REAL-EOD

Items where Subject is "T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TN Mining engineering. Metallurgy / bányászat, kohászat, fémipar"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 75.

B

Babics, András (1967) Az észak-mecseki kőszénbányászat története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balsay, István (1970) Siemens-Martin-acélgyártás. Vaskohászati enciklopédia (7/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bisztricsány, Ede (1974) Mérnökszeizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0459-6

Bitay, Enikő (2016) Debreczeni Márton, az "egyetlen" erdélyi bányász műszaki öröksége. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 9 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-062-9

Bánhegyi, László (1963) Vas- és acélöntészet II. Vaskohászati enciklopédia (8/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Claus, Alajos (1955) Nyersvasgyártás. Vaskohászati enciklopédia (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csibi, Kinga (2018) Bemutatkozik a Ganz gyűjtemény új szerzeménye. In: Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (2). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 231-246. ISBN 978-615-80623-5-0

Csibi, Kinga (2020) Hálózat a bányászat, kohászat és erdészet világában, avagy mitől működik kiválóan egy több évszázados rendszer? In: Hálózatok a tudományok, a technika és az orvoslás körében. A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti kötetei (4). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp. 17-26. ISBN 978-615-80623-8-1, 978-615-80623-9-8 [pdf]

Czigány, Tibor (2013) Kompozit szerkezeti anyagok tönkremenetele, avagy Az anyag hal(l)hatatlan hangja. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-688-7

D

Diószeghy, Dániel (1957) A vaskohászat tüzelőanyagai. Vaskohászati enciklopédia (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dévényi, György and Geleji, Sándor (1964) Az acél képlékeny alakítása I. Vaskohászati enciklopédia (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Eljutin, V. P. (1953) A ferroötvözetek gyártása. Elektrometallurgia, II. rész. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdmann, Gyula (1977) A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv végéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1137-1

Eötvös, Roland (1912) Über Arbeiten mit der Drehwage : Ausgeführt im Auftrage der kön. ungarischen Regierung in den Jahren 1909-1911. Hornyánszky, Budapest.

F

Faller, Jenő (1953) A magyar bányagépesítés uttörői a XVIII. században. Hell Máté Kornél és Hell József Károly főgépmesterek élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feldman, C. C. (1952) Preciziós öntés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

G

Geleji, Sándor (1955) Die Berechnung der Kräfte und des Arbeitsbedarfs bei der Formgebung in: bildsamen Zustande der Metalle. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geleji, Sándor (1967) Forge equipment rolling mills and accessories. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geleji, Sándor (1967) A fémek képlékeny alakításának elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gregor, Ferenc (1985) Die alte ungarische und slowakische Bergbauterminologie mit ihren deutschen Bezügen. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3100-3

H

Hargitay, Sándor (1960) Vas- és acélöntészet I. Vaskohászati enciklopédia (8/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heckenast, Gusztáv (1991) A magyarországi vaskohászat története a feudalizmus korában, a XIII. század közepétől a XVIII. század végéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5752-5

Horváth, Aurél (1970) Physikalisch-chemische Berechnungen in der Metallurgie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Zoltán (1954) Fémkohászati folyamatok termodinamikai számítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Zoltán (1961) A cink kohászata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hume-Rothery, William (1955) Elektronok, atomok, fémek és ötvözetek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

I

Ivakin, B. N. (1986) A fúrólyukvizsgálat akusztikus módszere. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3248-4

J

Jakab, Elek (1877) Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond lev. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kapolyi, László (1981) Ásványi eredetű természeti erőforrások rendszer- és függvényszemlélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2502-X

Kerpely, Antal (1877) Magyarország vaskövei és vasterményei, különös tekintettel a vas legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kerpely, Kálmán (1953) Vaskohászati folyamatok és fizikai kémiájuk. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kirpal, G. R. (1986) Bauxit-előfordulások ipari típusai és földtani-gazdasági értékelésük. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3571-8

Konek, Sándor (1882) Bányászatunk jelen állapota s teendőink annak sikeresebb kifejtésére. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kontorovič, I. E. (1952) Az acél és az öntöttvas hőkezelése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (2004) Meddig és mit bányásszunk? | Mining – What and Till When? In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 3 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 69-95. ISBN 963 09 4606 8

Kurdûmov, G. V. (1953) A metallográfia és fémfizika problémái. 1950-1951-ben végzett kutatások eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Lehmann, Antal (2008) Bányászati felszínek növényzete, talajai és újrahasznosítási lehetőségei a Mecsek térségében. Elmélet, módszer, gyakorlat (62). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-21-2

Lukács, László (1879) Az Erdélyi nemesfém-bányászat jelene és jövője. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

M

Mihalovits, János and Tárczy-Hornoch, Antal (1938) Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon ; Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Mika, József (1964) Metallurgische Analysen. Chemische Untersuchung von technisch wichtigen Metallen und Erzen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mike, Zsuzsa (1976) Légifénykép-interpretálás és a természeti erőforrások feltárása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0638-6

Munka, Margit and Pápay, József (2001) 4D Numerical Modeling of Petroleum Reservoir Recovery. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7843-3

N

Nazarenko, Aleksandr Vasil'evič and Poluektov, N. Sz. (1952) Ásványok és ércek félmikro-analízise. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nádasy, Miklós (1967) A germánium előállítása a szénfeldolgozás termékeiből. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Paulinyi, Oszkár (1980) Der erste Anlauf zur Zentralisation der Berggerichtsbarkeit in Ungarn. Aus der Vorgeschichte der maximilianischen Bergordnung. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (141). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2554-2

Pavlov, Mihail Aleksandrovič (1951) A nyersvas kohászata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Proszt, János (1938) A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Pápay, József (2014) Kőolaj- és földgáztelepek kitermelési eljárásai és azok hatékonysága. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-781-5

Péch, Antal (1884) Alsó Magyarország bányamívelésének története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1891) Magyar és német Bányászati Szótár = Bergmännisches Wörterbuch in ungarischer und deutscher Sprache. Joerges, Selmecz.

S

Salamon, Miklós (2000) A kőzetmechanika fejlődése - egyéni szemszögből. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 508 229 0

Schmidt, Eligius Róbert (1957) Geomechanika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soós, László (1964) A melanorezinit kőszénkémiai és szénkőzettani vizsgálata. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, László (1962) A vaskohászat tűzálló építőanyagai. általános rész, samott- és szilikagyártmányok. Vaskohászati enciklopédia (3/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szeless, László (1965) Vaskohászati gyárak tervezése. Vaskohászati enciklopédia (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilas, A. Pál (1985) Kőolaj és földgáz termelése és szállítása 1. Termelés kutakból. 2. Gyüjtés, szétválasztás és szállítás. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4060-6

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1964) Barnakőszenek szénkőzettani gyorselemzése és a lápöves rendszer. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Székely, Tamásné (1968) Kristályhibák keletkezése epitaxiális félvezető rétegekben. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézetének közleményei (R-3). Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézete, Budapest.

Szőke, László and Uray, Vilmos (1965) Elektroacélgyártás. Vaskohászati enciklopédia (7/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sövegjártó, János (1960) A vaskohászat tűzálló építőanyagai. Vaskohászati enciklopédia (3/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T

Takács, Pál (1970) A szénkémiai kutatások magyar úttörői. Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tarján, Gusztáv (1986) Concentration, flotation, separation, backup processes. Mineral processing (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2243-8

Tarján, Gusztáv (1981) Fundamentals, comminution, sizing and classification. Mineral processing (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2243-8

Tarján, Gusztáv and Vécsey, Béla (1956) A vasércek és a nagyolvasztó elegyének előkészítése. Vaskohászati enciklopédia (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tárczy-Hornoch, Antal (1963) Markscheiderische Studien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Téglás, Gábor (1889) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1891) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról : az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Daciában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

U

Umanskij, J. S. (1952) A metallográfia fizikai alapjai. Az ötvözetek atomos szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V

Verő, József (1960) Az ipari vasötvözetek metallográfiája I. Vaskohászati enciklopédia (9/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Verő, József (1964) Az ipari vasötvözetek metallográfiája II. Vaskohászati enciklopédia (9/2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

W

Welesz, Rudolf (1968) Vasporkohászat. A vas és az acél porkohászata. Vaskohászati enciklopédia (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1880) Magyarország bányászatának kritikai története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zambó, János (1968) Optimum location of mining facilities. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zambó, János (1985) A bányaművelés alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3896-2

Zsák, Viktor (1954) A vaskohászat nyersanyagai. Vaskohászati enciklopédia (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 01:54:22 2024 CEST.