REAL-EOD

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 52.

Bodzás, Sándor, ed. (2016) Műszaki tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2016. MTA DAB.

Monok, István and Gyarmati, Vera and Hajdu-Kriston, Krisztina, eds. (2016) Az UNESCO Világemlékezet lista magyarországi elemei. UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest. ISBN 978-963-7364-04-4

Szelestei N., László, ed. (2016) Barokk kori prédikációk és népénekek Szent Márton püspökről. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 5 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-834-8

Gocsman, Enikő, ed. (2016) Das übersetzerische Lebenswerk von Zoltán Franyó im Spiegel der deutsch-ungarischen Literaturvermittlung. Budapester Beiträge zur Germanistik (75.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-786-3

Báthory, Orsolya and Kónya, Franciska, eds. (2016) Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (12). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-815-7

Müller, Márta, ed. (2016) „Ein unermäßliches Land von Begriffen“ : Dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. Budapester Beiträge zur Germanistik (74.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-784-9

Salamonné Huszty, Anna and Pónusz, Mónika and Kozma, Tímea, eds. (2016) Ellátásilánc-menedzsment hallgatói esettanulmánykötet. Játszmák és stratégiai megoldások az ellátási lánc hálózatban. Magyar Logisztikai Egyesület, Gödöllő. ISBN 978-963-12-7836-1

H. Hubert, Gabriella, ed. (2016) Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601-1700). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-969-9

Faigl, Ferenc, ed. (2016) Gyógyszerek. Typotex, Budapest. ISBN 978 963 279 905 6

Fata, Ildikó and Kissné Budai, Rita, eds. (2016) Határtalan értékek a valós és a virtuális világban. Tudományos mozaik (12). Tomori Pál Főiskola, Kalocsa. ISBN 978-963-89679-9-2

Pléh, Csaba, ed. (2016) Információs eszközök és tanulás a kognitív pszichológiai kutatásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9705-0

Gaálné Kalydy, Dóra and Vas, Viktória, eds. (2016) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2015. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (36). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Szelestei, N. László, ed. (2016) Magyarországi tudósok levelezése : Tanulmányok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. ISBN 978-963-508-817-1

Maczák, Ibolya, ed. (2016) Makulátlan tükör : Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-808-9

Papp, Klára and Kerepeszki, Róbert, eds. (2016) Menekültek, migránsok, új hazát keresők. Speculum Historiæ Debreceniense, 25 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634739425

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2016) Meteor csillagászati évkönyv 2017. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Kozma, Tamás and Perjés, István, eds. (2016) Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Óbudai Egyetem, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Babus, Antal and Bogdanov, Edit, eds. (2016) Szózat. Egy kézirat története. Kossuth Kiadó - MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-09-8647-2

Dobi, Edit and Andor, József, eds. (2016) Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Officina Textologica, 19 . Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 9634721710 | ISSN 1417–4057

János, Szabolcs and Bánffi-Benedek, Andrea and Boszák, Gizella, eds. (2016) Umwandlungen und Interferenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik : Beiträge der VI. Internationalen Germanistentagung. Grosswardeiner Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Germanistik der Christlichen Universität Partium (13). Praesens Verlag, Wien. ISBN 978-3-7069-0913-6

Kovács, Tibor and Tóth-Bodrogi, Edit and Bátor, Gergő, eds. (2016) V. Terrestrial Radioisotopes in Environment. International Conference on Environmental Protection. Book of Abstracts. Social Organization for Radioecological Cleanliness, Veszprém. ISBN 978-963-12-5537-9

Horányi, Károly, ed. (2016) Vörösmarty-gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában és Régi Könyvek Gyűjteményében. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai = Catalogi Collectionis Manuscriptorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae (25). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Kukorelli, Eszter, ed. (2016) Zukunftsbezogene Tempora im Deutschen und Ungarischen in der Nähesprache. Budapester Beiträge zur Germanistik (73.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-753-5

Utasi, Ágnes, ed. (2016) Ügyvédek a gyorsuló időben (1998-2015). Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-54-4 (print) ; 978-615-5372-55-1 (online, pdf )

Voigt, Vilmos, ed. (2016) Óizlandi irodalom és kultúra. Budapester Beiträge zur Germanistik (76.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-833-4

Maczák, Ibolya, ed. (2016) Útmutató : Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (14). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-287-4

Aharoni, Ron (2016) Ördögi körök. Az abszurd viccektől a Gödel-tételig. Typotex, Budapest. ISBN 978 963 279 902 5

Babus, Antal (2016) 180 éves a Szózat : a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Vörösmarty-kiállítása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Bitay, Enikő (2016) Debreczeni Márton, az "egyetlen" erdélyi bányász műszaki öröksége. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 9 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-062-9

Bognár, Szabina (2016) A népi jogélet kutatása Magyarországon. Néprajzi értekezések (5). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-0-1

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi értekezések (167). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dobai Székely, Sámuel and Koller, József (2016) Dobai Székely Sámuel és Koller József levelezése. Pázmány irodalmi műhely. Források (9). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. ISBN 978-963-508-835-5

Dávidházi, Péter (2016) "Az nem lehet, hogy annyi szív” A Szózat bibliai logikája és szerepmintája. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Fancsaly, Éva and Gúti, Erika and Kontra, Miklós and Molnár Ljubić, Mónika and Oszkó, Betarix and Siklósi, Beáta and Žagar Szentesi, Orsolya (2016) A magyar nyelv Horvátországban. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (5). Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék.

Farkas, Ádám (2016) Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrejöttének szervezet- és személyzet-története Szakály Sándor tollából. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Fuzûlî, Muhammed ibn Süleymân (2016) A fű és a bor vitája = Beng ü Bāde. Lichniae : ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae = Érdekességek az MTA Könyvtárából . MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-615-5609-82-4

Gallina, Zsolt and Varga, Sándor (2016) A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei. I., A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (10). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, Viski Károly Múzeum,. ISBN 978-963-306-495-5

Horányi, Elek (2016) Horányi Elek levelezése. Pázmány irodalmi műhely. Források (8). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba. ISBN 978-963-508-816-4

Jancsák, Csaba (2016) Az 1956-os forradalom indítószikrája – A szegedi MEFESZ. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-64-3 (print) ; 978-615-5372-66-7 (online PDF)

Jancsák, Csaba (2016) A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életútinterjúk tükrében. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-65-0 (print) ; 978-615-5372-67-4 (online PDF)

Jancsó, Árpád (2016) Műtárgyak a Jaszenova–Oravica–Anina-vasútvonalon. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 10 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-071-1

Katona, József and Kővári, Attila (2016) Objektumok létrehozása, megszüntetése, memória menedzsment. Publio Kiadó, Budapest. ISBN 9789634245322

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest.

Krähling, Edit (2016) Utószó. In: Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fényképei. Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 366-367.

Kósa, Géza (2016) Észak-amerikai tanséta. MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót. ISBN 978-963-89460-9-6

Papp, Imre (2016) Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok a 18. századi Franciaországról. Speculum Historiæ Debreceniense, 24 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738879

Pászka, Imre (2016) A társas világ környezetei : Történet- és tudásszociológiai tanulmányok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-49-0 (print) ; 978-615-5372-50-6 (online pdf)

Ritoók, Zsigmond (2016) Laudáció Dávidházi Péter rendes tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Solymosi, László (2016) Szent László sírja, kultusza és szentté avatása. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Szendrő, Zsolt (2016) A házinyúl viselkedésével és jóllétével kapcsolatos kísérleti eredményeink. Hol érzi jól magát a nyúl? Kérdezzük meg a nyulakat is! Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Szőköl, István (2016) Educational Evaluation in Conterporary Schools. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-60-5 (print) ; 978-615-5372-61-2 (online pdf)

T. Horváth, Ágnes (2016) Augustus Foruma Rómában. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-9573-63-5 (print) ; 978-615-5372-48-3 (online pdf)

This list was generated on Fri Mar 1 12:19:05 2024 CET.