REAL-EOD

Items where Year is 1876

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 93.

Toldy, Ferencz and Nagy, Iván, eds. (1876) Brutus János Mihály Magyar Históriája, 1490-1552. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 12-14 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest - Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1876) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1556-1576. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1876) Kaufmann B 122 - Catalogue of the Hebrew Manuscripts Preserved in the University Library, Cambridge = Be-nayot ba-ramah : rešimat kitvei yad ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Printed for the University Library, Cambridge.

UNSPECIFIED, ed. (1876) Kaufmann B 222 - Viquaḥ `al nitsḥiyut ha-Torah : ne`esah be-`ir Ferrara... = Della immutabilita della legge mosaica, Pubblica controversia tenuta in Ferrara nell’ Aprile 1617 fra un rabbino ed il P. Don Alfonso Caracciola. Capitolo XXV sezione III dei Fondamenti del R.G. Albo. Kaufmann Dávid könyvtárából . I. Costa, Livorno.

Neubauer, Adolf, ed. (1876) Kaufmann B 662 - Peruše hine yaskil `ivri = The Fifty-third Chapter of Isaiah according to Jewish Interpreters. Kaufmann Dávid könyvtárából . James Parker ; T. O. Weigel, Oxford ; London ; Leipzig.

Pánczél, Ferencz, ed. (1876) Kolozsvár részletes leírása és Erdély földrajza. Stein J. erd. muz. egyleti könyvárus, Kolozsvár.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1876) Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból III. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1876) Magyar országgyűlési emlékek, 1546-1556. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1876) Magyar országgyűlési emlékek, 1557-1563. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gerlóczy, Gyula and Dulácska, Géza, eds. (1876) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1875. Augusztus 27-től Szeptember 5-ig Előpatakon tartott XVIII. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Magyar Királyi Egyetem, Budapesten.

Szilágyi, István, ed. (1876) Máramaros vármegye egyetemes leirása : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1876-ban Szigeten tartott XIX-dik nagygyülésének alkalmából. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Volf, György, ed. (1876) Régi magyar codexek : Érdi codex I. fele. Nyelvemléktár (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György, ed. (1876) Régi magyar codexek : Érdi codex II. fele. Nyelvemléktár (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arany, László (1876) Bérczy Károly emlékezete. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Babington Macaulay, Thomas (1876) Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balogh, Kálmán (1876) Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. Értekezések a természettudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balogh, Kálmán (1876) Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. Értekezések a természettudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1876) A mutató névmás hibás használata. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ignácz (1876) A rómaiak satírájáról és a satíra íróikról : (székfoglaló). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bartalus, István (1876) A művészet és a nemzetiség : Székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Beöthy, Leó (1876) Nemzetlét : tanulmány a társadalmi tudományok köréből : Magyarország jelen helyzetének megvilágítására és orvoslására. Athenaeum, Budapest.

Beöthy, Zsigmond (1876) A magyarországi protestáns egyházra vonatkozó összes országos törvények : történelmi, közjogi és gyakorlati jegyzetekkel. Tettey Nándor és Társa, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1876) Az első magyar politikai színmű és kora. Athenaeum, Budapest.

Boissier, Gaston (1876) Cicero és barátai : tanulmány a Caesar korabeli római társadalom fölött. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bálint, Gábor (1876) A mandsuk szertartásos könyve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Csanády, Gusztáv (1876) A must és bor főbb alkatrészeinek meghatározási módszerei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csősz, Imre (1876) A Nyitrai kegyes-tanító-rendi Gymnasium alapításának hetedik negyedszázados évfordulójára emlékül. Neugebauer E. özvegyénél, Nyitra.

Domanovszki, Endre (1876) A logica fogalma. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fabinyi, Rudolf (1876) Két isomér monobromnitronaphthalinról. Értekezések a természettudományok köréből (7. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fest, Vilmos (1876) Temesi Reitter Ferencz emléke. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fleischer, Antal (1876) Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből : 3., A cyansav vegyületek szöveti alkatáról. Értekezések a természettudományok köréből (7. 15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Friedmann, Bernát (1876) A népbírák és esküdszékek intézménye, tekintettel hazai viszonyainkra s büntető eljárásunk reformjára. Pfeiffer Nándor, Budapest.

Galgóczy, Károly (1876) Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Gattáji Gorové, László (1876) Eger városának történetei. Érseki Lyceumi Könyvnyomda, Eger.

György, Endre (1876) A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haberern, Jonathan (1876) Báró Prónay Gábor emléke. Értekezések a természettudományok köréből (7. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Haft, Pinḥas (ha-Levi) (1876) Kaufmann B 681 - Pinqas patuaḥ : `al nevu’at Yeš`ayah = Pinkas Patuach : Offenes Buch. Erklärungen über mehrere schwierige Stellen im Buche Jesajah. Kaufmann Dávid könyvtárából . Im Selbstverlage des Verfassers : Druck von Ad. della Torre (A. Dorfmeister), Wien.

Hazslinszky, Frigyes (1876) A szőlő öbölye. Értekezések a természettudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Helmár, Ágost (1876) Bonfiniusnak mint történetírónak jellemzése és műve, kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Henszlmann, Imre (1876) A bécsi 1873. évi világ-tárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Herman, Ottó (1876) Magyarország Pók-faunája. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1876) Magyarország ethnographiája. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1876) A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyenletének különböző alakjairól. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Imre, Sándor (1876) Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kertbeny, Károly (1876) A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete 1441-1876 = Bibliografie ungarischer nationaler und internationaler Literatur 1441-1876. : I. A fordítások magyarból más nyelvekre = Die ungarische Literatur in der Weltliteratur. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete . Tettey, Budapest.

Knauz, Nándor (1876) Kortan : hazai történelmünkhöz alkalmazva. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Budapest.

Koch, Antal (1876) A kőzetek tanulmányozásának módszerei alkalmazva a sz.-endre-visegrádi trachyt-csoport kőzeteire. Értekezések a természettudományok köréből (6. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Konkoly, Miklós (1876) Csillagászati megfigyeléseim 1874. és 1875-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1876) Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csillagdában. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Krenner, József (1876) A felsőbányai trachyt wolframitja. Értekezések a természettudományok köréből (7. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kuliffay, Ede and Kővári, László and Szilágyi, Sándor and Horváth, Mihály (1876) Erdély története : az ős-időktől korunkig. Franklin-Társulat, Budapest.

Lewes, George Henry (1876) A philisophia története : Thalestől Comteig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Luzzatto, Šemu’el David (1876) Kaufmann B 660 - Peruše ŠaDaL `al Yirmeyah, Yeḥezki’el, Mišle ve-Iyov = Erläuterungen über einen Theil der Propheten und Hagiographen. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. Isaak Menkes : Schnellpressdruck v. C. Budweiser, Lemberg.

Mayr, Aurél (1876) A lágy aspiráták kiejtéséről a zendben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Müller, Max (1876) Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Nagy, Iván (1876) Az utolsó Árpádházi király trónra lépte. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Nendtvich, Károly (1876) Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. Értekezések a természettudományok köréből (7. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Nortsi, Yedidiah Šelomoh (1876) Kaufmann B 504 - Haqdamah gedolah vi-yeqarah le-sefer Minḥat šay = Jedidjah Salomo Norzi’s Einleitung, Titelblatt und Schlusswort zu seinem masoretischen Bibelcommentar. Kaufmann Dávid könyvtárából . Brüder Winter, Wien.

Ortvay, Tivadar (1876) Margum és Contra-Margum (Castra Augusto Flavanensia vagy Constantia) helyfekvése. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pauler, Gyula (1876) Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése : 1664-1671. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pesty, Frigyes (1876) A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Pillitz, Vilmos (1876) Tanulmányok a talaj absorptiója fölött. Értekezések a természettudományok köréből (7. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Reischl, Károly Vilmos (1876) Munkáskérdés és socialismus. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Rákóczi, Ferencz (1876) II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és Egy keresztény fejedelem áhításai czímű munkája. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, Mór (1876) A három méretű homogén tér (u. n. nem euklidikus) síktani trigonometriája. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, Mór (1876) A propeller és peripeller felületek elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schuller, Alajos (1876) A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. Értekezések a természettudományok köréből (7. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szabó, József (1876) Jelentés Görögországba tett geológiai utazásairól. Értekezések a természettudományok köréből (7. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Idősb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) Ifjabb b. Wesselényi Miklós : élet- és korrajz. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Ferencz (1876) A germanizálás történelméből a két magyar hazában II. József alatt. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Emlékbeszéd nagy-ajtai Kovács István fölött. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 3). Eggenberger, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben : 1540. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1876) Rajzok a forradalom utáni idokből : az első magyar katonai tanintézet. Athenaeum, Budapest.

Szász, Károly (1876) Emlékbeszéd Kriza János l. t. felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szécskay, István (1876) Krystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. Értekezések a természettudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Tasner, Géza (1876) Széchenyi István szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat. Légrády, Budapest.

Teleszky, István (1876) Örökösödési jogunk törvényhozási szabályzásához. Franklin, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1876) Négy közlemény a m. k. állatorvosi tanintézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (7. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thurzó, György (1876) Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez, Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez. Athenaeum, Budapest.

Todd, Alpheus (1876) A parliamenti kormányrendszer Angliában : s annak eredete, kifejlődése, és gyakorlati alkalmazása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Todd, Alpheus (1876) A parliamenti kormányrendszer Angliában, s annak eredete, kifejlődése, és gyakorlati alkalmazása. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Toldy, Ferenc (1876) A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis Az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. Franklin, Budapest.

Télfy, Iván (1876) Aeschylos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1876) Emlékbeszéd hodosi és kizdiai báró Sina Simon M. Akad. Igazg. tag felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1876) A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rendszere a polgári törvénykezésben, magyar szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Török, József (1876) Pólya József emléke. Értekezések a természettudományok köréből (7. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az Országos jog és a particularis jogok közti viszony. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal : 1494-1548. Értekezések a történeti tudományok köréből (6. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1876) Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (4.2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertheimer, Ede (1876) Házasság-tervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly osztrák főherczeg között : 1550–1561. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

sine, nomine (1876) A magyar helyesírás szabályai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Őri, G. György (1876) Negyedik Béla király a Margitszigeten vagy a margitszigeti apácák : történelmi szinmű egy felvonásban, hiteles kútforrások után : pótfüzet a "Margitsziget történelme" címü műhöz. Pannonia, Kassa.

This list was generated on Thu Jun 20 14:03:23 2024 CEST.