REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 80.

Simai, Ödön (1902) Márton József mint szótáríró. Nyelvészeti füzetek (2). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kocsis, Lénárd (1902) A mondatrészek viszonya Brassai mondatelméletében. Nyelvészeti füzetek (3). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond, ed. (1902) Tréfás népmesék és adomák. Nyelvészeti füzetek (4.). Athenaeum, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) A magyar szórend. Nyelvészeti füzetek (1). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Nagy, Sándor (1903) A váci nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (10.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Az új helyesírás : a VKM 1903. március 14-én...kelt rendeletével kiadott magyar iskolai helyesírás szövege és magyarázata bővített szójegyzékkel. Nyelvészeti füzetek (5). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Rubinyi, Mózes (1903) Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből. Nyelvészeti füzetek (6). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gombocz, Zoltán (1903) Nyelvtörténet és lélektan. Nyelvészeti füzetek (7). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1903) Helyes magyarság. Nyelvészeti füzetek (8). Athenaeum, Budapest.

Varga, Ignác and Szabó, Dezső and Kertész, Manó (1903) Nyelvjárási tanulmányok I. Nyelvészeti füzetek (9). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1904) Elvonás. Elemző szóalkotás. Nyelvészeti füzetek (11). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Székely, Ábrahám (1904) Alanytalan mondataink alanyáról. Nyelvészeti füzetek (12.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Erdélyi, Lajos and Horger, Antal and Szemkő, Aladár (1904) Nyelvjárási tanulmányok II. Nyelvészeti füzetek (13). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simai, Ödön (1904) Dugonics András mint nyelvújító. Nyelvészeti füzetek (14). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bartha, József and Melich, János and Szilasi, Móric and Simonyi, Zsigmond (1905) A nyelvtörténeti szótárról I. Nyelvészeti füzetek (15). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Berze Nagy, János (1905) A hevesmegyei nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (16). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1905) A pápavidéki nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (17). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gácser, József (1905) Telegdi Miklós nyelve különös tekintettel a mondattanra. Nyelvészeti füzetek (18). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Valló, Albert and Ágner, Lajos and Szenttamási, János and Stan, Vazul (1905) Kölcsönös hatások a hazai nyelvek közt. Nyelvészeti füzetek (19). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szűcs, István and Gencsy, István (1905) Nyelvjárási tanulmányok III. Nyelvészeti füzetek (20). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kertész, Manó (1905) Analógia a mondatszerkesztésben. Nyelvészeti füzetek (21). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vértes, József (1905) A gyermeknyelv hangtana. Nyelvészeti füzetek (22). Athenaeum, Budapest.

Szegleti, István (1905) A főnévi igenév Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (23). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réger, Béla (1905) A határozott névmutató. Nyelvészeti füzetek (24). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1905) A vogul határozók. Nyelvészeti füzetek (25). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Oláh, Gábor (1906) A debreceni nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (26). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Nádai, Pál (1906) A magyar népetimológia. Nyelvészeti füzetek (27). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1906) Az ikes ragozás története. Nyelvészeti füzetek (28). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Böszörményi, Géza (1906) A jánosfalvi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (29). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Geleji Katona, István (1906) Magyar Gramatikatska : a'vagy az igaz magyar irasban, és szollásban kévántato néhány szükséges Observatiok... Nyelvészeti füzetek (30). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Teleky, István (1906) A tárgyeset Arany Jánosnál. Nyelvészeti füzetek (31). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Viski, Károly (1906) A tordai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (32). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beke, Ödön (1906) Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti füzetek (33). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Horváth, Endre (1906) A bakonyalji nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (34). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szolár, Ferenc (1906) Jelentés-tanulmányok az asszimilációs jelentésváltozásokról. Nyelvészeti füzetek (35). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szeremley Császár, Loránd (1906) Jelentés-tanulmányok a komplikációs jelentésváltozásról. Nyelvészeti füzetek (36). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Bacsó, Gyula (1906) Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel a mondattani sajátságokra. Nyelvészeti füzetek (37). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Sándor (1907) A szigetközi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (38). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vikár, Béla (1907) A regös ének. Nyelvészeti füzetek (39). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Édes, Jenő (1907) A balatonfelvidéki népnyelv. Nyelvészeti füzetek (40). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Búzás, Győző (1907) A németes összetételek története. Nyelvészeti füzetek (41). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fest, Sándor (1907) Hangátvetés a magyar nyelvben. Nyelvészeti füzetek (42.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Galambos, Dezső (1907) Tanulmányok a magyar relatívum mondattanáról. Nyelvészeti füzetek (43). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kräuter, Ferenc (1907) A mássalhangzók hasonulása a magyarban. Nyelvészeti füzetek (44). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Pálfi, Márton (1907) Kolozsvári Glosszák. Nyelvészeti füzetek (45). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Melich, János (1907) A magyar szótárirodalom. Nyelvészeti füzetek (46.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1907) Igenévi szerkezetek. Nyelvészeti füzetek (47). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szabó, Lajos (1907) A nagykanizsai nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (48). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Laczkó, Géza (1907) Játszi szóképzés. Nyelvészeti füzetek (49). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Klemm I., Antal (1908) Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. Nyelvészeti füzetek (50). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Batta, Béla (1908) A melléknévi mondatok népies használata. Nyelvészeti füzetek (51). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vass, János (1908) Fejezetek a népnyelv mondattanából. Nyelvészeti füzetek (52). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Dénes, Szilárd (1908) Kossuth Lajos, a szónok. Nyelvészeti füzetek (53). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Kulcsár, Gyula (1909) A magyaros írásművészet főkérdései. Nyelvészeti füzetek (54). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Csűri, Bálint (1909) Teleki József gróf mint nyelvész. Nyelvészeti füzetek (55). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Maday, Gyula (1909) A hajdúk beszéde. Nyelvészeti füzetek (56). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vass, Béla (1909) A nagykőrösi nyelvjárás. Nyelvészeti füzetek (57). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Prohászka, János (1909) Petőfi költői nyelvének fősajátságai. Nyelvészeti füzetek (58). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Csúzy Zsigmond szavai. Nyelvészeti füzetek (59). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Réthei Prikkel, Marián (1909) Sándor István nyelvtudománya. Nyelvészeti füzetek (60). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Viski, Károly and Borbély, István (1910) Régi szentírásfordítások. Komjáti Szent Pálja. - A Heltai-féle Biblia. Nyelvészeti füzetek (61). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Gesztesi, Gyula (1910) Csokonai és a nyelvújítás. Nyelvészeti füzetek (62). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Csűri, Bálint (1910) Az ige. Nyelvészeti füzetek (63). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Steuermann, Mihály (1910) A székely nyelvjárás szórendi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (64). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Horger, Antal (1911) Egy ismeretlen magyar hangtörvény. Nyelvészeti füzetek (65.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Hefty, Gyula Andor (1911) Térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyelvészeti füzetek (66). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Damian, István (1912) Adatok a magyar-román kölcsönhatáshoz. Nyelvészeti füzetek (67). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonfi, János (1913) Az irodalom szó története. Nyelvészeti füzetek (68). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Hatvani, János (1914) A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel való egyezései kapcsán. Nyelvészeti füzetek (72). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Molecz, Béla (1915) Szórendi tanulmányok. Nyelvészeti füzetek (70). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Erdélyi, Lajos (1915) A halotti beszéd mint nyelvjárási emlék. Nyelvészeti füzetek (71). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Wertner, Mór (1916) Névmagyarázatok I. Férfi és helységnevek. Nyelvészeti füzetek (73). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Kilár, István (1916) A magyar kódexeknek nyelvi sajátságai. Nyelvészeti füzetek (74). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Konsza, Samu (1916) Nagybacon nyelvjárása. Nyelvészeti füzetek (75). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Goriupp, Alisz (1916) Döbrentei Gábor nyelvújítása. Nyelvészeti füzetek (76). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Wertner, Mór (1917) Névmagyarázatok II. Régi magyar női nevek. Nyelvészeti füzetek (77). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Deák, Margit (1918) Baksai Sándor nyelve. Nyelvészeti füzetek (78). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Juhász, János (1918) Kölcsönhatások a magyar és tót közmondásokban és szólásokban. Nyelvészeti füzetek (79). Tevan Adolf könyvnyomdája, Békéscsaba.

Nagy, Lajos (1918) Nogáll János nyelve. Nyelvészeti füzetek (80). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Losonczi, Zoltán (1918) Hangtörténeti alapkérdések. Nyelvészeti füzetek (81). Magyar Nyelvőr, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 10:31:06 2024 CEST.