REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 76.

A

Allodiatorisz, Irma (1937) Adatok az árpádkori alföldi magyarság anthropologiájához. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Arany, János (1952) Arany János népdalgyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

B

Balogh, Balázs and Fülemile, Ágnes (2021) Történeti idő és jelenlét Kalotaszegen : Fejezetek a társadalom, tájszerkezet és identitás változásairól. Életmód és tradíció, 18 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-253-7

Barabás, Jenő (1963) Kartográfiai módszer a néprajzban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barna, Gábor (1979) Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1839-2

Bartucz, Lajos and Kollarov, M. István and Somogyi, Gyula (1912) Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Bartók, Béla (1924) A magyar népdal. Rózsavölgyi, Budapest.

Beliczay, Jónás (1887) A magyar stílről : felolvasás. Tóth László, Kecskemét.

Bodrogi, Tibor (1961) Art in North-East New Guinea. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bodrogi, Tibor and Boglár, Lajos (1959) Opuscula ethnologica memoriae Ludovici Biró sacra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

Béres, András (1967) Rozsályi népmesék. Új magyar népköltési gyűjtemény (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

C

Cseh, Fruzsina (2014) A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon. Életmód és tradíció, 13 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-78-9

Czirbusz, Géza (1882) A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza. Délmagyarországi Természettud. Társ. kiadása, Temesvár.

Czirbusz, Géza (1913) A temes- és torontálmegyei bolgárok. [s.n.], Budapest.

D

Diószegi, Vilmos (1958) A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Domanovszky, György (1981) A magyar nép díszítőművészete I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2328-0

Duka, János (1995) Üti Páké Barátost. Csúfolódó székely népköltészet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 973-96-7020-2

Dömötör, Tekla (1974) A népszokások költészete. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0409-X

F

Fabó, Bertalan (1908) A magyar népdal zenei fejlődése : 1000 kótapéldával, számos hasonmással. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fedics, Mihály (1978) Fedics Mihály mesél. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1688-8

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

G

Genthon, István (1932) Budapest múltja és művészete. Kincsestár (50.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gunda, Béla (1966) Ethnographica Carpathica. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gunda, Béla (1979) Ethnographica Carpatho-Balcanica. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1747-7

Gurzău, Vasile (1968) Vasile Gurzău magyar és román nyelvű meséi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Györffy, István (1943) Magyar falu, magyar ház. Turul, Budapest.

H

Herman, Ottó (1899) A magyar ősfoglalkozások köréből : előadás. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Herman, Ottó (1909) A magyarok nagy ősfoglalkozása. Hornyánszky, Budapest.

Hoppál, Mihály (2005) Sámánok Eurázsiában. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8295-3

J

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

K

Kerényi, György (1966) Szentirmay Elemér és a magyar népzene. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Géza (1952) Ormánysági szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kozma, Ferenc (1882) Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kramer, Imre (1933) A magyarországi német népdal. Német philologiai dolgozatok (58). Pfeifer, Budapest.

Kriza, Ildikó (1982) A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2610-7

Kósa, László (2020) Laudáció Borsos Balázs levelező tag székfoglaló előadása alkalmából. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián. Laudációk [kéziratok] . Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Budapest. (Unpublished)

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Lázár, Gyula (1881) Fiume. A magyar korona gyöngye. Franklin-Társulat, Budapest.

M

Martin, György (1979) A magyar körtánc és európai rokonsága. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1684-5

Munkácsi, Bernát (1910) Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nádai, Pál (1906) A magyar népetimológia. Nyelvészeti füzetek (27). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

O

Ortutay, Gyula (1972) Hungarian folklore essays. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ortutay, Gyula (1985) Magyar népköltészet. Népballadák, népmesék. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3465-7

P

Paládi-Kovács, Attila (2013) Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. Életmód és tradíció, 11 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-508-679-5

Paládi-Kovács, Attila (2015) Népek, térségek, hagyományok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9624-4

Paládi-Kovács, Attila (1979) A magyar parasztság rétgazdálkodása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1770-1

Pfizenmayer, Eugen Wilhelm (1930) Kelet-Szibiria ősvilága és ősnépei : tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Pócs, Éva (1985) Magyar ráolvasások. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 07 7össz

Pócs, Éva (1989) Tündérek, démonok, boszorkányok. 4D . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5367-8

R

Rozsály, Ferenc (1942) A hippokratesi népismeret szempontjai. Görög-magyar tanulmányok (18.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

S

Sadovszky, Otto J. von (1995) Fish, symbol and myth: a historical semantic reconstruction. ISTOR books (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6949-3

Scheiber, Sándor (1985) Essays on Jewish folklore and comparative literature. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3944-6

Schwarcz, Gyöngyi (2021) Lokalitás, etnicitás, gazdaság. Életmód és tradíció, 19 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634163022

Szabolcsi, Bence (1954) Népzene és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Károly (1890) A régi székelység : székely történelmi és jogi tanulmányok. Stein János Egyetemi könyvkeresk., Kolozsvár.

Szabó, Oreszt (1913) A magyar oroszokról : ruthének. [Franklin], Budapest.

Szemerkényi, Ágnes (1994) Közmondás nem hazug szólás. A proverbiumok használatának lehetőségei. Néprajzi tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6678-8

Szilágyi, Miklós (2014) Zsákmányolók és zsákmányaik. Életmód és tradíció, 12 . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-567-056-7

sine, nomine (1929) Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyujtott jelentések a magyar népművészetről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

T

Taylor, Merlin Moore (1926) A kannibálok földjén : barangolás Pápua szívében. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

V

V. Ember, Mária (1981) Úrihímzés. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2365-5

Vajkai, Aurél (1987) Szentgál. Egy bakonyi falu folklórja. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4273-0

Vargyas, Gábor (2000) A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre Indochinois. Les Cahiers de PENINSULE, 5 . Olizane, Geneve.

Vargyas, Lajos (2005) Folk Music of the Hungarians. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8162-о

Vargyas, Lajos (1983) Hungarian ballads and the European ballad tradition 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2990-4

Vargyas, Lajos (1967) Researches into the mediaeval history of folk ballad. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargyas, Lajos (1952) A magyar vers ritmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vikár, Béla (1907) A regös ének. Nyelvészeti füzetek (39). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vikár, László (1971) Cheremis folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vikár, László (1989) Votyak folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4979-4

Vikár, László and Bereczki, Gábor (1979) Chuvash folksongs. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1460-5

Villányi, Péter (2010) Mácsai huncutságok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8824-9

Vámbéry, Ármin (1882) A magyarok eredete : ethnologiai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Tue Apr 23 17:43:44 2024 CEST.