REAL-EOD

Items where Year is 1870

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | V | W
Number of items: 42.

A

Ankawa, Abraham ben Mordecai (1870) Kaufmann B 371 - Kerem ḥemer : še’elot ve-tešuvot. Oraḥ ḥayyim, Yoreh deʻah, Even ha-ʻezer ve-Ḥošen ha-mišpaṭ ... Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Eliyahu ben ’Amozeg, Livorno.

B

Baintner, János (1870) A bírósági szervezet különösen a bíróságok megalakulása. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Barsi, József (1870) Az emberi öntudat jelen fokáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Bartalus, István (1870) Bartalus István jelentése felsőaustriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratairól és nyomtatványairól a Magyar Akadémiához. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 11). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1870) A magyar bővített mondat. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

C

Cicero, Marcus Tullius (1870) Cato maior, De senectute. Görög és latin remekírók gyűjteménye (9). Lampel, Pest.

Csatskó, Imre (1870) A halál-büntetésről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

D

Domanovszky, Endre (1870) A bölcsészet története : kézikönyvül és magán tanulmányozásra. Atheneum - Egyetemi Ny. - Franklin-társulat, Budapest.

F

Finály, Henrik (1870) Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

G

Gerguss, Gyula (1870) Hő és nehézkedés. Értekezések a természettudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

H

Haan, Ĺudovít (1870) Békés vármegye hajdana. Lauffer, Pest.

Heller, Ágost (1870) A hangrezgés intenzitásának méréséről. Értekezések a természettudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Hirschler, Ignácz (1870) Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésekről, mint láttompulat okáról. Értekezések a természettudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

I

Ibn Paqudah, Baḥya ben Yosef (1870) Kaufmann B 267 - Sefer Torat Ḥovot ha-levavot = Torat" hobat" galebabot". Kaufmann Dávid könyvtárából . Yoʾel Lebenzohn, Ṿarshoṿa.

J

Jakab, Elek (1870) Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

Joannovics, György (1870) Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Jurányi, Lajos (1870) A ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése- és alkatáról. Értekezések a természettudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

K

Kisfaludy, Sándor (1870) Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Heckenast, Pest.

Koch, Antal (1870) A górcső alkalmazása a kőzettanban. Értekezések a természettudományok köréből (1. 17). Eggenberger, Pest.

Kossuth, Lajos (1870) Kossuth levelei Bem altábornagyhoz 1849. évi márcz. -jún.-ig. Heckenast, Pest.

L

Landsberg, Šelomoh ben Yosef (1870) Kaufmann B 891 - To’ar pene Šelomoh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von B. L. Monasch and Co., Krotoschin.

Lukácsy, Kristóf (1870) A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei : eredeti örmény kútfők után. Róm. kath. lyceum nyomdája, Kolozsvár.

Lónyay, Menyhért (1870) Lónyay Menyhért nevezetesebb országgyűlési beszédei : Az 1861-1865/8 és 1869/72-diki korszakból. Ráth Mór, Pest.

M

Mednyánszky, Dénes (1870) A mész geologiai és technikai jelentősége Magyarországban. Értekezések a természettudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Mátray, Gábor (1870) A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Pest.

P

Pap, Dénes (1870) A parlament Debrecenben : 1849. Köhler, Lipcse.

Pesty, Frigyes (1870) A világtörténelem napjai a legrégibb időtől kezdve a jelenkorig : különös tekintettel Magyarországra. Pfeifer, Pest.

R

Rozvány, György (1870) Nagy-Szalonta mezőváros történelme, monográphiája, tekintettel a derecskei uradalomhoz tartozó egykori hajdu-községek viszonyaira. Dobay János Könyvnyomda, Gyula.

Rupp, Jakab (1870) Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre : vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Eggenberger, Pest.

Rózsay, József (1870) Adatok a járványok oki viszonyaihoz. Értekezések a természettudományok köréből (1. 18). Eggenberger, Pest.

S

Say, Móricz (1870) Az állati munka és annak forrása. Értekezések a természettudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Pest.

Scheiber, S. H. (1870) A kettős torzszülés boncztana. Értekezések a természettudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1870) Zilah történelméből. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szász, Károly (1870) A tragikai felfogásról : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Széchenyi, István (1870) Gr. Széchenyi István "Blick"-je. Stein, Kolozsvár.

Szöllősy, Ferenc (1870) Kossuth és a magyar emigratió török földön. [s.n.], Lipcse.

sine, nomine (1870) Jegyzéke azon szépirodalmi műveknek, melyek az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés (Hofmann és Molnár) kölcsönkönyvtárában találhatók. Athenaeum, Pest.

sine, nomine (1870) Jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek jegyzéke találhatók az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedésben. Rudnyánszky Béla, Pest.

T

Taray, Andor (1870) Magyarország európai hivatása és Deák Ferencz. Rosenberg, Pest.

Tóth, Ágoston Rafáel (1870) Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó geodaetai munkálatok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 6). Eggenberger, Pest.

V

Vécsey, Tamás (1870) A fogyasztási egyenletek. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

W

Wartha, Vincze (1870) A silikátok formulázásáról. Értekezések a természettudományok köréből (1. 19). Eggenberger, Pest.

This list was generated on Wed Jul 24 11:44:24 2024 CEST.