REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D2 Ancient History / ókor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | R | S | T | V
Number of items at this level: 51.

A

Adamik, Tamás (1979) Martialis és költészete. Apollo könyvtár (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1971-2

Alföldy, Géza (1965) Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Balázs, János (1940) A gazai iskola Thukydides-tanulmányai. Magyar-görög tanulmányok (11.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Bazin, Louis (1991) Les systemes chronologiques dans le monde turc ancien. Bibliotheca orientalis Hungarica (34). Akadémiai Kiadó - Éditions du CNRS, Budapest - Paris. ISBN 963-05-5614-6

Borovszky, Samu (1883) A dákok : ethnográphiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

C

Castiglione, László (1982) Az ókor nagyjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3027-9

Cato, Marcus Porcius (1895) Dicta Catonis quae vulgo inscribuntur Catonis disticha de moribus. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (3). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Czeglédy, Károly (1969) Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

D

Dobrovits, Aladár (1979) Egyiptom és az antik világ. Apollo könyvtár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1544-X

Dobrovits, Aladár (1979) Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban. Apollo könyvtár (8). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1545-8

E

Erdélyi, Gizella (1974) A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon. Apollo könyvtár (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0403-0

F

Finály, Henrik (1883) Az ókori súlyokról és mértékekről. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Forisek, Péter (2000) A hálózat használata az ókortudomány területén. NIIF információs füzetek. I. sorozat (12.10). Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, Budapest. ISBN 963 03 4624 9

G

Gregorovius, Ferdinand (1897) Hadrián császár: a görög-római világ Hadrián korabeli rajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (31.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Halasy-Nagy, József (1934) A filozófiai műveltség Európában : Az antik filozófia. Danubia, Budapest.

Harmatta, János (1941) Forrástanulmányok Herodotos Skythika-jához. Magyar-görög tanulmányok (14). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Harmatta, János (1950) Studies on the History of the Sarmatians. Magyar-görög tanulmányok (30.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Hegyi, Dolores (1981) Az iónok Kisázsiában. Apollo könyvtár (12). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2098-2

Hegyi, Dolores (1974) Medismos - Perzsabarát irányzat Görögországban i. e. 508—479. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0146-5

I

Ivánka, Endre (1938) Die aristotelische Politik und die Städtegründungen Alexanders des Grossen. Magyar-görög tanulmányok (4.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

K

Kádár, Zoltán (1978) Survivals of Greek zoological illuminations in Byzantine manuscripts. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1710-8

Kákosy, László (1978) Egyiptomi és antik csillaghit. Apollo könyvtár (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1528-8

Kákosy, László (1969) Varázslás az ókori Egyiptomban. Kőrösi Csoma kiskönyvtár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Lykurgos, (1893) Lykurgos beszéde Leokrates ellen. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

Mahler, Ede (1906) Babylonia és Assyria. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1915) Ókori chronológiai kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Maróth, Miklós (1983) Aristoteléstől Avicennáig. Apollo könyvtár (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3215-8

Maróth, Miklós (2006) Az arabok mint a görög tudományok örökösei | The Arabs – Inheritors of the Greek Sciences. In: Mindentudás Egyeteme. Mindentudás Egyeteme, 5 . Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 289-304. ISBN 963 09 4706 4

Maróth, Miklós (1980) A görög logika Keleten. Apollo könyvtár (11). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1959-3

Maróti, Egon (1995) Delphoi és a Pythia sportversenyei. Apollo könyvtár (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6904-3

Maróti, Egon (1972) Kalózkodás a római polgárháborúk korában. Apollo könyvtár (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5248-5

Moravcsik, Gyula (1953) Bizánc és a magyarság. Tudományos ismeretterjesztő sorozat (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1942) Byzantinoturcica. Magyar-görög tanulmányok (20-21.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1967) Studia Byzantina. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az ó- és középkor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

Márki, Sándor (1899) A longobárdok hazánkban. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Mócsy, András (1974) Pannónia a korai császárság idején. Apollo könyvtár (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0721-8

Mócsy, András (1974) Pannónia a késői császárkorban. Apollo könyvtár (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0720-X

R

Ranovič, Abram Borisovič (1952) A hellénizmus és történeti szerepe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Siegel, Bernard, J. (1944) Slavery during the third dynasty of Ur. UNSPECIFIED.

Sophokles, (1972) Sophoklés Philoktétése Arany János fordításában. Az Ókortudományi Társaság kiadványai (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Miklós (1986) Archaikus agyagszobrászat Boitóiában. Apollo könyvtár (15). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4125-4

Szentléleky, Tihamér (1969) Ancient lamps. Monumenta antiquitatis extra fines Hungariae reperta quae in Museo Artium Hungarico aliisque museis et collectionibus Hungaricis conservantur (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János György (1975) Etruszko-korinthoszi vázafestészet. Apollo könyvtár (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0690-4

Szombathy, Ignácz (1875) Kútfőtöredékek a magyarok történelme jász korszakához (Kr. e. 112 - 378. Kr. u.) a metanasta jászok magyar nemzetiségének megállapításával. Czéh Nyomda, Győr.

T

Thukydides, (1887) Thukydides. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1877) Eranos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

V

Velleius Paterculus, Caius (1896) C. Velleius Paterculus Róma történetéről írt két könyve. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Várady, László (1969) Das letzte Jahrhundert Pannoniens 376-476. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Várady, László (1978) Die Auflösung des Altertums. Beiträge zu einer Umdeutung der Alten Geschichte. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1434-6

Várady, László (2005) Studies in Historico-Political Culture of Antiquity and Humanism. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8262-7

This list was generated on Sun Jun 16 18:31:58 2024 CEST.