REAL-EOD

Items where Year is 1885

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 143.

Kolosvári, Sándor and Óvári, Kelemen, eds. (1885) Az erdélyi törényhatóságok jogszabályai. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye, 1 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Flórián, ed. (1885) Chronica minora : 1. Chronicon Posoniense : 2. Magistri Rogerii Carmen miserabile : 3. Adnotationes historicae : 4. Ducum ac regum Hungaricae geneologia triplex : 5. Petri Ransani epitome rerum hungaricarum. Historiae Hungaricae fontes domestici, Scriptores (4). Academia Scientiarum Hungarica, Budapestini.

Jendrassik, Jenő, ed. (1885) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből : 5. füz. Értekezések a természettudományok köréből (15. 15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Burla, Ya`aqov Ḥay ben Yehudah, ed. (1885) Kaufmann B 312 - Yagel Ya`aqov. Kaufmann Dávid könyvtárából . Avraham Mošeh Lunz, Yerušalayim.

UNSPECIFIED, ed. (1885) Kaufmann B 445 - Midraš Tanḥuma’ : ... ʻal Ḥamišah Ḥumše Torah ... ve-gam mavo gadol = Midraš" Tanhuma = Midrasch Tanchuma : ein agadischer Commentar zum Pentateuch. Kaufmann Dávid könyvtárából . Wittwe und Gebrüder Romm, Vilna.

Berliner, ’Avraham, ed. (1885) Kaufmann B 716 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Meqitse Nirdamim, Berlin.

Sason, Me’ir, ed. (1885) Kaufmann B 941 - Tehillim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zuckerman, Yerušalayim.

UNSPECIFIED, ed. (1885) Kaufmann B 942 - Šir ha-širim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zuckerman, Yerušalayim.

UNSPECIFIED, ed. (1885) Kaufmann B 949 - Qohelet ve-šarḥ be-lašon `aravi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zuckerman, Yerušalayim.

UNSPECIFIED, ed. (1885) Kaufmann C 1103 - Mevaseret Tsion. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fromkin, Yerušalayim.

Zólyomi, Lajos, ed. (1885) Magyar helikon. Jeles férfiak életrajzai. Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Károlyi, Árpád, eds. (1885) Magyar országgyűlési emlékek, 1598-1601. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György, ed. (1885) Régi magyar codexek : Festetich codex ; Keszthelyi codex ; Pozsonyi codex ; Miskolczi töredék. Nyelvemléktár (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1885) Werfer Károly Akad. Könyvnyomdájának monographiája : 1606-1885. Werfer, Kassa.

Szilágyi, Sándor, ed. (1885) A linzi béke okirattára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1885) A linzi béke okirattára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Abadi, Mordechai (1885) Kaufmann B 518 - Ma`ayn mayim : hu qovets ... derušim ʻal ha-Torah be-Fardes ... bi-lešon arami. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yoʼel Mošeh Solomon, Yerušalayim.

Acsády, Ignác (1885) Széchy Mária : 1610-1679. Magyar történeti életrajzok (3). Méhner, Budapest.

Anakreon, (1885) Anakreon görögül és magyarul. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Apáthy, István (1885) Emlékbeszéd Baitner János, a Magyar Tudományos Akadémia lev. tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Apáthy, István (1885) A szerzői jogról szóló törvény. (XVI. t.cz.) Méltatása jogi és gazdasági szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Vilmos and Toldy, Ferenc and Gelléri, Mór (1885) Führer durch die Ausstellung. [s.n.], Budapest.

Barna, Ferdinánd (1885) A votják nép múltja és jelene. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1885) A votjákok pogány vallásáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bedő, Albert (1885) Magyarország erdőségei. Értekezések a természettudományok köréből (15. 17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Boileau, Nicolas (1885) A költészetről : tanköltemény. Olcsó könyvtár (184). Franklin, Budapest.

Brassai, Sámuel (1885) A mondat dualismusa. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Buber, Salomon (1885) Kaufmann B 388 - Liqquṭim mi-Midraš ’Elleh ha-devarim rabah... Kaufmann Dávid könyvtárából . David Levi ve-’Avraham David ’Alqa’la’y, Pressburg ; Wien.

Bunyitay, Vince (1885) A mai Nagyvárad megalapítása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (1885) Cicero a kötelességekről. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dante, Alighieri (1885) Dante Alighieri Isteni színjátéka : Divina commedia. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1885) Forgách Zsuzsánna : 1582-1632. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Duka, Tivadar (1885) Life and works of Alexander Csoma de Körös. Trübner, London.

Erdélyi, János (1885) Erdélyi János bölcsészeti dolgozatai : A bölcsészet Magyarországon. Franklin-Társulat, Budapest.

Erőss, Gyula (1885) Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes hőmérséki viszonyaira vonatkozólag. Értekezések a természettudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fejérpataky, László (1885) A királyi kanczellária az Árpádok korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fenyvessy, Adolf (1885) Adósságok conversiója : különös tekintettel a magyar aranyjáradék conversiójára. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fodor, József (1885) Bacteriumok az élő állat vérében. Értekezések a természettudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Friedmann, Meir (1885) Kaufmann B 148 - Davar `al ’odot ha-Talmud : im yaḵol hu le-hitargem kol tsorko. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy und Alkalay, Pressburg.

Gothard, Jenő (1885) Az 1884. évi megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1885) Tanulmányok az égitestek photographálása terén : 1. rész. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1885) A herényi astrophysikai observatorium sarkmagasságának meghatározása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1885) Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós. Friedrich Kilian, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes (1885) A magyar birodalom moh-flórája. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Hegyesi, Márton (1885) Biharvármegye 1848-49-ben : Beöthy Ödön arcképével és életrajzával. Szerző, Nagyvárad.

Heinrich, Gusztáv (1885) Kudrun, a monda és az éposz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hollósy, Jusztinián (1885) Emlékbeszéd Dr. Kruesz Károly Krizosztom a M. T. Akadémia tiszt. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horvát, Árpád (1885) Mabillon János, a diplomatika megalapítója. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1885) Emlékbeszéd Lönnrot Illés a Magyar Tudományos Akadémia kültagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1885) Hogyan csinálódik némely história? : pillantások a rumun történetírásra. Athenaeum, Budapest.

Högyes, Endre (1885) Az associált szemmozgások idegmechanismusáról : III. rész. A szemmozgás associáló idegmechanismus részletes berendezéséről. Értekezések a természettudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hüninger, Adolf (1885) A Haynald-observatoriumban 1880-1884 megfigyelt napfoltok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ibn Laṭif, Yitsḥaq ben 'Avraham (1885) Kaufmann B 779 - Rav po`alim = Rab Poalim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Anna Wajdowicz, Lemberg.

Illéssy, János (1885) Gróf Koháry István élete és munkái : irodalomtörténeti tanulmány. Sződi S., Karczag.

Iványi, István (1885) A tiszai határőrvidék 1686-1750. Aigner Lajos, Budapest.

Jendrássik, Jenő (1885) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből : 4. füz. Értekezések a természettudományok köréből (15. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kandra, Kabos (1885) Az egri nagyprépostok és káptalan az Árpádok korában. In: Adatok az egri egyházmegye történelméhez. Szolcsányi Gyula, Eger, pp. 487-511.

Kautz, Gyula (1885) Emlékbeszéd Konek Sándor a M. T. Akadémia tiszt. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1885) 615 állócsillag spectruma : a déli öv átkutatásának 2. része : 0 foktól 15 fokig : hora 3-11. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1885) Adatok Jupiter physikájához : az 1883-1884-ik oppositióból. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1885) Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón 1884-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1885) Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1884-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1885) A napfoltok gyakorisága 1872-től 1884 végéig. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1885) A napfoltok és a nap felületének megfigyelése az ó-gyallai csillagvizsgálón 1884-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Korányi, Sándor (1885) A szemlencse fejlődésének első mozzanatairól a gerinczeseknél. Értekezések a természettudományok köréből (15. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kováts, Gyula (1885) Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Krafft-Ebing, Richard (1885) A törvényszéki elmekórtan tankönyve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuncz, Ignác (1885) A democratia eszméje és szervezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuun, Géza (1885) A kúnok nyelvéről és nemzetiségéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kálmány, Lajos (1885) Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kánitz, Ágost (1885) Gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai expedítiójának növénytani eredményeiről. Értekezések a természettudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Körösi Csoma, Sándor (1885) Körösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1885) A folytonos spektrumok elmélete. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőnig, Gyula (1885) A másodrendű és két független változót tartalmazó parcziális differencziálegyletek elmélete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lattes, Yitsḥaq ben Ya`aqov (1885) Kaufmann B 870 - Ša`are Tsiyon = Schaare Zion. Kaufmann Dávid könyvtárából . Eisig Gräber, Jaroslau.

Lenhossék, József (1885) Emlékbeszéd Davis József Bernát a M. T. Akadémia külső tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, József (1885) Progén koponyák. Értekezések a természettudományok köréből (15. 16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Loczka, József (1885) Ásványelemzési közlemények. Értekezések a természettudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Maimonides, Moses (1885) Kaufmann B 159 - Divrei Mošeh : devarim me’irim u-mazhirim ...= Divrej Mojšej. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ḥayim Ḳelter, Varsava.

Majláth, Béla (1885) Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

McCarthy, Justin (1885) Anglia története korunkban : Viktória királynő trónraléptétől az 1880. évi általános választásokig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melczer, István (1885) Fontana d'Angioli báró Lo Presti család nemzedék-rendje. Hornyánszky, Budapest.

Mešullam bar Mošeh bar Yehudah mi-Bedresi, (1885) Kaufmann B 217 - Sefer ha-hašlamah : le-seder neziqin ha-mašim hilḵot ha-Rif. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Paris.

Mešullam bar Mošeh bar Yehudah mi-Bedresi, (1885) Kaufmann B 218 - Sefer ha-hašlamah : le-seder neziqin. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Paris.

Mikulik, József (1885) Magyar kisvárosi élet : 1526-1715 : történeti tanúlmány. Szerző, Rozsnyó.

Márki, Sándor (1885) Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. Magyar történeti életrajzok (1). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Nendtvich, Károly (1885) A Beregmegyében levő Bilásoviczi Irma forrás ásványvizének vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nendtvich, Károly (1885) Magyarország ásványvizei. Értekezések a természettudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nendtvich, Károly (1885) A vámfalusi és turvékonyi ásványvizek vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Országh, Sándor (1885) Budapest középítkezései 1868-1882. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1885) Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. I. Fele: a kőeszközök eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1885) Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. II. Fele: a kőeszközök régisége. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ossikovszky, József (1885) A bártfai fürdő ásványvizeinek chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauer, Imre (1885) Emlékbeszéd Horváth Cyrill a M. T. Akadémia tiszt. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pongrácz, Lajos (1885) Szondi album. Drégeli emlék-lapok. A Szondi-emlék-kápolna felavatása alkalmából. Laiszky János, Esztergom.

Reifmann, Jacob (1885) Kaufmann B 782 - Ruaḥ ḥadašah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Löwy und Alkalay, Pressburg.

Romanelli, Samuel Aaron (1885) Kaufmann B 563 - Masa' ba-`arav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Deighton, Bell et Co., Cambridge.

Rómer, Flóris (1885) Pozsony régészeti műemlékei. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Scherfel, V. Aurél (1885) A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénesvizének vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scherfel, V. Aurél (1885) A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schulhof, Lipót (1885) Az 1873. VII. sz. Coggia - Winnecke-féle üstökös pályaszámítása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1885) Montesquieu elmélete. A monarchiai államformáról a »l’esprit des lois« első tíz könyvében és az európai alkotmányfejlődés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1885) Sallustios állam formái és a görögök politikai irodalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sokołów, Nahum (1885) Kaufmann B 90 - ’Erets ḥemdah : kolel yedi`at gelilot E. ha-ḳ. `al pi gedole ha-tayarim u-vo gam tamtsit Sefer ha-masa` šel Lohrens Olifhant ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Y. Goldman, Varsava.

Spinoza, Benedictus de (1885) Kaufmann B 296 - Ḥeqer Eloah = Ethica. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

Szabó, József (1885) Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismertetése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Károly (1885) Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Régi magyar könyvtár (RMK) (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szendrei, János and Schach, Béla (1885) Dürer Albert élete és művészete = Albrecht Dürer’s Leben und Wirken. Kiadja Divald Károly, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1885) A dunai hajóhadak története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Takáts, Sándor (1885) Komárom IV. Béla alatt. Cziegler Károly, Komárom.

Thallóczy, Lajos (1885) Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1885) Csömöri Zay Ferencz 1505-1570. Magyar történeti életrajzok (2). Méhner, Budapest.

Thaly, Kálmán (1885) Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Ráth, Budapest.

Thaly, Kálmán (1885) A székesi gróf Bercsényi család, 1525-1865. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Than, Károly (1885) Emlékbeszéd Sainte-Clare Deville H. felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 2 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Than, Károly (1885) A szliácsi források chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thierry, Amadé (1885) Elbeszélések a római történetből az V-ik században : Alarik : a birodalom haldoklása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thury, József (1885) A Kasztamuni-i török nyelvjárás. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Emlékbeszéd Guizot Ferencz a M. T. Akadémia kültagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Emlékbeszéd Mignet Ferencz k. tag felett Ágoston. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 2 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Emlékbeszéd Thiers Lajos Adolf a Magyar Tudományos Akadémia kültagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Mignet und seine Werke. Buchdruck des Franklin-Verein, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloge du comte Melchior Lónyay, prononcés a l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloges de Lukács et de Mignet prononcés á l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Télfy, Iván (1885) Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1885) Fegyházi tanulmányok. I., Az illavai fegyház. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, József (1885) Emlékbeszéd Tarczy Lajos r. t. felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1885) Magyarország pénzintézetei. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Volf, György (1885) Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? : (a régi magyar orthographia kulcsa). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 2., Válasz Budenz József bírálati megjegyzéseire. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1885) Emlékbeszéd Vandrák András a M. T. Akadémia lev. tagja felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 3 (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wlassics, Gyula (1885) A bűnkísérlet és bevégzett bűncselekmény : a tettesség és részesség tana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Yehudah ben 'Ašer, (1885) Kaufmann B 710 - Tsava'ot Yehudah ben ha-Roš ve-'eḥav Ya`aqov ba`al ha-Ṭurim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Löwy und Alkalay, Pressburg.

Yehudah ben Barzilai al-Bargeloni, (1885) Kaufmann B 668 - Peruš Sefer yetsirah = Commentar zum Sepher Jezira. Kaufmann Dávid könyvtárából . Siebert, Berlin.

Zederbaum, Alexander (1885) Kaufmann B 541 - Mitspah. Kaufmann Dávid könyvtárából . G. F. Pines, St. Peterburg.

Zsilinszky, Mihály (1885) Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1885) A magyar történeti ötvösmű-kiállítás lajstroma : megnyittatott 1884. év február hó 17-én. Franklin-Társulat, Budapest.

Ábel, Jenő (1885) Isota Nogarola. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Jenő (1885) A bártfai Szent-Egyed temploma könyvtárának története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ónodi, A. D. (1885) Az együttérző idegrendszer fejlődése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Örley, László (1885) A palaearktikus övben élő Terrikolák-nak revisiója és elterjedése. Értekezések a természettudományok köréből (15. 18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 11:28:00 2024 CEST.