REAL-EOD

Items where Year is 1866

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 39.

Book

Toldy, Ferencz, ed. (1866) Baronyai Decsi János magyar historiája, 1592-1598. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 17 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Toldy, Ferenc, ed. (1866) Corpus grammaticorum linguae Hungaricae veterum = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Budenz, József, ed. (1866) Erdei- és hegyi-cseremisz szótár = Vocabularium čeremissicum utriusque dialecti. Eggenberger, Pest.

Majer, Fidél, ed. (1866) Ghymesi Forgách Ferencz Magyar historiája, 1540-1572. : Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 16 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1866) Kaufmann B 169 - He`arot ve-tiqqunim le-sefer Tešuvot ha-ge’onim ve-ha-Divan. Kaufmann Dávid könyvtárából . L. Silbermann : Schnellpressendruck von Rudolph Siebert, Lyck.

Torma, Károly, ed. (1866) Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 18 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Kruspér, István, ed. (1866) Légtüneti észleletek. Emich - Athenaeum, Pest.

Rózsay, József and Kanka, Károly and Rómer, Flóris, eds. (1866) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1865 Augusztus 28-tól Szeptember 2-ig Pozsonyban tartott XI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Toldy, Ferenc, ed. (1866) A magyar birodalom alaptörvényei : az eredeti deák szöveg mellé vetett magyar forditással, közjogtani segédkönyvül = Sylloge legum Hungariae fundamentalium. Emich, Pesten.

Pap, Dénes, ed. (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór és Wein, Pest.

Dembitzer, Moses Jakob‏ (1866) Kaufmann B 482 - Meme ha-da`at : ... ḥidušim ve-agadot = Meimei hadas. Druck und Verlag des J. M. Stand, Lemberg.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Deák, Farkas (1866) A nemzetgazdaság története Magyarországon: rövid vázlatban. Stolp, Pest.

Imrik, József (1866) A pragmatica sanctio keletkezésének története : a pragmatica sanctio s 1848-iki törvényekkel, és az 1869-iki decemberhó 14-én megnyitott pesti országgyülésre megjelent főpapok, zászlósok, országnagyok s képviselők teljes névsorával s országgyülési lakásukkal együtt. Khór és Wein, Pest.

Karvasy, Ágoston (1866) A közrendészeti tudomány. Emich, Pest.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Korponay, János (1866) Abaújvármegye monographiája. Szerző, Kassa.

Kováts, Frigyes (1866) A magyar böltsészet, vagy e mindenség alkotásának titka, az űr világossági tüneményén, a tsukódó (polarisatio) rendszer szerént feltárva. Emich, Budapest.

Kubinyi, Ferenc (1866) Doctor Zipser Keresztély András : élet-rajza. Osterlamm, Pest.

Kőváry, László (1866) Erdély építészeti emlékei : "Erdély régiségei". Stein, Kolozsvár.

Levi ben Geršom, (1866) Kaufmann B 491 - Milḥamot ha-Šem = Milchamot Ha-schem. Kaufmann Dávid könyvtárából . Carl B. Lorck, Leipzig.

Lányi, Károly (1866) Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Raši, (1866) Kaufmann B 786 - Raši `al ha-Torah = Raschii in Pentateuchum commentarius. Kaufmann Dávid könyvtárából . Sumptibus editoris, Berlin.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Rómer, Flóris and Henszlmann, Imre (1866) Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottság, Pest.

Rüstow, Friedrich Wilhelm (1866) Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Emich Gusztáv, Pest.

Safir, Ya`aqov ha-Levi (1866) Kaufmann B 2 - ’Even Safir : ’Admat Ḥam (mas`a Mitsrayim) yam Suf, ḥadarei Teman, mizraḥ Hodu kulo, erets ha-ḥadašah ’Osţraliya. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rudolph Siebert, Lyck.

Salamon, Ferenc (1866) A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica sanctio története. Ráth Mór, Pest.

Szabó, Benő (1866) A szepesi szászok. Sauervein Géza, Győr.

Szalay, Ladislaus (1866) Geschichte Ungarns. Verlag von Wilhelm Lauffer, Pest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Tanárky, Gedeon (1866) Magyarország helyzete az európai államrendszerben : történeti és politikai tanulmány. Pfeifer, Pest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1866) A magyar és erdélyi bányajog rendszere. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budán.

sine, nomine (1866) Ujabban megjelent történeti és régészeti könyvek lajstroma : Találhatók Eggenberger Ferdinánd akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

sine, nomine (1866) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

ʼAnaṭoli, Ya`aqov ben ʼAbbʼa Maʼri (1866) Kaufmann B 171 - Sefer Malmad ha-talmidim. Kaufmann Dávid könyvtárából . M’kize Nirdamim : L. Silbermann : Schnellpressendruck von Rudolph Siebert, Lyck.

This list was generated on Tue Jul 23 11:27:34 2024 CEST.