REAL-EOD

Items where Year is 1868

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 52.

Book

Albert, Ferenc, ed. (1868) Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek leirása : a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egerben 1868-dik évben tartott 13. nagygyülésük alkalmából többek közremüködésével megirva. Érseki Lyceum Könyv- és Kőnyomda, Eger.

Kunsági Illéssy, István and Potemkin, Ödön, eds. (1868) Honvédvilág. Heckenast, Pest.

Batizfalvy, Sámuel and Rózsay, József, eds. (1868) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1867 Augusztus 12-től 17-ig Rimaszombatban tartott XII. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Emich Gusztáv, Pest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1868) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár I. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (3). Eggenberger, Pest.

Akin, Károly (1868) Faraday Mihály. Értekezések a természettudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Asserman, Ferenc (1868) Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Osterlamm Károly, Pest.

Bacher, Simon (1868) Kaufmann B 242 - Zemirot ha-’arets : ’asifat širim... = Nemzeti énekek : első gyűjtemény. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy, Pest.

Buber, Salomon (1868) Kaufmann B 687 - Pesiqta. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ḥevrat Meḳitsei Nirdamim, Lyck.

Buber, Salomon (1868) Kaufmann B 687 - Pesiqta : ve-hi agadat Erets Yisra’el : meyuḥeset le-Rav Kahana : ašer haytah ṭmunah ve-tsfunah bi-ḵtav yad be-otsarot ha-sfarim `ad koh, ve-haytah le-mar’eh `einei ha-ge’onim veha-qadmonim, ve-hevi’u mi-menah ma’amarim rabim, gam le-peseq halaḵah = Pesikta, die älteste Hagada, redigirt in Palästina von Rab Kahana = פסיקתא : והיא אגדת ארץ ישראל : מיוחסת לרב כהנא : אשר היתה טמונה וצפונה בכתב יד באוצרות הספרים עד כה, והיתה למראה עיני הגאונים והקדמונים, והביאו ממנה מאמרים רבים, גם לפסק הלכה / שלמה באבער. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ḥevrat Meḳitsei Nirdamim, Lyck.

Csutak, Kálmán (1868) Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/9 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Heckenast, Pest.

Falk, Miksa (1868) Széchenyi István gróf és kora. Emich Gusztáv, Pest.

Fraknói, Vilmos (1868) A pesti magyar királyi egyetem katholikus jelleme. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Frankenburg, Adolf (1868) Emlékiratok : az "Őszinte vallomások" folytatása. Emich Gusztáv, Pest.

Frankl, Vilmos (1868) Pázmány Péter és kora. Ráth, Pest.

Hampel, József (1868) A báni méltóság eredetétől kezdve napjainkig. Aigner és Rautmann, Pest.

Horváth, Cyrill (1868) A philosophiai módszerek akadályairól. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Horváth, Cyrill (1868) A philosophiai módszerek akadályairól. II. közlemény. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Horváth, Mihály (1868) Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. Ráth, Pest.

Ibn Gabirol, Šelomoh ben Yehudah (1868) Kaufmann B 839 - Šir ha-širim = Carmina sancta Salamonis Ibn Gabirol. Kaufmann Dávid könyvtárából . Typographie de L. Guérin, Paris.

Jakab, Elek (1868) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre : egy honvéd magánjegyzetei. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

Kautz, Gyula (1868) Jogtudomány s nemzetgazdaságtan. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Keleti, Károly (1868) A statisztika hivatalos és tudományos mivelése. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Konek, Sándor (1868) A magyar korona országainak legujabb népesedési mozgalmai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Konek, Sándor (1868) A nemzetek szellemi élete a párizsi világkiállításon. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Korbuly, Imre (1868) A báni méltóság. Korbuly, Pest.

Kriesch, János (1868) Halaink és haltenyésztésünk : a magyar tud. akadémia XXVIII. nagygyűlése által Vitéz József-féle jutalommal koszorúzott pályamunka. Emich Gusztáv, Pest.

Liszkay, József (1868) A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház múltja és jelene, összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival. Hennicke, Győr.

Láng, Lajos (1868) A népoktatás hazánkban 1869-1884. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Manheim, József (1868) Zsoltárok : templomi és iskolai használatra. Schlossberg Jakab, Bécs.

Mizraḥi, Avšalom ben Mošeh (1868) Kaufmann B 82 - ʼImrê šefer : qabbalah `al meleʼḵet ha-šir. Kaufmann Dávid könyvtárából . Be-vet ha-sefarim šel Geršon Hess, Frankfurt de-Mayn.

Molnár, Aladár (1868) A tudomány jelen álláspontján jogosult-e a philosophiának, mint külön tudománynak a mívelése? Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Nagy, Márton (1868) A gyermek fokozatos fejlődése. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

P. Szathmáry, Károly (1868) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. Szerző, Nagy-Enyed.

Pap, Dénes (1868) Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez : 1848-1849. Heckenast, Pest.

Pesty, Frigyes (1868) A Temesi bánság elnevezésének jogosultsága. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pósfay, Károly (1868) A bíróságok szervezéséről különös tekintettel a bírósági választási rendszerre : egy bírósági szervezési tötvényjavaslattal kísérve. Pfeifer, Pest.

Rupp, Jakab (1868) Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Eggenberger, Pest.

Ráth, Károly and Thaly, Kálmán (1868) II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-1711. Ráth Mór, Pest.

Rónay, Jácint (1868) Az ősemberek haladása. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Sa`adyah ben Yosef, Ga'on (1868) Kaufmann B 999 - Tafsīr al-`ašr al-kalimāt = Saadja's Arabischer Midrasch zu den Zehn Geboten. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jacob Schlossberg, Wien.

Szabó, József (1868) Jelentés a London - Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Értekezések a természettudományok köréből (1. 11). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor (1868) A Rákóczyak kora Erdélyben, 1. köt. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szász, Károly (1868) A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 4). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtörténetére. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Toldy Ferenc összegyűjtött munkái. Ráth, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 5). Eggenberger, Pest.

Tárkányi, Béla (1868) A legújabb magyar szentírásról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 3). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1868) Adalékok az attikai törvénykönyvhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 2). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1868) Solon adótörvényéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 1). Eggenberger, Pest.

Vámbéry, Ármin (1868) A keleti török nyelvről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 6). Eggenberger, Pest.

Vész, János Ármin (1868) Biztosítási kölcsön : új életbiztosítási nem. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 3). Eggenberger, Pest.

Áldor, Imre (1868) Kossuth és Perczel. Heckenast, Pest.

This list was generated on Wed Jul 24 11:31:24 2024 CEST.