REAL-EOD

Items where Year is 1897

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 22.

Thallóczy, Lajos and Barabás, Samu, eds. (1897) Codex Diplomaticus Comitum de Blagay. A Blagay család oklevéltára. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 28 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1897) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1688-1691. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1897) Magyarország három részre oszlásának története (1526-1608). A magyar nemzet története (5). Athenaeum, Budapest.

Aranyos-Rákosi Székely, Sándor (1897) A székelyek Erdélyben. Régi magyar könyvtár (1). Heinrich Gusztáv, Budapest.

Ballagi, Géza (1897) A nemzeti államalkotás kora (1815-1847). A magyar nemzet története (9). Athenaeum, Budapest.

Bayer, József (1897) A magyar drámairodalom története : a legrégibb nyomokon 1867-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bedőházi, János (1897) A két Bolyai : Élet és jellemrajz. Ev. Ref. Kollegium, Marosvásárhely.

Bolyai, Wolfgang (1897) Tentamen. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Croiset, Maurice (1897) A görög eposz története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1897) Carlyle Tamás társadalom-politikai rendszere. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gregorovius, Ferdinand (1897) Hadrián császár: a görög-római világ Hadrián korabeli rajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata (31.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heltai, Gáspár (1897) Heltai Gáspár esopusi meséi. Régi magyar könyvtár (4). Franklin, Budapest.

Karácsonyi, János (1897) A puszta-szeri monostor kegyurai. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1897) Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Mátyás, Flórián (1897) Pogány szokások őseinknél : Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 2). Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete, Budapest.

Nagy, Ernő (1897) Az ausztriai császári czim fölvételéről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pannonius, Janus (1897) Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Propertius, Sextus (1897) Propertius elégiái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Szemere, Miklós (1897) Széchényi pohárköszöntő mondotta Szemere Miklós de Genere Huba 1897. február 7-ikén a Nemzeti Casino díszlakomáján. Nemzeti Casino anyagai . Athenaeum, Budapest.

Vargha, Gyula (1897) Barsi József emlékezete : 1810-1893. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1897) Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. Régi magyar könyvtár (3). Franklin, Budapest.

sine, nomine (1897) Pálos iskola-drámák a XVIII. évszázból. Régi magyar könyvtár (2). Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Apr 29 09:03:08 2017 CEST.