REAL-EOD

Items where Year is 1882

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 117.

Zelizy, Dániel, ed. (1882) Debreczen sz. királyi város egyetemes leírása. Debrecen Város Könyvnyomda, Debreczen.

Zelizy, Dániel, ed. (1882) Debreczen szabad királyi város egyetemes leírása : Magyar orvosok és természetvizsgálók XXII. nagy-gyűlése tagjainak, a nagygyűlés Debreczenben tartása emlékéül. Debrecen Város Könyvnyomda, Debreczen.

Tokody, Ödön, ed. (1882) Egyházügyekre vonatkozó magyar országos törvények. Királyi és kormányrendeletek tára 1741-1881. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

UNSPECIFIED, ed. (1882) Emlékkönyv 1882 V. kötet. Emlékkönyv, 5 . A Sárospataki Akadémiai ifjúság önképző-társulata, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor, ed. (1882) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1621-1629. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1882) Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia munkálódásáról és pénztára állásáról 1881-82-ben. Athenaeum, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1882) Kaufmann B 126 - Sifrê ha-berît ha-ḥadašah : ne`etaqîm mî-lešôn yavan le-lešôn `ivrît = Delitzschʼs Hebrew New Testament. Kaufmann Dávid könyvtárából . Trowitzsch & Sohn, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1882) Kaufmann B 987 - Tefillat Yisra’el = Izrael könyörgései. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy M. E. fia, Budapest.

Gerlóczy, Gyula and Dulácska, Géza and Müller, Kálmán, eds. (1882) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1880. aug. 21-től aug. 27-ig Szombathelyen tartott XXI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Magyar Királyi Egyetem, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1882) Okirattár Strassburg Pál 1531-1633-iki követsége és Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Budapest.

Volf, György, ed. (1882) Régi magyar codexek : Debreczeni codex ; Gömöry codex. Nyelvemléktár (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Herman, Ottó, ed. (1882) Védjük az állatokat. Franklin Társulat, Budapest.

Aue, Hartmann von (1882) Der arme Heinrich : XIII. századi német költői elbeszélés. Franklin Társulat, Budapest.

Ballagi, Mór (1882) Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ballagi, Mór (1882) Emlékbeszéd Révész Imre levelező tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1 (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartalus, István (1882) Adalékok a magyar zene történetéhez : Bakfark Bálint lantvirtuóz és zeneköltő és Eszterházy Pál egyházi zenekölteményei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1882) Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Beöthy, Leó (1882) A társadalmi fejlődés kezdetei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1882) Színműírók és színészek : 1878-1881. Athenaeum, Budapest.

Bogisich, Mihály (1882) Cantionale et passionale hungaricum Societatis Jesu, residentia Turocensis : XVII-ik századbeli kath. énekgyűjtemény. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Borbás, Vincze (1882) Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése. Értekezések a természettudományok köréből (12. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Bánóczi, József (1882) A magyar romanticismus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Czirbusz, Géza (1882) A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza. Délmagyarországi Természettud. Társ. kiadása, Temesvár.

Demkó, Kálmán (1882) Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. és XVII. században : bölcsészettudori értekezés. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcsén.

Dietz, Sándor (1882) Adatok a növények, különösen az Euphorbiaceák tejnedvének ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (12. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Franzenau, Ágoston (1882) Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi amphibolon. Értekezések a természettudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fröhlich, Izor (1882) Az elhajlott fény intenzitásának vizsgálata. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Földes, Béla (1882) Adalékok a papírpénz történetéhez és statisztikájához. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Galgóczy, Károly (1882) Emlékbeszéd Kenessey Albert levelező tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (11. 21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Galgóczy, Károly (1882) Emlékbeszéd Morócz István levelező tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1 (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gelich, Rikhárd (1882) Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben I.kötet. Aigner Lajos, Budapest.

Gelich, Rikhárd (1882) Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben II.kötet. Aigner Lajos, Budapest.

Gelich, Rikhárd (1882) Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben III.kötet. Aigner Lajos, Budapest.

Gothard, Jenő (1882) A herényi astrophysikai observatorium leírása és az abban tett megfigyelések 1881-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Sándor (1882) Adatok a Jupiter és Mars bolygók physikájához. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Graetz, Heinrich Hirsch (1882) Kaufmann B 940 - Kritischer Commentar zu den Psalmen : nebst Text und Uebersetzung. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schottlaender, Breslau.

Gyárfás, István (1882) A Petrarka codex kún nyelve. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyárfás, István (1882) A jászkúnok nyelve és nemzetisége. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyárfás, István (1882) A paraszt vármegye. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Heilprin, Yeḥi’el ben Šelomoh (1882) Kaufmann B 593 - Seder ha-dorot = Seder" gadoros" gamsukon". Kaufmann Dávid könyvtárából . Tip. Yitsḥaq Goldman, Varša.

Heinrich, Gusztáv (1882) Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1882) Etzelburg és a magyar hunmonda : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Herz, Simon (1882) Kaufmann B 5 - ’Avnei šoham : le-ohavei sefat `ivrit be-lašon ve-sefer... = Awneh Schoham : Gesammelte dichtungen. Kaufmann Dávid könyvtárából . David Levi, Pressburg.

Horowitz, Ḥayyim Me’ir (1882) Kaufmann B 9 - Tana’ di-vei ’Eliyahu Zuṭa’. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Elimeleḵ Slavaṭtsqi, Frankfurt am Main.

Hunyady, Jenő (1882) Néhány determináns-egyenletről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1882) Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jedlicska, Pál (1882) Kiskárpáti emlékek : hely és művelődéstörténeti tanulmány. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Jekelfalussy, József (1882) Népünk hivatása és foglalkozása az 1880-ban végrehajtott számlálás szerint. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jendrassik, Jenő (1882) Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos úrnak e czímű székfoglaló értekezéséhez: Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete és idegvégződéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Jendrassik, Jenő (1882) Értekezések a myo-mechanika köréből. Értekezések a természettudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kazaly, Imre (1882) A katholikus egyházjogtan kézi könyve, különös tekintettel Magyarország jogi viszonyaira. Serédy Könyvnyomda, Vác.

Keleti, Károly (1882) A nemzetiségi viszonyok Magyarországban, az 1880. évi népszámlálás alapján. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klein, Gyula (1882) A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. Értekezések a természettudományok köréből (12. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Klug, Lipót (1882) Perspectiv helyzetű alakzatokról. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kobold, Hermann (1882) Klinkerfuessische Constanten zur Reduction auf den scheinb. Ort für die mittleren Tage 1883. [s.n.], Ó-Gyalla.

Konek, Sándor (1882) Bányászatunk jelen állapota s teendőink annak sikeresebb kifejtésére. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Konek, Sándor (1882) Emlékbeszéd Dr. Suhayda János levelező tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1 (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1882) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877-79. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Adatok Jupiter és Mars physikájához az 1881. évi megfigyelésekből. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Az üstökösök vegytani alkotása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Hullócsillagok megfigyelése 1881-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Napfoltok és a nap felületének megfigyelése 1881-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1882) Új villam-záró vagy nyitó készülék normál-órán és a Jürgenssen-féle óraszerkezet. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kopelowitz, Jacob (1882) Kaufmann B 282 - Sefer Ḥayei mišpaḥah o ha-yehudim be-Rusiya’ = Ein Familienleben oder Die Juden in Russland. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Moritz Knöpflmacher, Wien.

Kozma, Ferenc (1882) Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kápolnai Pauer, István (1882) Emlékbeszéd Asbóth Lajos levelező tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1 (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kápolnai Pauer, István (1882) Emlékbeszéd Korponay János levelező tag fölött. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

König, Gyula (1882) Az algebrai egyenletek elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kövesligethy, Radó (1882) 1871-1880 években Magyarországban megfigyelt hullócsillagok pályaelemei. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kőrösy, József (1882) Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 1881-diki népszámlálás eredményei szerint. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lakatos, Károly (1882) Magyarország nappali orvmadarai : erdészek, vadászok és gyűjtők számára. Burger Gusztáv, Szeged.

Lakits, Ferencz (1882) Az ó-gyallai csillagvizsgáló földrajzi szélessége. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (9. 2.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, József (1882) Emlékbeszéd Broca Pál külső tag felett. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1 (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, József (1882) A Szeged-öthalmi ásatásokról, különösen az ott felfedezett ős-magyar, ó-római és kelta sírokban talált csontvázakról, továbbá egy ugyanott talált sphenocepál és katarrhin hyperchamaecephal koponyáról, végre egy Ó-Szőntön kiásott. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Luzzato, Samuel David (1882) Kaufmann B 22 - ’Iggerot ŠaDaL : S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Zupnik et Knoller, Przemyśl.

Majláth, Béla (1882) Adatok a helynevek történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Majláth, Béla (1882) Forgách Ádám és Báthory Sófia ékszereinek történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Majláth, Béla (1882) A hajdúk kibékitési kisérlete Inánchon 1607-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Heinrich (1882) Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Árpáden. Hertz Wilhelm, Berlin.

Mocsáry, Sándor (1882) A magyar fauna fémdarázsai = Chrysididae faunae Hungaricae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Oppenheim, Joachim Heinrich (1882) Kaufmann B 905 - Toldot ha-Mišnah = Zur Geschichte der Mischna. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Löwy & Alkalay, Pressburg.

Ortvay, Tivadar (1882) Magyarország régi vízrajza : a XIII-ik század végéig. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

P. Kiss, Károly (1882) A szénkönenyek égése chlorgázban. Értekezések a természettudományok köréből (12. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pesty, Frigyes (1882) Krassó vármegye története. Athenaeum, Budapest.

Pesty, Frigyes (1882) A magyarországi várispánságok története, különösen a XIII. században. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Roboz, Zoltán (1882) Adatok a Cestodák ismeretéhez, a Solenophorus megalocephaluson megejtett vizsgálatok alapján. Értekezések a természettudományok köréből (12. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Say, Móricz (1882) A gyufa története. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Schiller-Szinessy, Salamon Márk (1882) Kaufmann B 663 - Hine yaskil `ivri = An Exposition of Isaiah LII 13, 14, 15 and LIII. Kaufmann Dávid könyvtárából . Deighton, Bell, and Co. ; George Bell and Sons, Cambridge ; London.

Schmidt, Sándor (1882) Baryt és Cerussit Telekesről Borsodmegyében. Értekezések a természettudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schuller, Alajos (1882) A hydrogen hyperoxyd képződése égés közben | Válasz a víz képződési melegének ügyében. Értekezések a természettudományok köréből (11. 26). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Sokołów, Nahum (1882) Kaufmann B 858 - Sin'at `olam le-`am `olam = Sinas'' Ojlom'' Leam'' Ojlom''. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yitsḥaq Goldman, Va'rša'.

Stavenov, Ritter (1882) Lose Blätter aus meinem Tagebuche. Druck von Moritz Burian, Budapest.

Szalay, József (1882) Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1882) Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia : a stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 1.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1882) Mihály havasalföldi vajda Erdélyben : 1599-1601. Athenaeum, Budapest.

Szász, Károly (1882) Id. gróf Teleki László ismeretlen versei. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Teleki, Sándor (1882) Egyről-másról : újabb emlékeim. Révai, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1882) Utazás a Levantéban : a keleti kereskedelem története Magyarországon. Pfeifer N., Budapest.

Thaly, Kálmán (1882) Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleskönyvei s más emlékezetreméltó iratai : 1705-1711. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Első osztály, Had-és Belügy (8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1882) Helyreigazító észrevételek Jendrássik Jenő úr helyreigazító czímű észrevételeire. Értekezések a természettudományok köréből (12. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thewrewk, Árpád (1882) Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból. Franklin, Budapest.

Thébusz, János (1882) Protestantizmus és panszlávizmus. Ráth Mór, Budapest.

Thököly, Imre (1882) Tököly Imre gróf levelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1882) Az adóáthárítás elmélete. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Trefort, Ágoston (1882) Kisebb dolgozatok : az irodalom, közgazdaság és politika köréből. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Trefort, Ágoston (1882) A felsőház reformjáról. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1882) A magyar felsőház reformja. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Varga, Géza (1882) Hajdúmegye leírása : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1882.Debreczenben tartott 22-dik nagy gyülésének alkalmából... Városi Nyomda, Debreczen.

Villányi, Szaniszló (1882) Győr-Vár és Város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Gross Gusztáv és Társa.

Vámbéry, Ármin (1882) A magyarok eredete : ethnologiai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1882) A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Yevnin, Šemu’el (1882) Kaufmann B 586 - Naḥalat `Olamim : yeḵalkel tsiyunim li-nefašot gedole Yisraʼel ... ašer matsʼu la-hem qever be-ʻEmeq ha-Baḵa, poh Varša= Sefer" Nahlas" Ojlomim". Kaufmann Dávid könyvtárából . Tip. Yitsḥaq Goldman, Varša.

Zsilinszky, Mihály (1882) Az 1609-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zuckermandel, Moses Samuel (1882) Kaufmann B 910 - Supplement enthaltend Uebersicht, Register und Glossar zu Tosefta von M. S. Zuckermandel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Lintz, Trier.

’Eli`ezer ben Yo’el ha-Levi, (1882) Kaufmann B 775 - Sefer Rabiyah = Sefer Rawja. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fischer et Deutscher, Qra’qa’.

This list was generated on Mon Jul 22 13:44:27 2024 CEST.