REAL-EOD

Items where Year is 1860

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 30.

Book

Wenzel, Gusztáv, ed. (1860) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár I, 1001-1235. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 6 . Eggenberger, Pest.

Blumenfeld, Yitzḥaq, ed. (1860) Kaufmann B 40 - ’Otzar neḥmad : Iggerot yeqarot me-’et ḥoḵmei zemaneinu = Ozar nechmad : Briefe und Abhandlungen ... von den bekanntesten jüdischen Gelehrten. Kaufmann Dávid könyvtárából . I. Knöpfelmacher, Wien.

Erdélyi, János, ed. (1860) A Sárospataki Ref. Főiskola háromszázados ünnepe. UNSPECIFIED, Sárospatak.

Arany, János (1860) Széchenyi emlékezete : olvastatott az akadémiai Széchenyi-ünnepélyen october XIII-án 1850. Emich, Pest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István : emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Ballagi, Mór (1860) Gróf Széchenyi István. Emlékbeszéd. Engel és Mandello, Pest.

Bartal, György (1860) Csallóköz történeti vázlata. Heckenast, Pest.

Bartal, György (1860) A párthus és húnmagyar scythákról. Emich, Pest.

Boross, Mihály (1860) A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Heckenast, Pest.

Danielik, János (1860) Székfoglaló beszéd, melyet Danielik János ... martius hava 19-én az Akadémia heti ülésén tartott | A bölcsészet számára igényelt szabadságról és függetlenségről. Werfer, Pest.

Fényes, Elek (1860) A magyar elem s ellenesei. Wodianer, Pest.

Garay, Alajos and Sohlya, Antal and Engeszer, Mátyás (1860) Temetési gyászénekek a szokásos egyházi imák és sz. szertartásokkal. Emich Gusztáv, Pest.

Gönczy, Pál (1860) Egy protestáns gymnasium terve. Osterlamm Károly, Pest.

Hornyik, János (1860) Kecskemét város története oklevéltárral. Hornyik, Kecskemét.

Inczédi, Pál and Szakál, Ferenc and Vízaknai Briccius, György (1860) Inczédi Pál naplója. Késmárki Névtelen nemes Naplója. Szakál Ferencz naplója. Vizaknai Briccius György naplója. Pfeifer, Pesten.

Kazinczy, Ferenc (1860) Kazinczy Ferencz levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek körével. Emich Gusztáv, Pest.

Kempelen, Győző (1860) Kazinczy-ünnep Magyarországon 1859-ben. Szeged.

Kertbeny, Károly (1860) Erinnerungen an graf Stefan Szécsényi. H. Georg, Genf.

Kővári, László (1860) A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejdelmek korából. Ráth, Pest.

Mikó, Imre (1860) Erdély különválása Magyarországtól. Egyetemi Nyomda, Buda.

Mocsáry, Lajos (1860) Programm a nemzetiség és nemzetiségek tárgyában. Ráth, Pest.

Mátyás, Flórián (1860) A magyar birtokviszony : nyelvszabályozási munkálat Mátyás Flórián által. Magyar nyelvtudomány (1. füz). Lyceum Nyomda, Pécs, Pécs.

Nagy, Mihály (1860) Szatmár-németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei. Kovács Márton, Szatmárt.

Pinsker, Simḥah (1860) Kaufmann B 385 - Liqquṭei qadmoniyot : le-qorot dat bene miqra veha-liṭ`er’aṭur šelahem, `al pi kitve yad `Ivriyim ve-`Arviyim = Lickute Kadmoniot : zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur. Kaufmann Dávid könyvtárából . Adalbert della Torre, Wien.

Szabó, Károly (1860) Béla Király névtelen jegyzöjének könyve a magyarok tetteiről. Ráth, Pest.

Szász, Károly (1860) Széchenyi emlékezete. Emich Gusztáv, Pest.

Széchenyi, István (1860) Gróf Széchenyi István végrendeletének némely pontjai. Werfer, Pest.

Széchenyi, István (1860) Töredék gróf Széchenyi István kiadatlan irataiból. Werfer, Pest.

Thébai, Kebes (1860) Az élet képe Kebestől. Emich, Pest.

ʼAvraham bar Ḥiyya ha-nasi, (1860) Kaufmann B 195 - Hegyon ha-nefeš : Sefer ha-musar = Hegjon ha-nefesch oder Sitten-Buch : dabei eine Abhandlung über das Buch und den Verfasser von Sal. Jeh. L. Rapoport ... Hrsg. aus einer sehr alten Handschrift der Leipziger Rathsbibliothek nebst einer ausführlichen Biographie des Verfassers von E. Freimann. Kaufmann Dávid könyvtárából . C. W. Vollrath, Leipzig.

This list was generated on Thu Jul 11 23:19:58 2024 CEST.