REAL-EOD

Items where Year is 1940

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 47.

Németh, Gyula, ed. (1940) Attila és hunjai. A Magyar Szemle Könyvei (16). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Lukinich, Imre and Balogh, Jolán and Elekes, Lajos and Fitz, József, eds. (1940) Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. Franklin, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1940) Árpádházi Boldog Margit tössi legendája. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pécs.

Baktay, Ervin (1940) Királyfiak földjén : Rádzsputána és Gudzsarát. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Balanyi, György (1940) A ferences mozgalom begyökerezése magyar földön. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balogh, Artúr (1940) A Nemzetek Szövetsége húsz évi működésének mérlege. Erdélyi tudományos füzetek (119). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Balázs, János (1940) A gazai iskola Thukydides-tanulmányai. Magyar-görög tanulmányok (11.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1940) Az irodalomtörténet elmélete : 1. r. Magyar irodalmi ritkaságok (51.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bonkáló, Sándor (1940) A rutének (Ruszinok). Magyarságismeret (1). Franklin-Társulat, Budapest.

Bosnyák, Zoltán (1940) Istóczy Győző élete és küzdelmei. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, Budapest.

Bulla, Béla (1940) Az Alföld. Kincsestár (116.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1940) A Földközi-tenger. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Derka, Clarisse (1940) Báró Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia. A Podmanini és Aszódi Báró Podmaniczky-család Története (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eperjessy, Kálmán (1940) A magyar falu településtörténete. Kincsestár (7.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Fekete, Lajos (1940) Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1940) Dr. Finkey Ferenc M. Kir. titkos tanácsos, ny. koronaügyész ünnepi beszéde Budapesten, a szent margitszigeti Tompa Mihály emlékmű leleplezésén. Budapest Székváros Házinyomdája, Budapest.

Finkey, Ferenc (1940) Szemelvények Dr. Finkey Ferenc kisebb szakdolgozataiból 1890-1940. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1940) A motívumok értékesítése a legújabb büntető törvényjavaslatokban. Pfeifer Ferdinánd, Budapest.

Fáy, András (1940) Fáy András színészeti tanulmányai. Magyar irodalmi ritkaságok (54.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Förster, Aurél (1940) A filológia fogalma. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1940) Magyar történeti nyelvtan. Gombocz Zoltán összegyűjtött művei, 2 . [Magyar Tudományos Akadémia], Budapest.

Gyomlay, Gyula (1940) Inverziók és choriambusok Arany János tizenkettős verssoraiban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Harkai Schiller, Pál (1940) A lélektan feladata. Az Akadémia filozófiai könyvtára (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Endre (1940) Magyar-görög bibliográfia. Magyar-görög tanulmányok (12.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Juhász, Vilmos (1940) Világtörténet. A Pantheon Ismerettára . Pantheon, Budapest.

Kalmár, Gusztáv (1940) A közlekedés és hírszolgálat fejlődése. Kincsestár (111.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kempelen, Béla (1940) Családkönyv I.: Nemes családok, polgárcsaládok. Kempelen Béla, Budapest.

Kisbán, Emil (1940) A magyar pálosrend története. Pálos kolostor, Budapest.

Konkoly-Thege, Gyula (1940) A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területén. Hornyánszky, Budapest.

Károli, Gáspár (1940) Két könyv. Magyar irodalmi ritkaságok (50.). Budapesti Evangélikus Leánygimnázium Ifjúsági Gyámintézete, Budapest.

Lajos, Árpád (1940) A magyar nép játékai. Magyarságismeret (2). Franklin-Társulat, Budapest.

Madách, Imre (1940) Madách Imre versei: I. Magyar irodalmi ritkaságok (48.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mendöl, Tibor (1940) A Felvidék. Kincsestár (118.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Mályusz, Elemér (1940) Iratok a türelmi rendelet történetéhez. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Neumann, Tibor (1940) Mose Zacuto (R.M.Z.) kora, élete, nyomtatásban megjelent és kiadatlan munkáinak gyűjteménye, ismeretlen levelei. Neumann Tibor, Budapest.

Pauler, Ákos (1940) Bevezetés a filozófiába. Minerva-könyvtár (100). Danubia, [Pécs].

Reviczky, Gyula (1940) Reviczky Gyula prózai dolgozatai : I. Magyar irodalmi ritkaságok (49.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) Mikszáth Kálmán. Magyar irodalmi ritkaságok (47.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) A magyar dráma története. Magyar irodalmi ritkaságok (44). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Révay, József (1940) Az erkölcs dialektikája. Az Akadémia filozófiai könyvtára, 12 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schneider, Miklós (1940) Vas vármegye 1726/27. évi nemességvizsgálata. Rónai Fr., Szombathely.

Soó, Rezső (1940) A Székelyföld flórájának előmunkálatai. Magyar flóraművek (3). Institut Syst.-Geobot. Museique Bot. Univ. Kolozsvár, Kolozsvár.

Szabó, István (1940) A magyar parasztság története. Kincsestár (8.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szigeti, Lajos (1940) Translatio latina Ioannis Damasceni (de orthodoxa fide L. III. C. 1-8.) saeculo 12. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (13). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szmrecsányi, Géza (1940) A skvarka : Regék, mesék, való történetek sárosmegyei őslakókról, zipserekről, ruthénekről a "dobry luft" hazájából. A szerző kiadása (Wiko nyomda), Kassa.

Tury, Sándor Kornél (1940) Biztosítási jog és bizonyítási módszer. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (11). [s.n.], Budapest.

Tóth, László (1940) Magányos jegenye : egy századvégi gyermek története. Révai, Budapest.

This list was generated on Sun Mar 3 00:22:58 2024 CET.