REAL-EOD

Items where Year is 1878

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 76.

Jendrassik, Jenő, ed. (1878) Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (8. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1878) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1597-1601. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1878) Kaufmann B 196 - Hegyon Šelomoh : kolel tiqqunim le-Sefer ha-`Aruḵ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yeḥi’el Beril, Magentsa’.

UNSPECIFIED, ed. (1878) Kaufmann B 283 - Ḥayei `olam = Vie éternelle. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Buchdruckerei von Georg Brög, Paris, Wien.

UNSPECIFIED, ed. (1878) Kaufmann B 509 - Maseḵet soferim : min ha-maseḵtot ha-qeṭanot ha-nispaḥot el Talmud Bavli = Masechet Soferim : Der talmudische Tractat der Schreiber, eine Einleitung in das Studium der althebräischen Graphik, der Masora und der altjüdischen Liturgie. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig.

UNSPECIFIED, ed. (1878) Kaufmann B 527 - Ma`ase Ṭuviya : sefer Ṭuvi = The Book of Tobit : A Chaldee Text from a unique MS. in the Bodleian Library ; with other Rabbinical texts, English translation and the Itala. Kaufmann Dávid könyvtárából . Clarendon Press, Oxford.

Smolenskin, Perets ben Mošeh, ed. (1878) Kaufmann B 816b - ha-Šaḥar : ya’ir netiv `al darḵe bene Yisra’el... = Haschachar. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag des Herausgebers, Wien.

Nagy, Iván and B. Nyáry, Albert, eds. (1878) Magyar Diplomácziai Emlékek Mátyás király korából IV. 1458-1490. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gerlóczy, Gyula and Dulácska, Géza, eds. (1878) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1876.augusztus 22-től egész 28-ig Máramaros-szigeten tartott XIX. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Magyar Királyi Egyetem, Budapesten.

Volf, György, ed. (1878) Régi magyar codexek : Ehrenfeld codex ; Simor codex ; Cornides codex ; Szent Krisztina élete ; Vitkovics codex ; Lányi codex. Nyelvemléktár (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1878) Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök politikai beszédei és Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz intézett levelei 1453-1457. UNSPECIFIED, Budapest.

Asbóth, János (1878) Álmok álmodója. Athenaeum, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére. Franklin-Társulat, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472-1877. Franklin Társulat, Budapest.

Ballagi, Aladár (1878) A magyar nyomdászat történelmi fejlődése, 1472-1877. Franklin-Társulat, Budapest.

Balogh, Kálmán (1878) Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Értekezések a természettudományok köréből (8. 15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balássy, Ferenc (1878) Ludányi Tamás egri püspök. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barach, Benedek (1878) A templáriusok titkos statutumai. Aigner Lajos, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1878) Kapcsolat a magyar és szuomi irodalom között. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1878) Néhány ősműveltségi tárgy neve a magyarban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Beöthy, Leó (1878) A Társadalom keletkezéséről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Boncz, Ferencz (1878) A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vontakozó főbb rendeletek. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Carrara, Ferencz (1878) A büntető jogtudomány programmja. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csengery, Antal (1878) Az akadémiák, különösen a Magyar Tudományos Akadémia : elnöki beszéd. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1878) A Wesselényi család őseiről. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fabritius, Károly (1878) Erdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fejérpataky, László (1878) A pannonhalmi apátság alapító oklevele. Knoll Károly, Budapest.

Fiáth, Ferencz (1878) Életem és élményeim. Tettey, Budapest.

Fridrik, Tamás (1878) Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszerű leírása. Endrényi Lajos és Társa Könyvnyomda, Szeged.

Galgóczy, Károly (1878) Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz, a M. Tud. Akadémia levelező tagja fölött. Értekezések a természettudományok köréből (8. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Gruber, Lajos (1878) A november-havi hullócsillagokról. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gruber, Lajos and Kurländer, Ignácz (1878) Az 1874. V. (Borelly-féle) üstökös definitív pályaszámítása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Grünwald, Béla (1878) A Felvidék : politikai tanulmány. Ráth, Budapest.

Halberstam, Solomon Joachim (1878) Kaufmann B 741 - 'Iggeret biqoret 'o he`arot ve-hosafot le-s' Qunṭres TRY''G. Kaufmann Dávid könyvtárából . UNSPECIFIED, Lyck.

Henszlmann, Imre (1878) Lőcsének régiségei. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hunyady, Jenő (1878) Poncelet Jean Victor emléke. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1878) Gr. Prokesch-Osten Antal m. t. akad. kültag emlékezete és Mátyás-király könyvtára maradványainak fölfedezése. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1878) Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jellinek, Adolph (1878) Kaufmann B 739 - Qunṭres ha-kelalim. Kaufmann Dávid könyvtárából . R. Picker's Buchhandlung, Wien.

Jellinek, Adolph (1878) Kaufmann B 740 - Qunṭres ha-magid. Kaufmann Dávid könyvtárából . Filiale der Brüder Winter, Wien.

Jellinek, Adolph (1878) Kaufmann B 747 - Qunṭres TRY''G. Kaufmann Dávid könyvtárából . Filiale der Brüder Winter, Wien.

Kalchbrenner, Károly (1878) Szibériai és délamerikai gombák : Fungi e Sibiria et America Australi. Értekezések a természettudományok köréből (8. 16). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Keleti, Károly (1878) Fényes Elek emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerpely, Antal (1878) Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Értekezések a természettudományok köréből (8. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kerpely, Antal (1878) A vas chémiai alkata és keménysége közötti vonatkozások. Értekezések a természettudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kertbeny, Károly (1878) Magyarország legrégibb drámairodalma : 1550-1575 : nyílt levelek. Athenaeum R.T., Budapest.

Kiss, Kálmán (1878) A Szatmári Reform. Egyházmegye története. Szerző, Kecskemét.

Koch, Antal (1878) Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. Értekezések a természettudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kohen Tsedeq, Yosef (1878) Kaufmann B 877 - Musar ha-seḵel : yaḵil šelošah derušim ... be-sidre Tavo, Nitsavim-Va-yeleḵ, ve-Ha’azinu ... = Theological Discourses : delivered on various occasions. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus Mordeḵay ben Tsevi Abrahams, London.

Konkoly, Miklós (1878) Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1877-ik évben : III. rész. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1878) Mercur átvonulása a Nap előtt : megfigyeltetett az ó-gyallai csillagdán 1878. május 6-án. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1878) Álló csillagok színképének mappirozása : új módszer a csillagok színképét könnyen megfigyelhetni. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1878) A napfoltok és a napfelületének kinézése 1877-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kruspér, István (1878) Egy új mérlegrendszer. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Maimonides, Moses (1878) Kaufmann B 453 - Moreh nevuḵim = Rabbi Mosis Maimonidis Liber more nebuchim : sive, Doctor perplexorum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bagster, London.

Márki, József (1878) Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar irodalom története s könyvészetében. Lauffer, Budapest.

Nagy, Lajos (1878) A jászkun birtokviszonyok fejlődése és jogi alapja. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Karczag.

Nisard, Desiré (1878) A franczia irodalom története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Tivadar (1878) Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Perreau, Pietro (1878) Kaufmann B 665 - Intorno al comento ebreo-rabbinico del R. Immanuel ben Salomo sopra la Cantica Pi’ ʻal šir ha-širim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, Roma.

Pesty, Frigyes (1878) A helynevek és a történelem. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Roller, Yitsḥaq 'Aizaq (1878) Kaufmann B 489 - Ha-milḥamah ve-ha-matsor = Ha-Milchama we-ha-mazor : la guerre franco-allemande et les deux sièges de Paris (1870-71). Kaufmann Dávid könyvtárából . Levisson, Amsterdam.

Salamon, Ferenc (1878) Buda-Pest története. Kocsi Sándor Ny., Athanaeum R.T., Budapest.

Schenzl, Guido (1878) Lehajlás-meghatározások Budapesten és Magyarország délkeleti részében. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (6. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Károly (1878) Szilágyi Ferencz emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szalay, József (1878) Városaink a tizenharmadik században. Kocsi Sándor Ny., Budapest.

Szilágyi, Sándor (1878) I. Rákóczy György és a diplomáczia. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szinnyei, József [id.] and Szinnyei, József [ifj.] (1878) Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete, 1472-1875 | Bibliotheca Hungarica Historiae Naturalis Et Matheseos. Athenaeum R.T., Budapest.

Sánta, Béla (1878) Az 1848-49-iki szabadságharc rövid története. Ottinger Ede, Nagy-Kőrös.

Toldy, Ferenc (1878) A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Franklin, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A „Servitus fumi immittendi” hazai jogunk rendszerében. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz, négy egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó-családból : 1497–1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1878) A XV. századi tárnoki jog - Tanulmány a hazai jogtörténet köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, Antal (1878) Lessing : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

sine, nomine (1878) A Nemzeti Casino alapszabályai. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

’. B. N. Y. L. R., (1878) Kaufmann B 522 - Ma`anah nevonah ve-nimretset = Mahne. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yaʻaqov Werber, Brody.

This list was generated on Sat Jul 20 17:30:31 2024 CEST.