REAL-EOD

Items where Year is 1951

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 50.

Eckhardt, Sándor, ed. (1951) Balassi Bálint összes művei 1. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerényi, György, ed. (1951) Gyermekjátékok. A magyar népzene tára . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Buzágh, Aladár, ed. (1951) Kolloidika. A kolloidkémia és kolloidfizika kézikönyve 1. Kolloidika . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kossuth, Lajos, ed. (1951) Kossuth Lajos összes munkái 11. Kossuth Lajos 1848-49-ben 1. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847-49. Magyarország újabbkori történetének forrásai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőrincze, Lajos and Benkő, Loránd, eds. (1951) Magyar nyelvjárási bibliografia 1817-1949. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsirai, Miklós, ed. (1951) Osztják (chanti) hősénekek. Reguly A. és Pápay J. hagyatéka II. Reguly-könyvtár (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Harmatta, János, ed. (1951) Szovjet régészeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mályusz, Elemér, ed. (1951) Zsigmondkori oklevéltár I. (1387-1399). Magyar Országos Levéltár kiadványai. 2. Forráskiadványok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 7026 2

Ahiezer, Naum Il'ič (1951) Előadások az approximáció elméletéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1951) Cerkovnaâ reakciâ vo vremiâ revolûcii 1848-1849 gg. v Vengrii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1951) Az elveszett alkotmány. Toldi. Toldi estéje. Arany János összes művei (2.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1951) Kisebb költemények. Arany János összes művei (1.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aujeszky, László (1951) Mezőgazdasági meteorológia. Az agrometeorológiai ismeretek kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barkóczi, László (1951) Brigetio. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (22). Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest.

Beke, Ödön (1951) A cseremiszek (marik) népköltészete és szokásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Birûkov, Dmitrij Andreevič (1951) Iván Petrovics Pávlov élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bohus, Gábor (1951) Magyarország kalaposgombáinak meghatározó kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza (1951) A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Castiglione, László (1951) A rabszolgatársadalmak művészete. Művészettörténeti kiskönyvtár (2). UNSPECIFIED, Budapest.

Fettich, Nándor (1951) Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez. Archaeologia Hungarica, Series nova (31). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feuerbach, Ludwig (1951) Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai művei. Filozófiai írók tára, Új folyam (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fokos-Fuchs, Dávid Rafael (1951) Volksdichtung der Komi Syrjänen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Frenkel, J. I. (1951) Bevezetés a fémek elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Genkel', Pavel Aleksandrovič (1951) A növények szárazságtűrése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gnedenko, Boris Vladimirovič (1951) Független valószínűségi változók. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gutenmaher, L. I. (1951) Elektromos modellek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Harmatta, János (1951) Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia. [Magyar Tudományos Akadémia], Budapest.

Hazay, István (1951) A Gauss-Krüger koordináták számítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1951) Rendszeres magyar verstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karapetjanc, Mihail Hristoforovič (1951) Kémiai termodinamika. Egyetemi segédkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kudrâvcev, Pavel Stepanovič (1951) A fizika története. Az antik fizikától Mengyelejevig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lepešinskaâ, Olʹga Borisovna (1951) A sejtek képződése az élő anyagból és az élő anyag szerepe a szervezetben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Letošnev, Mihail Nikolaevič (1951) Mezőgazdasági gépek elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lipatov, S. M. (1951) A kolloidok fizikai kémiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič (1951) Geometriai vizsgálatok a párhuzamosok elméletének köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nádor, György (1951) Feuerbach filozófiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Oltay, Károly (1951) A budapesti invardrótmérés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pavlov, Mihail Aleksandrovič (1951) A nyersvas kohászata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Petrovskij, Ivan Georgievič (1951) Előadások a közönséges differenciálegyenletek elméletéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rubaševskij, Andrej Artem'evič (1951) I. V. Micsurin elméleti hagyatékának filozófiai jelentősége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Révai, József (1951) Marksz i Vengerszkaja Revolucija 1848-1849 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Róka, Gedeon (1951) A csillagok vizsgálata régen és ma : az Uránia Csillagászati Múzeum útmutatója. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Scsegolev, V. N. (1951) Mezőgazdasági rovartan. A termesztett növények kártevői és az ellenük való védekezés módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Smirnov, N. I. (1951) Szintetikus kaucsukok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soó, Rezső (1951) A magyar növényvilág kézikönyve. Magyarország vadontermő és termesztett növényeinek meghatározója, ökológiai és gazdasági útmutatója. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárosi, Gyula (1951) Ponyvára került arany trombita : az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta Sárosi Gyula. Magyar Irodalmi Tár . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tokody, László and Dudichné Vendl, Mária (1951) Magyarország meteoritgyűjteményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1951) Bauxitföldtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zilahi, Márton (1951) A szálasanyagok nyújtásának elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Âkovlevič, Hinčin Aleksandr (1951) A statisztikai mechanika analitikus módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Tue Jul 23 11:38:18 2024 CEST.