REAL-EOD

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa > JN18 Hungary / Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | F | G | I | J | K | L | M | S | T | Á
Number of items at this level: 34.

B

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarorszagon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Balogh, Arthur (1903) Közigazgatástan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 151 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Balogh, Artúr (1944) Hűtlenségi per országgyűlési beszéd miatt. Erdélyi tudományos füzetek (185). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Bedő, Mór (1904) Telekkönyv. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 164 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1905) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1892) A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beksics, Gusztáv (1895) A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Berzeviczy, Albert (1927) Ungarn vor und nach dem Kriege. [Heymanns], [Berlin].

Bihari, Ottó (1970) Socialist representative institutions. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borbándi, Gyula (1976) Der ungarische Populismus. Studia Hungarica (7). Aurora Bücher, München.

C

Csizmadia, Andor (1976) A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0713-7

F

Ficzere, Lajos (1974) The socialist state enterprise. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0254-2

G

Gaál, Jenő (1898) Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

I

Ila, Bálint (1976) Gömör megye. 1. A megye története 1773-ig. Gömör megye . Akadémiai Kiadó, Budapest.

J

Juhász, Gyula (1962) Magyarország külpolitikája a 2. világháború kitörésének időszakában, 1939-1940. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

K

Kerekes, Lajos (1962) A Berlin-Róma tengelykialakulása és Ausztria annexiója, 1936-1938. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Kornis, Gyula (1921) Kultúrpolitikánk irányelvei. Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége, Budapest.

L

List, Friedrich (1916) Emlékirat a magyar közlekedésügy reformjáról. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (18). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lónyay, Menyhért (1870) Lónyay Menyhért nevezetesebb országgyűlési beszédei : Az 1861-1865/8 és 1869/72-diki korszakból. Ráth Mór, Pest.

M

Magyary, Zoltán (1931) A magyar tudományos nagyüzem megszervezése : Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában. Tudományos Gyűjtemény (106). Danubia Könyvkiadó, Pécs.

Mihelics, Vid (1933) Keresztényszocializmus. Kincsestár (123.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

S

Somogyi, Gyula (1913) Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leirása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

T

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Dritte Rede nach der Wahl. Universitäts-Buchdruckerei, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Harmadik beszéd a választások után : Sopronban, 1881. november hó 13-án. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Két beszéd a választások után : Zala-egerszegen és Sopronban. Magyar Királyi Egyetem, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Zwei Reden nach der Wahl. Universitäts-Buchdruckerei, Budapest.

Trefort, Ágoston (1882) A felsőház reformjáról. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloge du comte Melchior Lónyay, prononcés a l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

Á

Ádám, Magda (1970) Magyarország külpolitikája, 1938-1939. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Ádám, Magda (1965) A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája, 1936-1938. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

This list was generated on Mon May 20 01:59:18 2024 CEST.