REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | É
Number of items at this level: 65.

A

Asztalos, István (1968) Az állattenyésztés területi megoszlása Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aujeszky, László (1933) Az időjárás és a mindennapi élet. Népszerű természettudományi könyvtár (15.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

B

Ballagi, Géza (1893) Zemplén megye. Megyei monográfiák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barabás, Endre (1904) Udvarhely vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (14). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Beluszky, Pál and Berényi, István (1974) Beszámoló. Az "Elmaradott területek kutatása és fejlesztési problémái" c. témában végzett munkáról és az elért eredményekről. Elmélet, módszer, gyakorlat (12). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bencze, Imre and Tajti V., Erzsébet (1972) Budapest, an industrial-geographical approach. Studies in geography in Hungary (10.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berényi, István (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6248-0

Berényi, István (1983) Területi kutatások, 6. Elmélet, módszer, gyakorlat (26). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Berényi, István (2006) A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Földrajzi tanulmányok (23). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. (In Press)

Berényi, Pál (1895) Sopron megye. Megyei monográfiák (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bodzenta, Erich and van den Berg, G. J. and Dittrich, Erich (1965) [Szociálgeográfia]. Gazdaságföldrajzi dokumentáció (5). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Bogyay, Mária (2008) Hollandia magyar szemmel. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8589-7

Bárdossy, György and Aleva, G. J. J. (1990) Lateritic bauxites. Developments in economic geology (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5491-7

C

Csoma, József (1897) Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája I. 'Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Forster, Kassa.

D

Dömsödi, János (1988) Lápképződés, lápmegsemmisülés : a természet- és gazdaságföldrajzi változatok szerepe a tőzeglápok hasznosításában. Elmélet, módszer, gyakorlat (46). MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963732271X

E

Enyedi, György (1965) A mezőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Földrajzi tanulmányok (4.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fodor, Ferenc (1924) Magyarország gazdasági földrajza : A főiskolai hallgatóság, a magyar gazdaközönség, közgazdák, iparosok és kereskedők számára. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (3). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Fényes, Elek (1847) Magyarország leirása. Beimel, Pest.

G

Gaál, Jenő (1892) Békés megye. Megyei monográfiák (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaál, Jenő (1892) Csanád megye. Megyei monográfiák (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Haan, Lajos (1845) Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról,az ottani ev. ó. templom százados ünnepe alkalmázól. Tichy Alajos, Nagy-Várad.

Havass, Rezső (1887) A szueszi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomda, Budapest.

Hickmann, Anton Leo (1897) Hickmann A. L. földrajzi és statisztikai egyetemes zsebatlasza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (1.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

J

Jeszenszky, Ignác (1904) Torontál vármegye gazdasági monographiája. Megyei monográfiák (13). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

K

Katona, Sándor (1974) A természetföldrajzi környezet adottságainak értékelése urbanogén tájtervezéshez (szintézis). Elmélet, módszer, gyakorlat (11). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Kertész, Ádám (1988) A Dunakanyar-hegyvidék természeti környezetpotenciáljának mezőgazdasági és idegenforgalmi szempontú értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (39.). MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322620

Kis, Ernő (1905) Veszprém vármegye gazdasági leirása. Megyei monográfiák (15). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Kiss, Éva (2005) Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8279-1

Kocsis, Károly (2021) Az etnikai alapú területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-975-8

Kocsis, Károly (1990) Társadalomföldrajzi szöveggyűjtemény [Területi kutatások, 9]. Elmélet, módszer, gyakorlat (51). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7395 03 2

Kondor, Attila (2012) Téralkotó normák és a területi szabályozás : a szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon. Elmélet, módszer, gyakorlat (68). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-37-3

Kozma, Pál (1848) Zaránd-vármegye földirati, statistikai és történeti leírása. Királyi Főtanoda Betűivel, Kolozsvár.

L

Lackó, László (1973) Gondolatok a gazdaságföldrajz és a területi tervezés kapcsolatáról. Elmélet, módszer, gyakorlat (9). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Legenyey Bodnár, Péter (1903) Bodrogköz a kivándorlás szempontjából : a Magyar Tudományos Akadémia által a Groedl-díjjal jutalmazott pályamű. Megyei monográfiák (12). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Lettrich, Edit (1964) Esztergom a dorogi iparvidék városa. Földrajzi tanulmányok (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ludvig, Zsuzsa (2008) Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-8614-6

M

Markos, György (1967) Ajka, a bauxitváros : gazdasági és településföldrajzi tanulmány. Földrajzi tanulmányok (6.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mendöl, Tibor (1932) Táj és ember : az emberföldrajz áttekintése. Kincsestár (46.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Molnár, István (1979) Élelmiszer-termelés és szövetkezeti mozgalom a fejlődő országokban. Tanzániai kísérlet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2008-7

Mándi, Péter (1975) Oktatás és gazdasági növekedés a fejlődő országokban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0393-X

Mészáros, Rezső (1982) A falusi átalakulás alapvető térfolyamatai a Dél-Alföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3148-8

N

Nyegre, László (1900) Máramaros megye. Megyei monográfiák (8). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

P

Palugyay, Imre (1844) Megye-rendszer hajdan és most. Heckenast Gusztáv, Pest.

Parecz, István (1871) Arad megye és Arad város ismertetése : a magyar orvosok és természetvizsgálók Arad-városban tartott XV. nagygyűlése alkalmából. Réthy Lipót, Arad.

Pataki, Simon (1903) Kereskedelmi földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (137.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Perczel, Károly (1966) Regionális tervezés és a magyar településhálózat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

R

Ruffy, Pál (1901) Bars vármegye gazdasági leírása. Megyei monográfiák (9). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Rupp, Jakab (1870) Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre : vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Eggenberger, Pest.

Rétvári, László (1977) Győr-Sopron megye népesedése. Földrajzi tanulmányok (15.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Scott, Peter (1981) Australian agriculture. Resource development and spatial organization. Geography of world agriculture (9). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2445-7

Surányi, Sándor (1982) Az indiai agrárkérdés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2802-9

Széchényi, Imre (1892) Somogy megye. Megyei monográfiák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sárfalvi, Béla (1965) A mezőgazdasági népesség csökkenése Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1998) Budapest - nemzetközi város. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-077-8

sine, nomine (1962) Economic Geographical Lectures = Ökonomische Geographische Vorträge. Hungarian Geographical Society and the Institute of Geography of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest - Balatonvilágos.

T

T. Nagy, Imre (1902) Csikmegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (10). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Takács, Lajos (1976) Egy irtásfalu földművelése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0880-X

Takács, Lajos (1987) Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4224-2

Thuróczy, Károly (1896) Nyitra megye. Megyei monográfiák (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tiner, Tibor (2014) A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Elmélet, módszer, gyakorlat (70). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-45-8

Tátrai, Patrik (2010) Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban. Elmélet, módszer, gyakorlat (65). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-27-4

Téglás, Gábor (1903) Hunyadmegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (11). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Tóth, József (1977) Az urbanizáció népességföldrajzi vonatkozásai a Dél-Alföldön : A centrumok szerepe a népesség foglalkozási átrétegződésében és területi koncentrálódásában. Földrajzi tanulmányok (14.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Miklós (1988) A természeti erőforrások potenciálja és igénybevétele gazdasági értékelésének elvi-módszertani kérdései. Elmélet, módszer, gyakorlat (44). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322698

É

Éhen, Gyula (1905) Vas vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (16). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

This list was generated on Fri Jun 21 01:11:26 2024 CEST.