REAL-EOD

Items where Year is 1936

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 47.

UNSPECIFIED, ed. (1936) Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. UNSPECIFIED, Bucuresti.

Krudy, Ferenc, ed. (1936) Báróczy Sándor feljegyzései a magyar nemesi testőrség életéből 1760-1800-ig. M. Kir. Hadilevéltár, Budapest.

Kornis, Gyula, ed. (1936) A Királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300 éves évfordulójának jubileumi emlékkönyve. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1936) A Magyar Tudományos Akadémia alapszabályai és ügyrendje. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő and Kornis, Gyula and Kemény, Ferenc, eds. (1936) Pedagógiai Lexikon I-II. Révai Irodalmi Intézet, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1936) Rügyfakadás : novellák, versek, tanulmányok. Kisfaludy László a Ref. Főiskola betűivel, Sárospatak.

Aristoteles, (1936) Metafizika. Az Akadémia filozófiai könyvtára (9). [s.n.], Budapest.

Balás Piri, Elemér (1936) Az okozatosság büntetőjogi problematikája. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balás Piri, Elemér (1936) Az okozatosság büntetőjogi problematikája. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (7.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1936) A lét bölcseleti problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Benedek, Marcell (1936) Irodalom-esztétika. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benkóczy, Emil (1936) Heves vármegye vitézei. Kapisztrán-Nyomda, Vác.

Berzsenyi, Dániel (1936) Berzsenyi Dániel költői művei. Régi magyar könyvtár (39). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brandenstein, Béla (1936) Az ember a mindenségben. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánhidi, Antal (1936) A Gerle 13 útja : Bánhidi Antal úti naplója. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Degen, Árpád (1936) Flora Velebitica. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dömötör, Tekla (1936) A passiójáték : összehasonlító tanulmány a német irodalom köréből. Minerva-könyvtár (104). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Fári, László and Vermes, Miklós (1936) A fényképezés új útjai. Népszerű természettudományi könyvtár (18.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gombocz, Endre (1936) A magyar növénytani irodalom bibliográfiája : 1901-1925 = Bibliographie der ungarischen botanischen Literatur : 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (XII. D). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Győry, Tibor (1936) Az orvostudományi kar története : 1770-1935. Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Gál, Kelemen (1936) Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora : Háromnegyedszázad az unitárius egyház életéből. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára (5). Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, R - T. Cluj.

Hocart, Arthur Maurice (1936) Kings and Councillors. UNSPECIFIED, Cairo.

Holub, József (1936) Néhány kérdés a leánynegyed köréből. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Henrik (1936) A magyar szobrászat kezdetei. Ars Hungarica (12). B. Farkas, Budapest.

Jankovich, Tihamér (1936) Somogyszob. A Veszprémi egyházmegye múltjából. Plébániák története (3). [s.n.], Veszprém.

Keöpe, Viktor Géza (1936) A szigetek gyöngye. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Le Tricentenaire de L'Université Royale Hongroise Pierre Pázmány de Budapest : En Souvenir des Fêtes Jubilaires Organisées pour Commémorer le 300e Anniversaire de sa Fondation. Imprimerie Royale Hongroise Unversitaire, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Petőfi pesszimizmusa. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula and Prohászka, Lajos (1936) Gedenkschrift für Ákos von Pauler. Walter de Gruyter & Co., Berlin; Leipzig.

Laziczius, Gyula (1936) A magyar nyelvjárások. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lotz, János (1936) A történelmi világkép : az ember az időben. Kultúra, Pécs.

Mester, János (1936) Az olasz nevelés a XIX. és a XX. században. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mester, János (1936) Bosco Szent János nevelői rendszere. s.n., Budapest.

Mester, János (1936) Giovanni Gentile művészetfilozófiája és a mai olasz esztétika irányai. Franklin, Budapest.

Németh, István (1936) Les colonies françaises de Hongrie = A magyarországi francia települések. Francia tanulmányok = Études françaises, 15 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Papp, Viktor (1936) Liszt Ferenc élő magyar tanítványai. Dante Kiadás, Budapest.

Prohászka, Lajos (1936) A vándor és a bujdosó. Minerva-könyvtár (50.). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Pukánszky, Béla (1936) A mai osztrák irodalom. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Révész, Imre (1936) Debrecen lelki válsága 1561-1571. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Spranger, Eduard (1936) Közerkölcs és személyes erkölcsiség : előadás a budapesti Kir. M. Pázmány Péter tudományegyetem aulájában 1936 március 9-én. Filozófiai értekezések (7.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Stein, Aurél (1936) Ősi ösvényeken Ázsiában : három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Sulkowsky, Zoltán and Bartha, Gyula (1936) Öt világrészen keresztül : az első befejezett földkörüli motorkerékpáros utazás. Pátria Nyomda, Budapest.

Surányi-Unger, Tivadar (1936) Magyar nemzetgazdaság és pénzügy. Gergely R., Budapest.

Szemes, József (1936) Oláh Miklós. Szemes József, Esztergom.

Vergilius Maro, Publius (1936) Publius Vergilius Maro Georgicája. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1936) Petőfi. Kincsestár (144.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

sine, nomine (1936) Emlékirat a m. kir. Postatakarékpénztár fennállásának 50. évfordulója alkalmából. [s.n.], Budapest.

This list was generated on Sun Jun 23 02:35:12 2024 CEST.