REAL-EOD

Items where Year is 1918

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 30.

Benedek, Marcell, ed. (1918) Lord Thomas Cromwell élete és halála : 1602. Ál-shakespearei drámák (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1918) A Magyar Birodalom állatvilága : Vertebrata : Mollusca : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae : animaluim Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

UNSPECIFIED (1918) A Mi örökségünk.

Enyvvári, Jenő, ed. (1918) Philosophiai szótár. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Vértesy, Jenő, ed. (1918) Sir John Oldcastle : színmű öt felvonásban : 1600. Ál-shakespearei drámák (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ackermann, Kálmán (1918) Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek : életrajzi tanulmányok az ellenreformáció korához. Heisler és Kózol Nyomda, Budapest.

Balanyi, György (1918) Világpolitika : a világtörténet legújabb fejezete : 1871-1914. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Balás, Károly (1918) A pénz csereértéke. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bodnár, István and Gárdonyi, Albert (1918) Bezerédj István (1796-1856). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Concha, Győző (1918) Eötvös és Montalembert barátsága : adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez. Szerző, Budapest.

Deák, Margit (1918) Baksai Sándor nyelve. Nyelvészeti füzetek (78). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1918) Egy elfeledett regényről : Petrichevich Horváth Lázárnak "Az elbujdosott" cz. regénye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő (1918) A falu gondozása : Thessedik Sámuel élete, alkotásai és művei. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (21). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Görgey, István (1918) Görgey Arthur a száműzetésben : 1839-1867 : eredeti levelek fölhasználásával. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heller, Bernát (1918) Az arab Antar-regény : összehasonlító irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hettner, Alfred (1918) Anglia világuralma és a háború. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Hornyánszky, Budapest.

Juhász, János (1918) Kölcsönhatások a magyar és tót közmondásokban és szólásokban. Nyelvészeti füzetek (79). Tevan Adolf könyvnyomdája, Békéscsaba.

Király, János (1918) A király-koronázása eredete fejlődése és ordóbeli kialakulása. Stephaneum, Budapest.

Kornis, Gyula (1918) A bölcsészeti kar jelentősége a tudományegyetemen. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Kőnig, Dénes (1918) Az analysis situs elemei : 1. rész. Felületek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Losonczi, Zoltán (1918) Hangtörténeti alapkérdések. Nyelvészeti füzetek (81). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Lukinich, Imre (1918) Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Margalits, Ede (1918) Szerb történelmi repertórium : 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Lajos (1918) Nogáll János nyelve. Nyelvészeti füzetek (80). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Németh, József (1918) Szerbia egyetemes leírása. Hornyánszky, Budapest.

Némethy, Geyza (1918) Coniecturae ad emendandum Firmicum Maternum astrologum. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pukánszky, Béla (1918) Herder hazánkban : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (23). Pfeifer, Budapest.

Pósta, Béla (1918) A gyulafehérvári székesegyház sírleletei = Les trouvailles de la cathédrale de Gyulafehérvár. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

Szentpétery, Imre (1918) Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilasi, Klára (1918) Stöckel Lénárd Zsuzsanna drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. században. Német philologiai dolgozatok (22). Pfeifer, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 21:48:11 2024 CEST.