REAL-EOD

Items where Year is 1879

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 104.

Gerlóczy, Gyula and Dulácska, Géza, eds. (1879) Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelődési leirása : Budapest főváros : a magyar orvosok és természetvizsgálók XX. nagy-gyülésére emlékül. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1879) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1601-1607. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Óvári, Lipót, ed. (1879) III. Pál pápa és Farnese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomácziai levelezései, 1535-1549. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 16 . Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1879) Kaufmann B 621 - Sefīnah Ma’lūf. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yisra’el Qusṭa’, Livorno.

UNSPECIFIED, ed. (1879) Kaufmann B 881 - Šarḥ Mi-kamoḵa bi-l-`arabi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Farag’ Ḥayyim Mizraḥi, ’Iskandariyya.

UNSPECIFIED, ed. (1879) Kaufmann B 923 - Ḥamišah ḥumše Torah = Mózes öt könyve izraelita iskolások használatára. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schlesinger és Wohlauer Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1879) Magyar országgyűlési emlékek, 1573-1581. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Genetz, Arvid, ed. (1879) Orosz-lapp nyelvmutatványok : Máté evangélioma és eredeti textusok. Ugor füzetek (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György, ed. (1879) Régi magyar codexek : Szent Margit élete ; Példák könyve ; Könyvecske a szent apostoloknak méltóságáról ; Apor codex ; Kulcsár codex. Nyelvemléktár (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Aqnin, Yosef ben Yehudah ben Yaaqob ibn (1879) Kaufmann B 402 -Ma’amar R. Yosef ben Yehudah talmid ha-Rambam be-meḥuyav ha-metsi’ut ve-eiḵut siddur ha-devarim mimmenu ve-ḥidduš ha-`olam : bi-meḥuyav ha-metsiʼut ve-eḵut sidur ha-devarim mi-meno ve-ḥiduš ha-ʻolam = Drei Abhandlungen von Josef b. Jehuda, dem Schüler Maimûni’s : 1. Ueber den Nothwendig-Existirenden ; 2. Ueber den Modus des Hervorgehns der Dinge aus ihm ; 3. Ueber die Schöpfung der Welt. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Itzkowski, Berlin.

Arany, János (1879) Arany János prózai dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bacher, Simon (1879) Kaufmann B 540 - Mutsal me-’eš : asefat širim šonim, ḥadašim gam yešanim ... = Muzzal me-esch : Sammlung hebräischer Gedichte. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schlesinger et Wohlauer, Budapest.

Ballagi, Mór (1879) Emlékbeszéd Székács József t. tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1879) A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartal, Antal and Malmosi, Károly (1879) Latin alaktan. Eggenberger, Budapest.

Bethlen, Gábor (1879) Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Borbás, Vincze (1879) Budapestnek és környékének növényzete. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Borbás, Vincze (1879) Floristicai adatok, különös tekintettel a Roripákra. Értekezések a természettudományok köréből (9. 15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Borbás, Vincze (1879) A hazai Epilobiumok ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (9. 16). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Bánóczi, József (1879) Révai Miklós élete és munkái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Crescas, Hasdai (1879) Kaufmann B 571 - Mišpaṭ ha-beḥirah = Die Willensfreiheit von Chasdai Kreskas. Kaufmann Dávid könyvtárából . Theodor Ackermann, München.

Csősz, Imre (1879) A kegyes-tanító-rendiek Nyitrán : magyar műveltségtörténelmi rajz. Siegler Nyomda, Nyitra.

Deák, Farkas (1879) Magyar hölgyek leveleiről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Deák, Farkas (1879) Szalay Ágoston emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Horváth Mihály emlékezete. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Vitéz János esztergomi érsek élete. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) A szekszárdi apátság története. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Galgóczy, Károly (1879) Emlékbeszéd Balla Károly lev. tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (9. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Genetz, Arvid (1879) Orosz-lapp utazásomból. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Goldzieher, Vilmos (1879) A szaruhártya szalagszerű elhomályosodásáról : Bandförmige Hornhauttrübung. Értekezések a természettudományok köréből (9. 17). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Gyárfás, István (1879) Dobó István Egerben. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Haan, Lajos (1879) Bél Mátyás. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hajnik, Imre (1879) A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Halász, Gejza (1879) A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme különös tekintettel a cholerára. M. Kir. Tudomány-Egyetem Nyomdája, Budapest.

Hantken, Miksa (1879) Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó-harmadkori képződményekből. Értekezések a természettudományok köréből (9. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Harkavy, Albert (1879) Kaufmann B 231 - Zikkaron la-rišonim ve-gam la-’aḥaronim : Zikkaron Rav Šemu’el ha-Nagid ben Yosef ha-Levi = Zihron" larišonim" : poètičeskiâ proizvedeniâ = Poetisches von Samuel Ha-Nagid, genannt Ismail Ibn-Nagdilah, Vezir von Grenada (1027-1055). Kaufmann Dávid könyvtárából . Kaiserliche Oeffentliche Bibliothek ; Leipzig : J. L. Voss, S.-Petersburg.

Harkavy, Albert (1879) Kaufmann B 407 - Me’asaf niddaḥim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipo-litografíâ Cederbauma i Gol’denblûma, St. Petersburg.

Hazslinszky, Frigyes (1879) Új adatok Magyarhon kryptogam virányához az 1878. évből. Értekezések a természettudományok köréből (9. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Heinrich, Gusztáv (1879) Bánk-Bán a német költészetben : irodalomtörténeti tanulmányok. Franklin Társulat, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1879) Ukkonpohár : a régi magyar jogi szokások egy töredéke. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Hunyady, Jenő (1879) A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elméletében. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1879) A másodfokú felületek elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Imre, Sándor (1879) A nevek uk és ük személyragairól. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jedlik, Ányos (1879) A csöves villamszedők láncolatáról. [s.n.], [S.l.].

Keleti, Károly (1879) Magyarország népességének szaporodása és fogyása, országrészek és nemzetiségek szerint. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerpely, Antal (1879) Az aczél megkülönböztető jelei : indított tömecsű állapot, meleg törőpróba. Értekezések a természettudományok köréből (9. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Klein, Gyula (1879) A Pinguicula Alpina, mint rovarevő növény, különös tekintettel boncztani viszonyaira. Értekezések a természettudományok köréből (9. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Klein, Gyula (1879) Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. Értekezések a természettudományok köréből (9. 19). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Koch, Antal (1879) A ditrói syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. Értekezések a természettudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kohen Tsedeq, Yosef (1879) Kaufmann B 875 - Sefat ’emet : tešuvah netsaḥat `al mešuvah netsaḥat biqoret peloni almoni [Michael Levi Rodkinson] be-miḵtav-`iti ha-Qol `al sifre Musar ha-seḵel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ann Abrahams & Son, London.

Konek, Sándor (1879) Magyarország és egyes törvényhatóságainak népesedési mozgalma. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konek, Sándor (1879) Öt év Magyarország bűnvádi statisztikájából. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1879) Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1878-ban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1879) Mars felületének megfigyelése az ó-gyallai csillagdán az 1877-iki opositio után. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1879) A nap felületének megfigyelése 1878-ban az ó-gyallai csillagdán. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kriesch, János (1879) Az állatok társadalmi viszonyairól : két előadás. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Károly, János (1879) Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi levéltárból. Franklin, [Budapest].

Károlyi, Árpád (1879) A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez 1569-72. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Laufenauer, Károly (1879) Agyszövettani vizsgálatok. Értekezések a természettudományok köréből (9. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Laufenauer, Károly (1879) Vizsgálatok az agy corticalis látómezejéről. Értekezések a természettudományok köréből (9. 18). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Lengyel, Béla (1879) Néhány gázkeverék színképi vizsgálata. Értekezések a természettudományok köréből (9. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Leroy-Beaulieu, Paul (1879) Pénzügytan. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukács, László (1879) Az Erdélyi nemesfém-bányászat jelene és jövője. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Luzzatto, Samuel David (1879) Kaufmann B 363 - Kinnor na`im = Poesie ed epitaffii. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tip. Crescini, Padova.

Margó, Tivadar (1879) Budapest és környéke állattani tekintetben : a budapesti fauna átalános jellemzése s rövid rendszeres átnézete, a fajok lelhelyeivel és azokra vonatkozó jegyzetekkel. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Budapest.

Mayr, Aurél (1879) Az ugy nevezett lágy aspiraták phoneticus értékéről az ó-indben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Myskovszky, Viktor (1879) Bártfa középkori műemlékei. A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pauer, Imre Rudolf (1879) A jogakadémiák kérdéséhez. Nirschy Ny., Pozsony.

Perles, Joseph (1879) Kaufmann B 1029 - Die Mischehe : Ansprache an meine Gemeinde am 1. Pessachtage 5637. Kaufmann Dávid könyvtárából . H. Horbach, Barby.

Qalonimos ben Qalonimos ben Me’ir, (1879) Kaufmann B 1028 - Tešuvah : še-hešiv he-ḥaḵam ha-kolel Ma’es[tro] Qal[onimos] el ha-filosof ha-elohi Enbonafus Ibn Kaspi = Kalonymos ben Kalonymos’ Sendschreiben an Joseph Kaspi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Theodor Ackermann, München.

Rómer, Flóris (1879) Észak-nyugati utam. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Rózsay, József (1879) Emlékbeszéd néhai Dr. Kovács-Sebestyén Endre lev. tag. fölött. Értekezések a természettudományok köréből (9. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Schlosberg, Léon (1879) Kaufmann B 566 - Mišloaḥ manot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jacob Schlossberg, Wien.

Stollár, Gyula and Solymosi, Lajos (1879) Az alsó-kékedi gyógyforrás chemiai elemzése | A felsőrákosi savanyúvíz, valamint a székely-udvarhelyi hideg sósfürdő chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (9. 21). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szabó, József (1879) Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről. Értekezések a természettudományok köréből (9. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szabó, József (1879) A gránát és cordierit (dichroit) szereplése a magyarországi trachytokban. Értekezések a természettudományok köréből (9. 23). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szabó, József (1879) Úrvölgyit, egy új réz-ásvány. Értekezések a természettudományok köréből (9. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szabó, Károly (1879) Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Régi magyar könyvtár (RMK) (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1879) Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből : 1779-től napjainkig : tekintettel a II. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvárott.

Szász, Károly (1879) Emlékbeszéd pázmándi Horvát Endre 1839-ben elhúnyt r. t. fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Teleki, Sándor (1879) Emlékeim. Petőfi Társaság, Budapest.

Teschler, György (1879) Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1879) A kamara haszna (lucrum camerae) története : kapcsolatban a magyar adó- és pénzügy fejlődésével. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Thaly, Kálmán (1879) Az első hazai hírlap 1705-1710. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Than, Károly (1879) A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása a szerves testekre. Értekezések a természettudományok köréből (9. 20). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1879) Az érverésről. Értekezések a természettudományok köréből (9. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1879) A gyuladásról : önélló kisérletek s vizsgálatok alapján. Értekezések a természettudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Télfy, Iván (1879) Rankavis Kleon uj görög drámája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Tóth, Károly (1879) A vasút-kezelési rendszerek Magyarországban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1879) Emlékbeszéd alsóviszti Fogarasi János r. tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György (1879) Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1879) A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1879) Tata fénykora : 1412-1542. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wertheimer, Ede (1879) Erzsébet Anglia királynője és Ausztria 1563–68 : adat a XVI. század vallási történelméhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zichy, Ágost (1879) Tanulmány a japáni művészetről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Zlinszky, Imre (1879) Két legújabb törvényhozási mű a Polgári Perjog köréből. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (5.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1879) Nagy férfiak szerepe a történelemben. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

sine, nomine (1879) Mxitharaj Anechioj Pathmothium. UNSPECIFIED, S. Peterburg.

sine, nomine (1879) Pathmothium Sebeosi Jepiskoposi .. UNSPECIFIED, S. Peterburg.

sine, nomine (1879) A magyar helyesírás elvei és szabályai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ábel, Jenő (1879) Corvincodexek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ábel, Jenő (1879) Corvincodexek. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

ʼAzulaʼy, Ḥayyim Yosef David (1879) Kaufmann B 515 - Sefer ma`agal ṭov. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus ’Eliyahu ben ’Amuzag ve-ḥavero, Livorno.

ʼAzulaʼy, Ḥayyim Yosef David (1879) Kaufmann B 833 - Sefer ma`agal ṭov : ha-dor atem reʼu Marganita ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus ’Eliyahu ben ’Amuzag ve-ḥavero, Livorno.

This list was generated on Fri Jul 19 05:47:11 2024 CEST.