REAL-EOD

Items where Year is 1893

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 93.

Book

Kovács, Ferencz, ed. (1893) Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1893) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1675-1679. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1893) Kaufmann B 205 - Halaḵot pesuqot min ha-geonim : nidpesu rišona be-Qons[ṭ]anṭina šanat 276 = Kurze geonäische Entscheidungen : erschienen zum ersten Male in Constantinopel 1516. Kaufmann Dávid könyvtárából . Josef Fischer, Krakau.

Buber, Salomon, ed. (1893) Kaufmann B 438 - Midraš Mišlei = Midrasch Mischlé. Kaufmann Dávid könyvtárából . Wittwe und Gebrüder Romm, Vilna.

UNSPECIFIED, ed. (1893) Kaufmann B 441 - Midraš Šemu’el = Midrasch Samuel : agadische Abhandlung über das Buch Samuel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fischer, Krakau.

Berliner, ’Avraham, ed. (1893) Kaufmann B 723 - Qovets `al yad = Sammelband kleiner Beiträge aus Handschriften. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Ornstein, Mošeh, ed. (1893) Kaufmann B 818 - ha-Šaḥar he-ḥadaš : ya’ir netiv `al darḵe bene Yisra’el... = Haschachar (Die Morgenröthe). Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Fischer, Qra’qa’.

UNSPECIFIED, ed. (1893) Kaufmann B 88 - ha-’Asif : li-tekufat ha-šanah = Gaasif" : ebrejskij istoriko-literaturnyj i promyšlennyj Svornik". Kaufmann Dávid könyvtárából . Yitsḥaq Goldman, Va’rša’.

Schächter, Miksa and Lakits, Ferencz, eds. (1893) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1892. augusztus 22-25-ig Brassóban tartott XXVI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Schrauf, Károly, ed. (1893) Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis | A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493-1558. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halász, Ignácz, ed. (1893) Svéd-lapp nyelv : Népköltési gyűjtemény a Pite-lappmark arjepluogi egyházkerületéből. Ugor füzetek (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thúry, József, ed. (1893) Török történetírók I. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Asbóth, Oszkár (1893) A szláv szók a magyar nyelvben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bachrach, Jacob ben Moses (1893) Kaufmann B 403 - Ma’amare Ya`aqov ha-Baḵraḵi : me-ha-`ibbur u-minyan ha-šanim = Megaibur" Uminiân" Gašonim". Kaufmann Dávid könyvtárából . Šuldberg, Varšava.

Ballagi, Géza (1893) Emlékbeszéd Szűcs István lev. tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 8 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ballagi, Géza (1893) Zemplén megye. Megyei monográfiák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balássy, Ferenc (1893) A megye és a várispánság vagyis e két intézmény közötti különbség. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Lajos (1893) A zempléni nemzetőrség. Zemplén, Sátoraljaújhely.

Beöthy, Zsolt (1893) Széchenyi és a magyar költészet : a Magyar Tudományos Akadémia 1893. január 15-én tartott Széchenyi ünnepére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brody, Heinrich (1893) Kaufmann B 845 - Šelomoh da-Piera = Beiträge zu Salomo da-Piera's Leben und Wirken nebst Auszügen aus seinem Diwan. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Brody, Heinrich (1893) Kaufmann B 897 - Toldot Dr. David Qassel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck v. Yosef Fischer : Verlag der Red. des "Hamagid Hechadasch", Qra’qa’.

Bunyitay, Vince (1893) A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar humanista. MTA, Budapest.

Cherbuliez, Victor (1893) Művészet és természet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cserháti, Sándor (1893) A dohány égésére befolyást gyakorló körülmények tanulmányozása. Értekezések a természettudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csontos, József (1893) Városaink Mátyás korában. Steinfeld Béla, Sárospatak.

Csánki, Dezső (1893) Körösmegye a XV-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daday, Jenő (1893) A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. Értekezések a természettudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dembitser, Ḥayyim Natan (1893) Kaufmann B 362 - Kelilat yofi : kolel toldot ha-rabanim ... be-ʿir Levov ... gam ken toldot šeʼar geʼonim ... uve-sofo ... maʼamar ʿa.d. Vaʿad ha-geʼonim de-arbaʿ aratsot di-medinat Polin, u-moʿed de-arbaʿ qehilot ha-rašiyot di-medinot Liṭa ... = Klilath Jofi : enthaltend die Geschichte der Rabbioner der Stadt Lemberg ... sowie der berühmtesten Rabbiner ... von Polen und Lithauen vom Jahre 1492 bis 1692 ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Josef Fischer, Qra’qa’.

Dobiecki, Sándor (1893) Helyi-érdekű vasutaink alapítása, építése és üzlete. [s.n.], Budapest.

Dudás, Gyula (1893) A bácskai nemes családok. Bittermann Nándor Könyvnyomdája, Zombor.

Egressy, Ákos (1893) Emlékeim az 1848-49-dik évi szabadságharcz idejéből. Bartalits Nyomda, Budapest.

Eliot, George (1893) Kaufmann B 174 - Daniel Deronda = Daniel’ Derondo. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schuldberg, Va’rša’.

Fabinyi, Rudolf (1893) Stereochemiai tanulmányok. Értekezések a természettudományok köréből (23. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkas, Gyula (1893) Az Ampère-féle elemi törvények aequivalenseinek meghatározása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Filarszky, Nándor (1893) A charafélék (Characeae L. Cl. Richard) különös tekintettel a Magyarországi fajokra = Die Characeen (Characeae L. Cl. Richard) mit besonderer Rücksicht auf die in Ungarn beobachteten. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Flodermacher, Šalom (1893) Kaufmann B 576 - Matat-Yah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Romm, Vilna.

Frances, `Immanuʼel ben David (1893) Kaufmann B 575 - Viquaḥ livni ve-šim`i. Kaufmann Dávid könyvtárából . Josef Fischer, Krakau.

Gabányi, Árpád (1893) Pogány magyarok : történeti színmű négy felvonásban. Magyar történeti színműtár (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gerecze, Péter (1893) A pécsi székesegyház, különös tekintettel falfestményeire : műtörténeti tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Goldziher, Ignác (1893) A pogány arabok költészetének hagyománya : Székfoglaló értekezés. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (16. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1893) Nova Aurigae spektruma, összehasonlítva néhány bolygószerű köd spektrumával. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gracza, György (1893) Kossuth Lajos élete és működése. Wodianer F. és Fiai, Budapest.

Havass, Rezső (1893) Magyar földrajzi könyvtár : A magyar birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Franke, Budapest.

Ha’y Ga’on, (1893) Kaufmann B 449 - Musar ha-seḵel = Lehrgedicht Mussar haskel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Achiasaf, Va’rša’.

Hieronymi, Károly (1893) Magyar Királyi Belügyminiszter jelentése az ország közegészségi viszonyairól 1892-ik évben. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Horvits, Yitsḥaq (1893) Kaufmann B 637 - `Al 'admat `ami. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šuldberg, Varša.

Hőgyes, Ferencz (1893) Tapasztalati adatok a szabályos és szabálytalan alsó végtagállások fejlődéséről a gyermekkorban. Értekezések a természettudományok köréből (23. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ilosvay, Lajos (1893) Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek mennyiségi meghatározása. Értekezések a természettudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Imre, Sándor (1893) Emlékbeszéd Ballagi Mór rendes tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 7 (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jekelfalussy, József (1893) Emlékbeszéd Keleti Károly fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 7 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jellinek, Adolph (1893) Kaufmann B 742 - Qunṭres ha-mazkir. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ch. D. Lippe's Buchhandlung, Wien.

Kazinczy, Ferenc (1893) 1806. január 1.-1807. ápril 30. Kazinczy Ferencz levelezése (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1893) Száz év Kassa legrégibb történetéből. Ries Lajos Könyvnyomó Intézet, Kassa.

Kneipp, Sebestyén (1893) Vízkúrám, 35 évi tapasztalat alapján és az egészség megóvása végett. Gerő és Kostyál, Budapest.

Krasznyánszky, Károly (1893) Trencsén szab. kir. város és vára vázlatos leírása. Gansel Lipót, Trencsén.

Könyves Tóth, Kálmán (1893) A gróf Degenfeld család története. Városi Nyomda, Debreczen.

Lauterbach, Zelig ha-Kohen (1893) Kaufmann B 481 - Minḥah ḥadašah = Minchu Chaduschu. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. H. Żupnik, Drohobycz.

Lykurgos, (1893) Lykurgos beszéde Leokrates ellen. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mihalkovics, Géza (1893) Emlékbeszéd Dr. Lenhossék József felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 7 (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mika, Sándor (1893) Weiss Mihály : 1569 - 1612. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Moscovitz, Iván (1893) Önkormányzatunk min alkotmányos garanczia. Grill Károly Könyvkereskedése, Budapest.

Máriássy, Béla (1893) Magyarország közjoga. Pannonia, Győr.

Márki, Sándor (1893) Péró lázadása. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, (1893) Mátyás király levelei : külügyi osztály. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Palcsó, István (1893) A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. Sauter Nyomda, Késmárk.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pituk, Béla (1893) Hazaárulók. Bloch H., Arad.

Ponori Thewrewk, Emil and Klösz, György (1893) Codex Festi Farnesianus : XLII tabulis expressus. Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

Radvánszky, Béla (1893) Házi történelmünk emlékei : szakácskönyvek : 1. köt. : régi magyar szakácskönyvek. Athenaeum, Budapest.

Simonkai, Lajos (1893) Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Simḥa (mi-Viṭri), (1893) Kaufmann B 473 - Maḥzor Viṭri = Machsor Vitry nach der Handschrift im British Museum (Cod. Add. No. 27200 u. 27201). Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Szegedi, Gergely (1893) Szegedi Gergely énekes könyve 1569-ből. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerencs, János (1893) A főrendiház szervezete. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1893) I. Rákóczy György 1593-1648. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1893) Erdély és Mihály vajda története 1595-1601. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Szász, Károly (1893) Attila halála : történeti tragédia öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Károly (1893) István vezér : történeti dráma öt felvonásban. Magyar történeti színműtár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, Béla (1893) Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Grafen Béla Széchenyi in Ostasien, 1877-1880. Hölzel, Wien.

Szécsi, Mór (1893) Az osztrák-olasz háború 1866-ban : tizenkét vázlattal. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1893) Adatok az Árpádok testereklyéinek embertani búvárlatához : 2. közlemény. Értekezések a természettudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, Aurél (1893) Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről. Értekezések a természettudományok köréből (23. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vas, Frigyes (1893) Tanulmányok az idült nikotin és alkohol mérgezésekről. Értekezések a természettudományok köréből (23. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vázsonyi, Vilmos (1893) A királyi placetum a magyar alkotmányban. Grill, Budapest.

Wertheimer, Solomon Aharon (1893) Kaufmann B 132 - Battei midrašot : yaḵilu midrašim qeṭanim mi-kitve yad yešanim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moses Lilienthal, Yerûšalem.

Wertner, Mór (1893) Negyedik Béla király története : okirati kútfők nyomán. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (55). Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Wettstein, Feivel Hirsch (1893) Kaufmann B 899 - Toldot MaHaRḤaN : divre yeme Ḥayyim Natan Dembitser = Rabbi Chaim Nathan Dembitzer, sein Leben und Wirken. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck v. Yosef Fischer : Verlag d. Expedition d. "Hamagid", Qra’qa’.

Wlassics, Gyula (1893) A tettesség és részesség tana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Yehudah ha-Levi, (1893) Kaufmann B 315.1.b - Qovets širav u-melitsotav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Aḥi'asaf, Va'rša'.

Zederbaum, Alexander (1893) Kaufmann C 1094 - ’Arba`ah ma’amarim = Арбаа маамаримъ, т.е., Четыре статы. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografíâ Bermanʺ i Rabinovič, St. Petersburg.

Zimányi, Károly (1893) A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési együtthatói nátrium-fénynél. Értekezések a természettudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1893) Emlékbeszéd Haán Lajos lev. tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 7 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óváry, Lipót (1893) A magyar Anjouk eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből (16. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Šarviṭ ha-Zahav, Šelomoh ben 'Eliyahu (1893) Kaufmann B 846 - Qovets šire ha-mešorer R. Šelomoh ben 'Eliyahu Šarviṭ ha-Zahav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Achiasaf, Va'rša'.

This list was generated on Sun Jul 14 19:08:31 2024 CEST.