenn, Šemu’el Yosef (1887) Kaufmann B 37 - ha-’Otsar : ’otsar lešon ha-miqra’ ve-ha-mišnah = Hebräisch-aramäisch Wörterbuch zu Bibel und Mischna : mit Angabe der russiche und deutsche Uebersetzung. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Varšava.

G

Gaius, (1887) Gaius római jogi institutioinak négy könyve. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Galgóczy, Károly (1887) Emlékbeszéd Korizmics László a M. T. Akadémia tiszteleti tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gelléri, Mór (1887) A magyar ipar úttörői : élet- és jellemrajzok. Dobrowsky és Franke, Budapest.

Getsov, Naḥman Tsevi (1887) Kaufmann B 638 - `Al neharot Bavel = Al'' Nagarot'' Babel''. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Levinski, Va'rša'.

Gomperz, Lion (1887) Kaufmann B 523 - Ma`araḵe lev le-bare lev = Aus Lion Gomperz’ nachgelassenen Schriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Knöpfmacher, Wien.

H

Harkavy, Albert (1887) Kaufmann B 233 - Ziḵron kamah ge’onim : uvi-yeḥud Rav Šerira ve-Rav Hai beno veha-Rav R. Yitsḥaq Alfaʼsi = Responsen der Geonim (zumeist aus dem X.-XI. Jahrhundert.). Kaufmann Dávid könyvtárából . Meqitse Nirdamim : Druck von H. Itzkowski, Berlin.

Havass, Rezső (1887) A szueszi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Herman, Ottó (1887) A magyar halászat könyve. Természettudományi Társulat, Budapest.

I

Ipolyi, Arnold (1887) Bedegi Nyáry Krisztina : 1604-1641. Magyar történeti életrajzok (10). Méhner, Budapest.

Iványi, Ede (1887) A magyarországi középiskolákban 1850-1885-ig megjelent összes programmértekezéseknek repertoriuma. Franklin, Budapest.

J

Jellinek, Adolph (1887) Kaufmann B 486 - Miḵtavei Gleichenberg = Gleichenberger Pastillen. Kaufmann Dávid könyvtárából . S. Marqus, Budapest.

Joannovics, György (1887) Emlékbeszéd Pompéry János a M. Tud. Akadémia lev. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joannovics, György (1887) Szórendi tanulmányok I. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joannovics, György (1887) Szórendi tanulmányok II. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kahana’, David (1887) Kaufmann C 1102 - Ḥesed le-Mošeh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipo-litografíâ Bermanʺ i Rabinovič, S.-Peterburg".

Kandra, Kabos (1887) Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve. Szolcsányi Gyula, Eger.

Karácsonyi, János (1887) Szent-Gellért csanádi püspök élete és művei. Franklin Társulat, Budapest.

Kimḥi, Joseph (1887) Kaufmann B 140 - Sefer ha-Galuy = Sepher ha-Galuj ; nach der einzigen Handschrift in der Vaticanischen Bibliothek zum ersten Male hrsg. von H. J. Mathews. Kaufmann Dávid könyvtárából . M’kize Nirdamim, Berlin.

Koch, Antal (1887) A brassói hegység földtani szerkezetéről és talajvíz-viszonyairól. Értekezések a természettudományok köréből (17. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1887) Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban : a hold nyelvhagyományainkben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

König, Gyula (1887) A dinamika alapegyenleteinek jelentéséről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőnig, Gyula (1887) Analizis : bevezetés a matematika rendszerébe. Eggenberger, Budapest.

L

László, Károly (1887) Napló-töredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg, Törökországban és az Amerikai Egyesült-Államokban. Franklin, Budapest.

Lönnrot, Elias (1887) Kanteletar elikkä Suomen kansan wanhoja lauluja ja wirsiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Kirjapainossa, Helsinki.

M

Maimonides, Moses (1887) Kaufmann B 300 - Al-ğuz al-awwal mi seder ṭohorot ma`a šarḥ ha-rav rabbenu Mošeh ben Maymon = Seder Tohoroth = Commentaire de Maimonide sur la Mischnah seder Tohorot. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Makay, Dezső (1887) Visszapillantások hazánk régi igazságszolgáltatási viszonyaira : jogtörténelmi tanulmány : (Árpád korszak). Szerző, Nagy-Kanizsa.

Medveczky, Frigyes (1887) Társadalmi elméletek és eszmények : kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Me’ir ben ’Eliyahu mi-Norwich, (1887) Kaufmann B 299 - Ḥaruzim = Hebräische Poesieen des Meir ben Elia aus Norwich aus einer Handschrift in der Vaticana. Kaufmann Dávid könyvtárából . David Nutt, London.

Mieses, Fabius (1887) Kaufmann B 755 - Qorot ha-filosofiya' he-ḥadašah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moritz Schäfer, Leipzig.

Mihalkovics, Géza (1887) Emlékbeszéd Dr. Henle Jakab a M. Tud. Akadémia kültagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mágócsy-Dietz, Sándor (1887) A növények talajálló irányának okairól. Értekezések a természettudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

O

Ozorai, József (1887) Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

P

Pisztóry, Mór (1887) A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az utolsó tizenöt év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Podmaniczky, Frigyes (1887) Naplótöredékek : 1824-1887. Grill, Budapest.

Putnoky, Miklós (1887) Etymologicum Magnum Romaniae és az összehasonlító nyelvészet jelene Romániában. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

R

Ratzel, Friedrich (1887) A föld és az ember: anthropo-geographia vagy a földrajz történeti alkalmazásának alapvonalai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre and Jendrassik, Jenő (1887) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből : 6. füz. Értekezések a természettudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Salomon, Rubin (1887) Kaufmann B 528 - Ma`aseh ta`tu`im = Geschichte des Aberglaubens bei allen Völkern mit besonderem Hinblicke auf das jüdische Volk. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Breg, Wien.

Schvarcz, Gyula (1887) Az athenei állam és társadalom jelentősége az emberi haladásra nézve Kleisthenestől Ephialtesig. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Az európai monarchiák rendszeres törvényeiről, tekintettel ezeknek alkotmány-történelmi előzményeire. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) Lucius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1887) A két utóbbi évtized államformatani irodalmának kritikai méltatásához. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Smolenskin, Perets ben Mošeh (1887) Kaufmann C 1115 - Ha-šaḥar = Ha Schachar. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

Sofer, Ḥayim (1887) Kaufmann B 161 - Divrei Ša`arei Ḥayim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Pinkász Blayre, Munkács.

Szabó, József (1887) Göd környéke forrásainak geológiai s hidrografiai viszonyai. Értekezések a természettudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Károly (1887) Emlékbeszéd Ladányi Gedeon a M. Tud. Akadémia levelező tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1887) Emlékbeszéd Gyárfás István a M. Tud. Akadémia lev. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1887) Komárom 1848-49-ben : napló jegyzetek. Aigner Lajos, Budapest.

Szvorényi, József (1887) Emlékbeszéd Tárkányi Béla József a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1887) Báthory István lengyel királylyá választása : 1574-1576. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1887) Kornyáti Békés Gáspár : 1520-1579. Magyar történeti életrajzok . Méhner, Budapest.

Széchenyi, István (1887) Gróf Széchenyi István beszédei. Athenaeum, Budapest.

T

Takács, István (1887) Nyelvünk ik-es igéi és a Révai szabálya. Hornyánszky Nyomda, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1887) Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1887) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : Aranyszájú Szent János és Eudoxia Császárné : a keresztyén társadalom keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thim, József (1887) Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben : 1. köt., Bács-Bodroghmegyei és szerém-végvidéki események. Aigner Lajos, Budapest.

Thukydides, (1887) Thukydides. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1887) Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. Franklin Társulat, Budapest.

Télfy, Iván (1887) Jelentés ujhellén munkákról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Gáspár (1887) A polgári bíróságok szervezéséről. Magyar jogászegyleti értekezések (34). Franklin Társulat, Budapest.

V

Vadnai, Károly (1887) Emlékbeszéd Frankenburg Adolf a M. T. Akadémia levelező tagja fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vadnai, Károly (1887) Emlékbeszéd Kovács Pál a M. Tud. Akadémia levelező tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 4 (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Villemain, Abel-François (1887) Pindar szelleme és a lantos költészet, a népek erkölcsi és vallási emelkedettségéhez való vonatkozásaiban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

W

Wenzel, Gusztáv (1887) Magyarország mezőgazdaságának története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1887) Rosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla magyar királynak veje. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Y

Yehudah ha-Levi, (1887) Kaufmann B 353 - ha-Kuzari = Das Buch al-Chazarî des Abû-l-Ḥasan Jehuda Hallewi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Otto Schulze, Leipzig.

Z

Zsilinszky, Mihály (1887) Az eperjesi tanácskozmány 1647/8-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Á

Ábel, Jenő (1887) Az ó- és középkori Terentiusbiographiák. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Fri Jul 19 00:00:02 2024 CEST.