REAL-EOD

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BX Christian Denominations / keresztény felekezetek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | H | K | L | N | O | P | R | S
Number of items at this level: 29.

B

Beöthy, Zsigmond (1876) A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények : történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. Tettey Nándor és Társa, Budapest.

Bozóky, Alajos (1899) Magyar katholikus egyházi jog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (10.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Békefi, Remig (1896) A ciszterczi rend története Magyarországban 1142-1896. Hornyánszky Nyomda, Budpest.

C

Csepregi, Zoltán (2000) Magyar pietizmus 1700-1756 : tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (36). Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest. ISBN 963-00-3923-0

Császár, Elemér (1901) A Pálos-rend föloszlatása. Athenaeum, Budapest.

D

Dévai Bíró, Mátyás (1897) At tíz parantsolatnac ah hit agazatinac, am mi at'a'ncnac, aes ah hit petsaetinec röviden valo mag'ara'zatt'a. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

E

Emődi, András (2010) A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya : katalógus : 1701 előtti külföldi nyomtatványok, Régi Magyar Könyvtár. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (5). Szatmári Római Katolikus Püspökség : Varadinum Script, Nagyvárad. ISBN 978-606-92421-2-4

F

Fallenbüchl, Ferenc (1943) Az Ágoston rendiek Magyarországon. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

H

Haan, Lajos (1845) Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról,az ottani ev. ó. templom százados ünnepe alkalmázól. Tichy Alajos, Nagy-Várad.

Hagymásy, Ferenc (1903) A papi református egyház és Pap község története. Weisz, Pap.

Hodinka, Antal (1909) A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Holl, Béla (1992) Katolikus egyházi énekek. 1660-as, 1670-es évek, jegyzetek. Régi magyar költők tára. XVII. század (15/B). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-7719-50-4

Hradszky, József (1895) A 24. királyi plébános testvérülete és a reformáció a Szepességen. Szerző, Miskolc.

Hudra, János (1890) A piaristák Zemplén vármegyében 1727-1890. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

Hörk, József (1903) Magyar protestáns egyházjog. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (119). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

K

Karády, Viktor (1997) Felekezet, rétegződés és mobilitás : az egyenlőtlen modernizáció néhány kulcskérdése a magyar társadalomtörténetben : akadémiai székfoglaló : 1994. december 7. Értekezések, emlékezések . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7322-9

Kisbán, Emil (1940) A magyar pálosrend története. Pálos kolostor, Budapest.

Kónya, István (1975) Tanulmányok a kálvinizmusról. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0528-2

Kónya, István (1967) A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

L

Liszkay, József (1875) A Pápai Evang. Reform. Egyház Levéltára 1510-1811. Református Főtanoda, Pápa.

N

Nátafalussy, Kornél (1883) A Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jászóvári Egyház prépostjai. Kovács Mihály Könyvnyomdája, Rozsnyó.

O

Ozorai, Imre (1961) Ozorai Imre vitairata. Bibliotheca Hungarica antiqua (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

P

Pirhalla, Márton (1899) A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől a püspökség felállításáig. Császka Gy., Lőcse.

R

Réz, László (1899) A Drugethek és Homonna reformátiója. Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely.

S

Sluis, Jacob van and Postma, Ferenc (1990) Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. Peregrinatio Hungarorum (5). József Attila Tudományegyetem, Szeged. ISBN 963-481-846-3

Szabó, Vendel (1929) Katholicizmus. Kincsestár (71.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szokolszky, Bertalan (1904) A százéves kassai püspökség : 1804-1904. Vitéz Nyomda, Kassa.

Sántha, György (1943) A harcos szentek bizánci legendái. Magyar-görög tanulmányok (22.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

This list was generated on Thu Apr 18 14:51:18 2024 CEST.