REAL-EOD

Items where Year is 1868

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Á
Number of items: 48.

A

Akin, Károly (1868) Faraday Mihály. Értekezések a természettudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Asserman, Ferenc (1868) Görgei. Visszhangok a cáfolatokra. Osterlamm Károly, Pest.

B

Bacher, Simon (1868) Kaufmann B 242 - Zemirot ha-’arets : ’asifat širim... = Nemzeti énekek : első gyűjtemény. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy, Pest.

Buber, Salomon (1868) Kaufmann B 687 - Pesiqta. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ḥevrat Meḳitsei Nirdamim, Lyck.

Buber, Salomon (1868) Kaufmann B 687 - Pesiqta : ve-hi agadat Erets Yisra’el : meyuḥeset le-Rav Kahana : ašer haytah ṭmunah ve-tsfunah bi-ḵtav yad be-otsarot ha-sfarim `ad koh, ve-haytah le-mar’eh `einei ha-ge’onim veha-qadmonim, ve-hevi’u mi-menah ma’amarim rabim, gam le-peseq halaḵah = Pesikta, die älteste Hagada, redigirt in Palästina von Rab Kahana = פסיקתא : והיא אגדת ארץ ישראל : מיוחסת לרב כהנא : אשר היתה טמונה וצפונה בכתב יד באוצרות הספרים עד כה, והיתה למראה עיני הגאונים והקדמונים, והביאו ממנה מאמרים רבים, גם לפסק הלכה / שלמה באבער. Kaufmann Dávid könyvtárából . Ḥevrat Meḳitsei Nirdamim, Lyck.

C

Csutak, Kálmán (1868) Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/9 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Heckenast, Pest.

F

Falk, Miksa (1868) Széchenyi István gróf és kora. Emich Gusztáv, Pest.

Fraknói, Vilmos (1868) A pesti magyar királyi egyetem katholikus jelleme. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Frankenburg, Adolf (1868) Emlékiratok : az "Őszinte vallomások" folytatása. Emich Gusztáv, Pest.

Frankl, Vilmos (1868) Pázmány Péter és kora. Ráth, Pest.

H

Hampel, József (1868) A báni méltóság eredetétől kezdve napjainkig. Aigner és Rautmann, Pest.

Horváth, Cyrill (1868) A philosophiai módszerek akadályairól. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Horváth, Cyrill (1868) A philosophiai módszerek akadályairól. II. közlemény. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Horváth, Mihály (1868) Horváth Mihály kisebb történelmi munkái. Ráth, Pest.

I

Ibn Gabirol, Šelomoh ben Yehudah (1868) Kaufmann B 839 - Šir ha-širim = Carmina sancta Salamonis Ibn Gabirol. Kaufmann Dávid könyvtárából . Typographie de L. Guérin, Paris.

J

Jakab, Elek (1868) Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-1849-ki eseményekre : egy honvéd magánjegyzetei. Gámán Nyomda, Kolozsvár.

K

Kautz, Gyula (1868) Jogtudomány s nemzetgazdaságtan. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Keleti, Károly (1868) A statisztika hivatalos és tudományos mivelése. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Konek, Sándor (1868) A magyar korona országainak legujabb népesedési mozgalmai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Konek, Sándor (1868) A nemzetek szellemi élete a párizsi világkiállításon. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Korbuly, Imre (1868) A báni méltóság. Korbuly, Pest.

Kriesch, János (1868) Halaink és haltenyésztésünk : a magyar tud. akadémia XXVIII. nagygyűlése által Vitéz József-féle jutalommal koszorúzott pályamunka. Emich Gusztáv, Pest.

L

Liszkay, József (1868) A nagy-győri evangeliomilag reformált egyház múltja és jelene, összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival. Hennicke, Győr.

Láng, Lajos (1868) A népoktatás hazánkban 1869-1884. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

M

Manheim, József (1868) Zsoltárok : templomi és iskolai használatra. Schlossberg Jakab, Bécs.

Mizraḥi, Avšalom ben Mošeh (1868) Kaufmann B 82 - ʼImrê šefer : qabbalah `al meleʼḵet ha-šir. Kaufmann Dávid könyvtárából . Be-vet ha-sefarim šel Geršon Hess, Frankfurt de-Mayn.

Molnár, Aladár (1868) A tudomány jelen álláspontján jogosult-e a philosophiának, mint külön tudománynak a mívelése? Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

N

Nagy, Márton (1868) A gyermek fokozatos fejlődése. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

P

P. Szathmáry, Károly (1868) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. Szerző, Nagy-Enyed.

Pap, Dénes (1868) Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez : 1848-1849. Heckenast, Pest.

Pesty, Frigyes (1868) A Temesi bánság elnevezésének jogosultsága. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Pósfay, Károly (1868) A bíróságok szervezéséről különös tekintettel a bírósági választási rendszerre : egy bírósági szervezési tötvényjavaslattal kísérve. Pfeifer, Pest.

R

Rupp, Jakab (1868) Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Eggenberger, Pest.

Ráth, Károly and Thaly, Kálmán (1868) II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-1711. Ráth Mór, Pest.

Rónay, Jácint (1868) Az ősemberek haladása. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

S

Sa`adyah ben Yosef, Ga'on (1868) Kaufmann B 999 - Tafsīr al-`ašr al-kalimāt = Saadja's Arabischer Midrasch zu den Zehn Geboten. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jacob Schlossberg, Wien.

Szabó, József (1868) Jelentés a London - Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Értekezések a természettudományok köréből (1. 11). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Sándor (1868) A Rákóczyak kora Erdélyben, 1. köt. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szász, Károly (1868) A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 4). Eggenberger, Pest.

T

Toldy, Ferenc (1868) Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtörténetére. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Toldy Ferenc összegyűjtött munkái. Ráth, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 5). Eggenberger, Pest.

Tárkányi, Béla (1868) A legújabb magyar szentírásról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 3). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1868) Adalékok az attikai törvénykönyvhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 2). Eggenberger, Pest.

Télfy, Iván (1868) Solon adótörvényéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 1). Eggenberger, Pest.

V

Vámbéry, Ármin (1868) A keleti török nyelvről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 6). Eggenberger, Pest.

Vész, János Ármin (1868) Biztosítási kölcsön : új életbiztosítási nem. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 3). Eggenberger, Pest.

Á

Áldor, Imre (1868) Kossuth és Perczel. Heckenast, Pest.

This list was generated on Wed Jul 24 11:31:24 2024 CEST.