REAL-EOD

Items where Year is 1883

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 101.

Herman, Ottó, ed. (1883) Az állatok védelme : a budapesti állatvédő egyesület II. kiadványa. Franklin, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1883) Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Az zenth Paal leveley magyar nyelven. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1883) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1629-1637. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1883) Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez. Knoll Károly, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1883) Magyar országgyűlési emlékek, 1588-1597. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, József and Frivaldszky, János and Staub, Móricz and Dulácska, Géza and Mocsáry, Sándor and Hochhalt, Károly and Báron, Jónás, eds. (1883) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1882. aug. 23-tól aug. 27-ig Debreczenben tartott XXII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Rudnyánszky A., Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1883) Magyarország bortermelőinek száz Hektoliteren felüli borkészleteit feltüntető törzskönyv = Liste des Producteurs de vins Hongrois disposant de Provisions surpassant 100 Hectolitres / a földmívelési Minister megbízásából az ...-dik évre összeállította a borászati kormánybiztos = Composé par suite d’un Decrét du Ministre Hongrois de L’Agriculture par le Commissaire Ministériel pur la Viticulture. a Magyar Királyi Államnyomdából, Budapest.

Budenz, József and Halász, Ignácz, eds. (1883) Zürjén nyelvmutatványok. Ugor füzetek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas, ed. (1883) A bujdosók levéltára : a gróf Teleki-család maros-vásárhelyi levéltárából. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bakk, Endre (1883) A Bak és Jancsó család története. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1883) Magyarosodás és magyarosítás : különös tekintettel városainkra. Athenaeum R.T., Budapest.

Ben Yehuda, Eliezer (1883) Kaufmann B 91 - Sefer ʼErets Yiśraʼel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yo’el Mošeh Salamon, Yerušalem.

Boissier, Gaston (1883) Archaeológiai séták : Róma és Pompéi. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Borovszky, Samu (1883) A dákok : ethnográphiai tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Buber, Salomon (1883) Kaufmann B 387 - Liqquṭim mi-Midraš ’Avkir : ha-nimtsaʼim mefuzarim be-meqomot šonim ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Breg, Wien.

Budenz, József (1883) Felelet : nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin A magyarok eredete cz. munkájára. Ugor füzetek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1883) A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. [Szerző], Nagyvárad.

Daday, Jenő (1883) Adatok a Cilioflagelláták ismeretéhez : véglénytani tanulmány. Értekezések a természettudományok köréből (13. 15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Deák, Farkas (1883) Egy magyar főúr a XVII. században : gr. Csáky István életrajza. Ráth Mór, Budapest.

Ecseri, Lajos (1883) A munkásbiztosítás kérdése. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fenyvessy, Adolf (1883) Az első magyar vasút története. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Finály, Henrik (1883) Az ókori súlyokról és mértékekről. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1883) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1883) Az ókori község : tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Béla (1883) Városaink és a városi lakosság életviszonyai az utolsó népszámlálás alapján. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (2. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gothard, Jenő (1883) Astrophysikai megfigyelések a herényi observatoriumon 1882. évben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1883) Egy új spectroscop. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hankó, Vilmos (1883) Hunyadmegye ásványvizei. Értekezések a természettudományok köréből (13. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hantken, Miksa (1883) A Clavulina Szabói-rétegek, az Euganeák és a tengeri Alpok területén és a krétakorú "Scaglia" az Euganeákban. Értekezések a természettudományok köréből (13. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Herbert, Heinrich (1883) Die Reformation in Hermannstadt und dem Hermannstädter Capitel : Festschrift zur vierhundertjährigen Gedächtnissfeier der Geburt dr. Martin Luthers. Buchdruckerei der von Closius’schen Erbin, Hermannstadt.

Horváth, Géza (1883) Az Eremocoris-fajok magánrajza. Értekezések a természettudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Horváth, Géza (1883) A rovarok dimorphismusáról. Értekezések a természettudományok köréből (13. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1883) Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ipolyi, Arnold (1883) Gróf Károlyi István emlékezete. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ipolyi, Arnold and Fraknói, Vilmos and Pauler, Gyula and Salamon, Ferencz and Szabó, Károly (1883) Jelentés a honfoglalás időpontjának meghatározása tárgyában. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Jekelfalussy, József (1883) Hazánk bűnügyi statisztikája 1873-1880 : különös tekintettel a bűntett miatt elítéltek személyi és társadalmi viszonyaira. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jekelfalussy, József (1883) A községi pénzügy főbb eredményei hazánkban. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kautz, Gyula (1883) Az államgazdaság eszméje és a socialistikus financzia kezdetei. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Keleti, Károly (1883) Tengerészetünk és Fiume jövője. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kis, Ignácz (1883) Káldi György nyelve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kohen Tsedeq, Yosef (1883) Kaufmann B 34 - Sefer ohalei Šem : divrei mišpat Ya`aqov ben Yitsḥaq mi-benei Šem = The Tents of Shem : Being an Account of the Trial of Jacob ben Isaac of the City of Madrid, in the Year 5250 A.M. Kaufmann Dávid könyvtárából . N. P. Vallentine, London.

Konkoly, Miklós (1883) Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón 1882-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) Astrophysikai megfigyelések, melyek az ó-gyallai csillagdán 1883. évben tétettek. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) Az ó-gyallai csillagvizsgálón eszközölt csillagászati megfigyelések eredménye 1882-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) Egy új reversio spectroscop s annak használata. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) Egy új szerkezetű spectroscop. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1882-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) Néhány szó az üstökösök vegytani alkotásáról összehasonlítva a meteoritekkel. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1883) A nap felületének megfigyelése az ó-gyallai csillagvizsgálón 1882-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kossuth, Lajos (1883) Tanulmányok báró Nyáry Jenő Az aggteleki barlang mint őskori temető czímű munkája felett. Franklin, Budapest.

Kovács, Lajos (1883) A békepárt a magyar forradalomban : Válaszul Irányi Dániel röpiratára. Révai, Budapest.

Kriesch, János (1883) A modern zoológia szempontjai és czéljai. Értekezések a természettudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kállay, Béni (1883) Magyarország a Kelet és a Nyugot határán. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) Illésházy István hűtlenségi pöre. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1883) A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lengyel, Béla (1883) A parádi timsós, ilonavölgyi timsós, és a Clarisse-forrás vizének vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (13. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Lieberman, Nátán (1883) Kaufmann B 425 - Megillat Eslar. Kaufmann Dávid könyvtárából . Pinḥas Blayer, Munkács.

Liebermann, Leó (1883) A petróleum lobbanási pontja meghatározásának egy új módszere. Értekezések a természettudományok köréből (13. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Láng, Lajos (1883) Minimum és homestead. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Láng, Lajos (1883) Minimum és majorátus. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (2. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Madarász, József (1883) Emlékirataim, 1831-1881. Franklin, Budapest.

Mailáth, Kálmán József (1883) A Mailáth-család tragoediája. Károlyi, Morvay és Mérei Nyomda, Budapest.

Majláth, Béla (1883) Telegdi Miklós mester magyar katechismusa 1562-ik évből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Margó, Tivadar (1883) Az állatország rendszeres osztályozása, különös tekintettel az újabb állattani rendszerekre. Értekezések a természettudományok köréből (13. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Matolai, Etele (1883) Visszaemlékezéseim honvéd életemre : függelékül Lázár Vilmos aradi várfogságában írt emlékirata. Lővy, Sátoralja-Újhely.

Mocsáry, Sándor (1883) Európai és másföldi új hártyaröpüek : Hymenoptera nova europaea et exotica. Értekezések a természettudományok köréből (13. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Modlinger, Samuel (1883) Kaufmann B 280 - Ḥayyei ’Arisṭo ve-ha-filosofiya’ šelo leʼumat ha-filosofya veha-yediʻot ašer timšolnah be-sifre Yisraʼel ha-riʼšonim mi-zeman Miqra, Mišnah ve-Talmud ... = Das Leben des Aristoteles und seine Philosophie : mit Rücksicht auf die Wissenschaft des alten hebräischen Schriftthums aus den Zeiten der Bibel, der Mischna und des Talmuds. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moritz Knöpflmacher, Wien.

Nátafalussy, Kornél (1883) A Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jászóvári Egyház prépostjai. Kovács Mihály Könyvnyomdája, Rozsnyó.

Pozder, Károly (1883) Idegen szók a görögben és latinban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pulszky, Ferenc (1883) A rézkor Magyarországban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Regéczy Nagy, Imre and Jendrassik, Jenő (1883) Dolgozatok a k. m. tud.-egyetem élettani intézetéből : 3. füz. Értekezések a természettudományok köréből (13. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Reissenberger, Lajos and Henszlmann, Imre (1883) A nagyszebeni és székesfehérvári régi templom. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rodkinsoni, Michael Lev (1883) Kaufmann B 984 - Tefilla le-Mošeh mi-Qutsi : : o, toledot ha-tefilin ve-qorotehen mi-yom nosdu `al yede ha-Sanhedrin de-Yavneh ... `ad yemot Rabenu Mošeh mi-Qutsi ... = Ursprung und Entwickelung des Phylacterien-Ritus bei den Juden. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy et Alkalay, Pressburg.

Rodkinssohn, Michael Levi (1883) Kaufmann B 543 - Matsat mitsvah va-`alilat ha-dam = Das ungesäuerte Brod und Die Anklage des Blutgebrauchs am Passah-Feste. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy und Alkalay, Pressburg.

Scherfel, Aurél (1883) A czemétei ásványvíz vegytani elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (13. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Scherfel, V. Aurél (1883) A sibrai (sivabradai) fürdő ásványvizének vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schiller, Friedrich (1883) Wilhelm Tell : Schauspiel. Franklin-Társulat, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1883) A miniszteri felelősség eredete, az európai alkotmánytörténelemben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Shakespeare, William (1883) Kaufmann B 544 - Maqbeṭ = Macbeth, Trauerspiel in fünf Akten. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zupnik & Knoller, Drohobycz.

Sipos, Imre (1883) A belényesi ev. reform. egyház története. Laszky Nyomda, Nagyvárad.

Steiner, Antal (1883) Vizsgálatok a lőcsei m. k. főreáltanoda vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (13. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szabó, József (1883) Észak-Amerikai utam vonala, természeti, etnográfiai és kulturai viszonyok. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szilády, Áron (1883) XVI. századbeli magyar költők művei. 3. köt. 1540-1575. Régi Magyar Költők Tára (4). M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1883) I. Rákóczi György első összeköttetései a svédekkel. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1883) Báthori Zsigmondné Mária Krisztierna. Athenaeum, Budapest.

Teleki, Sándor (1883) Garibaldi alatt 1859-ben. Révai, Budapest.

Thaly, Kálmán (1883) Az 1683-iki táborozás történetéhez : Hg. Esterházy Pál nádor kiadatlan kéziratai és levelezése nyomán. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thaly, Kálmán (1883) Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla szóló más emlékezetreméltó iratok : 1685-1716. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thiers, Adolphe Louis and Royer-Collard, Pierre-Paul and Guizot, François (1883) Három beszéd a felsőházról Thiers-, Royer- Collard-, és Guizot-tól. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Budapest.

Tormásy, Gábor (1883) A szabadkai római kath. főplébánia története. Pertits Simon Könyvnyomda, Szabadka.

Trefort, Ágoston (1883) B. Eötvös József "A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra” czimü munkájáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1883) Középkori görög verses regények. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Télfy, Iván (1883) Ujgörög irodalmi termékek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vaisz, Ignác (1883) Masolino olasz képíró művei : adalékok a magyar műtörténethez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1883) A csuvasokról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1883) A vasúti ügy s a pósta- és távirdai ügy közti összeköttetes Magyarországban, a közlekedési és névszerint a vasúti jog szempontjából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertheimer, Ede (1883) Francziaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királylyal történt találkozásaival szemben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Yeḥi'el Tsevi ben Maharam, (1883) Kaufmann B 950 - Sefer ha-Torah ve-ha-ḥoḵmah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Pessel Balaban, Lemberg.

Yeḥi’el Tsevi ben Maharam, (1883) Kaufmann B 809 - Šev`a ḥoḵmot še-be-Talmud u-midraš : hu otsar kol maʼamare ḥoḵmah bi-ševaʻ ḥoḵmot še-yeš ba-ʻolam ha-nimtsaʼim be-Mišnah ve-Tosefta, Talmud Bavli vi-Yerušalmi, Sifra, ve-Sifre ... ʻim heʻarot u-veʼurim bi-meqomot setumim ... ve-hagahot ve-tiqunim ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Pessel Balaban, Lemberg.

Zsilinszky, Mihály (1883) Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

’Elyašar, Ya`aqov Ša’ul (1883) Kaufmann B 1026 - Sefer ha-taqqanot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yo’el Mošeh Solomon, Yerušalayim.

This list was generated on Wed Jun 12 08:50:32 2024 CEST.