REAL-EOD

Items where Year is 1867

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 61.

UNSPECIFIED, ed. (1867) Catalogue of the celebrated Esterhazy jewels, wich ... will be sold by auction ... March 29, 1867. Christie's, London.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1867) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár VI, 890-1235. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 11 . Eggenberger, Pest.

Frankl, Vilmos and Ráth, Károly, eds. (1867) Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomatikai iratai [1618-1626]. [s.n.], Esztergom.

Hunfalvy, János, ed. (1867) Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása. Emich, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1867) Kaufmann B 145 - Ginzei Yisra’el be-St. Petersburg = Neue Denkmäler der Jüdischen Literatur in St. Petersburg. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Ettinger, St. Petersburg.

Szilágyi, Sándor, ed. (1867) Rozsnyay Dávid az utolsó török deák történeti maradványai. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 8 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Akin, Károly (1867) A gázok összenyomhatóságáról. Értekezések a természettudományok köréből (1. 6). Eggenberger, Pest.

Apáczai Csere, János (1867) Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai. Eggenberger, Pest.

Apáczai Csere, János (1867) Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai. Eggenberger, Pest.

Balassa, János (1867) A képző-műtétek : Operationes plasticae : A Magyar Tudományos Akadémia MDCCCLXI ápr. XV-dikén tartott ülésében. Eggenberger, Pest.

Balassa, János (1867) A képző-műtétek = Operationes plasticae : kép-atlász. Emich Gusztáv, Pest.

Ballagi, Mór (1867) A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Osterlamm Károly, Pest.

Botka, Tivadar (1867) Kisfaludi Lipthay Imre : Bars és Hont megyék alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete. Emich Gusztáv, Pest.

Brassai, Sámuel (1867) A módszerről. Eggenberger Ferdinánd, Pest.

Brassai, Sámuel (1867) A módszerről. I. rész. Mit tanítsunk? Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Böhm, Lénárt (1867) Dél-Magyarország, vagy Az úgynevezett Bánság külön történelme. Emich, Pest.

Falaquera, Šem Ṭov ben Yosef (1867) Kaufmann B 412 - Sefer ha-mevaqqeš. Kaufmann Dávid könyvtárából . 'Eliyahu Ḥayy, Aram Tsova' [Aleppo].

Falk, Miksa and Dux, Adolf (1867) Koronázási emlékkönyv. Deutsch testvérek, Pest.

Frivaldszky, János (1867) A magyarországi egyenesröpüek magánrajza (Monographia Orthopterorum Hungariae). Értekezések a természettudományok köréből (1. 12). Eggenberger, Pest.

Frommhold, Károly (1867) A féloldali ideges főfájás : migraine. Értekezések a természettudományok köréből (1. 13). Eggenberger, Pest.

Fényes, Elek (1867) A Magyar Birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Görgey, István (1867) A moóri csata : történet-kritikai tanulmány. Osterlamm Károly, Pest.

Haberern, Jonathan (1867) Aristoteles és befolyása az uj bölcsészetre és az életre. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Hajnik, Imre (1867) Magyarország az Árpád-királyoktól az ösiségnek megállapitásáig és a Hübéri Európa. Heckenast, Pest.

Horváth, Cyrill (1867) A philosophiai módszerek jelen állapotjáról. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből, 1 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunfalvy, János (1867) Az osztrák birodalom rövid statistikája különös tekintettel a magyar államra. Emich Gusztáv, Pest.

Hunfalvy, Pál (1867) Hazánk közlekedési eszközeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 1). Eggenberger, Pest.

Hunyady, Jenő (1867) A pólus és a polárok : a viszonyos polárok elve. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 2). Eggenberger, Budapest.

Ibn `Ezra’, ’Avraham (1867) Kaufmann B 62 - Sefer ha-’eḥad : `al teša` ha-misparim ha-pešutim = Sepher ha-echad : Liber de novem numeris cardinalibus. Kaufmann Dávid könyvtárából . L. Nitzsche, Odessa.

Jendrassik, Jenő (1867) Két új szemmérészeti mód. Értekezések a természettudományok köréből (1. 4). Eggenberger, Pest.

Keleti, Károly (1867) A magyar mezőgazdaság. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Krenner, József Sándor (1867) Két új kénsavas káli-cadmium kettőssónak jegeczalakjairól. Értekezések a természettudományok köréből (1. 8). Eggenberger, Pest.

Lenhossék, József (1867) A közép idegrendszer szürke állományának és az ideggyökök eredeteinek tájviszonyai. Értekezések a természettudományok köréből (1. 2). Eggenberger, Pest.

Lucanus, Marcus Annaeus (1867) Lucanus Marcus Annaeus Pharsáliája, vagyis A polgárháború : tíz könyvben. Holzhausen, Pest.

Lukácsi, Kristóf (1867) Adalékok az erdélyi örmények történetéhez. Római Katholikus Lyceumi Nyomda, Kolozsvár.

Mihályi, Károly (1867) Kisérlet felelni, lélektani alapon, az ismerettan fő kérdésére. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Mészáros, Lázár (1867) Mészáros Lázár emlékiratai. Ráth Mór, Pest.

Pesty, Frigyes (1867) A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Petzval, Ottó (1867) Felsőbb mennyiségtan. Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Potemkin, Ödön (1867) Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással. Lauffer, Pest.

Réső Ensel, Sándor (1867) Az esküdtszék Magyarországon : kézikönyv. Heckenast, Pest.

Rózsay, József (1867) Adatok a hagymáz oktanához. Értekezések a természettudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Salamon, Ferenc (1867) Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. Ráth Mór, Pest.

Schenzl, Guido (1867) A magnetikus lehajlás (inclinatio) megméréséről. Értekezések a természettudományok köréből (1. 5). Eggenberger, Pest.

Simor, János (1867) A főméltóságú herczeg-primásnak három irata és függelékül b. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ... levele a herczeg-primáshoz. Szent István Társulat, Pest.

Stern, Max Emanuel (1867) Kaufmann B 354 - Koḵavei Yitsḥaq = Kochbe Jizchak. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag M. E. Stern, Wien.

Suhayda, János (1867) A honosításról és a külföldiekről magyar és külföldi jogi kútfők szerint, tájékozásúl a törvényhozás terén. Hartleben, Pest.

Szabó, Benő (1867) Az erdélyi szászok. Sauervein Géza, Győr.

Szeremlei, Sámuel (1867) Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. Emich, Pest.

Szeremlei, Sámuel (1867) A honvédelmi bizottmány keletkezése és a forradalom kitörése 1848-ban : adalékul Magyarország történelméhez. Pfeifer, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1867) Egy lap Erdély legujabb történelméből : emlékbeszéd N. Tunyogi Cs. József fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Báthory Gábor fejedelem története. Ráth, Pest.

Szilágyi, Sándor (1867) Vértanuk a magyar történetből : történeti tanulmányok. Heckenast, Budapest.

Szinovácz, György (1867) Az uzsoratörvényekről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Thaly, Kálmán (1867) Dunántúli levéltárak ismertetése különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Than, Károly (1867) Az ózon képződéséről a gyorségéseknél | A polhorai sósforrás vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (1. 1). Eggenberger, Pest.

Than, Károly (1867) A szénéleg-kénegről. Értekezések a természettudományok köréből (1. 7). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1867) A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Heckenast, Pest.

Vámbéry, Ármin (1867) Vándorlásaim és élményeim Persiában. Heckenast Gusztáv, Pest.

Zlamál, Vilmos (1867) Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországon. Értekezések a természettudományok köréből (1. 3). Eggenberger, Pest.

This list was generated on Sun Mar 3 14:49:05 2024 CET.