REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D1 Prehistory / őstörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | H | I | K | T | V | W | Z | É
Number of items at this level: 27.

B

Bartal, György (1860) A párthus és húnmagyar scythákról. Emich, Pest.

Bartoniek, Emma (1975) Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7301-08-9

Bálint, Csanád (2013) "Mi" az avar? Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-682-5

C

Czeglédy, Károly (1985) Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest oriental reprints. Series A (3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 9637302050

D

Darnay, Kálmán (1900) Magyarország őskora. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (37/38.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Demkó, Kálmán (1884) Lőcsének erődítése védelmi rendszere. Kiss József T. Könyvnyomdája, Lőcse.

Dienes, István (1972) A honfoglaló magyarok. Hereditas . Corvina, Budapest.

Domokos, Péter (1990) Szkítiától Lappóniáig : a nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963 05 5672 3

E

Erdélyi, István (1989) Sumér rokonság? Kérdőjel . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5389-9

F

Fekete, Lajos (1993) A hódoltság török levéltári forrásai nyomában. Budapest oriental reprints. Series A (6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7302-83-2

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Futaky, István (1987) Die Ungarn betreffenden Beiträge in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1739-1839 | A Göttingische Gelehrte Anzeigen Magyarországra vonatkozó közleményei, 1739-1839. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-24-7

H

Hampel, József (1885) Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós. Friedrich Kilian, Budapest.

Hampel, József (1886) A bronzkor emlékei Magyarhonban. Országos Régészeti és Embertani Társulat, Budapest.

Hillebrand, Jenő (1934) Az őskőkor története. Kincsestár (12.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

I

Ipolyi, Arnold and Fraknói, Vilmos and Pauler, Gyula and Salamon, Ferencz and Szabó, Károly (1883) Jelentés a honfoglalás időpontjának meghatározása tárgyában. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

K

Karácsonyi, János (1925) A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig : 1 térképpel. Szent László Nyomda, Oradea - Nagyvárad.

Karácsonyi, János (1924) A magyar nemzet őstörténete 896-ig : 3 térképpel. Szent László Nyomda, Oradea-Mare - Nagyvárad.

Koch, Nándor (1926) A Föld keletkezésétől a történelmi emberig : A Világegyetem, a Föld, az élet és az ember fejlődésének története. Tolnai Világtörténelme (1). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Kossuth, Lajos (1883) Tanulmányok báró Nyáry Jenő Az aggteleki barlang mint őskori temető czímű munkája felett. Franklin, Budapest.

T

Toldy, Ferenc (1986) Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-25-5

V

Volf, György (1897) A honfoglaló magyarok műveltsége. Hornyánszky Viktor Könyvnyomda, Budapest.

W

Wosinsky, Mór (1896) Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. Franklin, Budapest.

Wosinszky, Mór (1904) Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zichy, István (1939) Magyar őstörténet. Kincsestár (5.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zichy, István (1923) A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

É

Érdy, János (1859) Erdélyben talált viaszos lapok (tabulae ceratae) és magyar őstörténeti vizsgálatok. Boldini, Pest.

This list was generated on Mon May 27 14:18:28 2024 CEST.