REAL-EOD

Items where Year is 1865

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 22.

sine, nomine, ed. (1865) Emlékkönyv a Magyar Akadémia palotájának megnyitási ünnepélyére : 1865. Gyurian - Deutsch, Pest.

Rózsay, József and Szabó, József, eds. (1865) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1864 Augusztus 24-től-Szeptember 2-ig Maros-Vásárhelytt tartott X. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Emich Gusztáv, Pest.

Batsányi, János (1865) Bacsányi János költeményei, válogatott prózai írásaival egyetemben. Heckenast, Pest.

Euklides, Alexandriai (1865) Euklides elemei. XV. könyv. Eggenberger, Pest.

Hollók, Imre (1865) Kivonat az 1834-ben megjelent Rozsnyó egyházi töredékeiből. Horák Egyed, Esztergom.

Hornyik, János (1865) Pusztaszer, a honalapító magyar nemzet első törvényhozási közgyűlése színhelyének története. Szilády, Kecskemét.

Horváth, Mihály and Garay, János (1865) Nádor-emlék. Heckenast Gusztáv, Pest.

Kasova, Péter (1865) Szózat a magyar kérdés érdemében. Hartleben, Budapest.

Károlyi, Sándor (1865) Gr. Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei ... Pulay Jánosnak a szathmári békességről írt munkája. Magyar történelmi emlékek (5). [s.n.], Pest.

Popovics, Milos (1865) A nemzetiségi kérdés Magyarországban szerb szempontból. Pittermann Károly, Szabadka.

Salamon, Ferencz (1865) Az első Zrinyiek. Heckenast Gusztáv, Pest. ISBN http://prol.mtak.hu/F/?func=direct&local_base=mta01&doc_number=000670971&format=999

Szabó, Benő (1865) Az oláhok eredetéről és polgári állásukról. Sauervein, Győr.

Sándor, József (1865) Okmánytár Erdély legujabb jogtörténelméhez, 1848-1865. Stein János, Kolozsvár.

Teleki, Domokos (1865) A hóra-támadás története. kiadja Ráth Mór, Pest.

Thaly, Kálmán (1865) Bottyán János II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylő tábornoka. Ráth Mór, Pest.

Thierry, Amédée Simon Dominique (1865) Attila : Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig. Ráth, Budapest.

Toldy, Ferenc (1865) Geschichte der Ungarischen Literatur im Mittelalter. Heckenast, Pest.

Verseghy, Ferenc (1865) Verseghy Ferencz költeményei. Heckenast Gusztáv tulajdona, Pest.

Vámbéry, Ármin (1865) Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspitenger keleti partján Khivába és Szamarkandra. Tett és leírt Vámbéry Ármin. Emich Gusztáv, Budapest.

Vész, János Ármin (1865) Leirati mértan 1. rész. A vetülettan. Eggenberger Ferdinand, Pest.

Ziltz, Mór (1865) Öröm-szózat a Magyar Tudós Akademia ünnepélyes felavatása alkalmával. Herz János, Pest.

sine, nomine (1865) Pozsony és környéke : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1865. évben pozsonyban tartott 11. nagy gyűlésének emlékéül. Wigand, Pozsony.

This list was generated on Sun Feb 28 23:01:09 2021 CET.