REAL-EOD

Items where Year is 1866

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | D | I | K | L | P | R | S | T | W | ʼ
Number of items: 29.

B

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór és Wein, Pest.

D

Dembitzer, Moses Jakob‏ (1866) Kaufmann B 482 - Meme ha-da`at : ... ḥidušim ve-agadot = Meimei hadas. Druck und Verlag des J. M. Stand, Lemberg.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Deák, Farkas (1866) A nemzetgazdaság története Magyarországon: rövid vázlatban. Stolp, Pest.

I

Imrik, József (1866) A pragmatica sanctio keletkezésének története : a pragmatica sanctio s 1848-iki törvényekkel, és az 1869-iki decemberhó 14-én megnyitott pesti országgyülésre megjelent főpapok, zászlósok, országnagyok s képviselők teljes névsorával s országgyülési lakásukkal együtt. Khór és Wein, Pest.

K

Karvasy, Ágoston (1866) A közrendészeti tudomány. Emich, Pest.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Korponay, János (1866) Abaújvármegye monographiája. Szerző, Kassa.

Kováts, Frigyes (1866) A magyar böltsészet, vagy e mindenség alkotásának titka, az űr világossági tüneményén, a tsukódó (polarisatio) rendszer szerént feltárva. Emich, Budapest.

Kubinyi, Ferenc (1866) Doctor Zipser Keresztély András : élet-rajza. Osterlamm, Pest.

Kőváry, László (1866) Erdély építészeti emlékei : "Erdély régiségei". Stein, Kolozsvár.

L

Levi ben Geršom, (1866) Kaufmann B 491 - Milḥamot ha-Šem = Milchamot Ha-schem. Kaufmann Dávid könyvtárából . Carl B. Lorck, Leipzig.

Lányi, Károly (1866) Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

P

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

R

Raši, (1866) Kaufmann B 786 - Raši `al ha-Torah = Raschii in Pentateuchum commentarius. Kaufmann Dávid könyvtárából . Sumptibus editoris, Berlin.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Rómer, Flóris and Henszlmann, Imre (1866) Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottság, Pest.

Rüstow, Friedrich Wilhelm (1866) Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Emich Gusztáv, Pest.

S

Safir, Ya`aqov ha-Levi (1866) Kaufmann B 2 - ’Even Safir : ’Admat Ḥam (mas`a Mitsrayim) yam Suf, ḥadarei Teman, mizraḥ Hodu kulo, erets ha-ḥadašah ’Osţraliya. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rudolph Siebert, Lyck.

Salamon, Ferenc (1866) A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica sanctio története. Ráth Mór, Pest.

Szabó, Benő (1866) A szepesi szászok. Sauervein Géza, Győr.

Szalay, Ladislaus (1866) Geschichte Ungarns. Verlag von Wilhelm Lauffer, Pest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

sine, nomine (1866) Ujabban megjelent történeti és régészeti könyvek lajstroma : Találhatók Eggenberger Ferdinánd akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

sine, nomine (1866) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

T

Tanárky, Gedeon (1866) Magyarország helyzete az európai államrendszerben : történeti és politikai tanulmány. Pfeifer, Pest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

W

Wenzel, Gusztáv (1866) A magyar és erdélyi bányajog rendszere. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budán.

ʼ

ʼAnaṭoli, Ya`aqov ben ʼAbbʼa Maʼri (1866) Kaufmann B 171 - Sefer Malmad ha-talmidim. Kaufmann Dávid könyvtárából . M’kize Nirdamim : L. Silbermann : Schnellpressendruck von Rudolph Siebert, Lyck.

This list was generated on Fri Jul 12 15:13:29 2024 CEST.