REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 72.

Slaby, Adolf Karl Heinrich (1912) A szikratávíró. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bölsche, Wilhelm (1912) A természettudomány fejlődésének története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Hobson, John Atkinson (1912) A vagyon tudománya. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Palante, Georges (1912) A szociológia vázlata. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kant, Immanuel (1912) Kant-breviárium : Kant világnézete és életfelfogása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Lhotzky, Heinrich (1912) Az emberiség jövője. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Le Bon, Gustave (1913) A tömegek lélektana. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rodin, Auguste (1914) Rodin beszélgetései a művészetről. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Gillouin, René (1914) Henri Bergson filozófiája. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Strachey, Lytton (1914) A francia irodalom főirányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Arrhenius, Svante (1914) A világegyetem élete és megismerésének története a legrégibb időtől napjainkig. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Lenhossék, Mihály (1915) Az ember helye a természetben. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Eucken, Rudolf (1915) Az élet értelme és értéke. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Jerusalem, Wilhelm (1916) Bevezetés a filozófiába. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Pollard, Albert Frederick (1916) Anglia története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Geréb, József (1917) A római kultúra legjelentősebb vonásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Croce, Benedetto (1917) Az aesthetika alapelemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Balanyi, György (1918) Világpolitika : a világtörténet legújabb fejezete : 1871-1914. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Enyvvári, Jenő, ed. (1918) Philosophiai szótár. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Faguet, Émile (1919) A kontárság kultusza. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benedek, Marcell (1920) A modern világirodalom 1800-1920. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Schopenhauer, Arthur (1920) Schopenhauer Kantról : Kant filozófiájának bírálata. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Balanyi, György (1920) A Balkán-probléma fejlődése a párisi kongresszustól a világháború kitöréséig : 1856-1914. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Le Bon, Gustave (1920) Múlt és jövő : gondolatok a világháborúról, békéről s a népek és a kultúra sorsáról. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Molnár, Antal (1920) Az európai zene története 1750-ig. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Geréb, József (1921) A görög szellem Európa kulturájában. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1921) Természet, ember, társadalom : válogatott tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Wundt, Wilhelm (1921) Bevezetés a pszichológiába. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Voinovich, Géza (1921) Regényírók : tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Sohm, Rudolph (1922) Rövid egyháztörténet. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Wells, Herbert George (1922) A nagy katasztrófa : 1914-1920. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Faguet, Émile (1922) "... és a felelősségtől való rettegés" "... et l'horreur des responsabilités" : "a kontárság kultuszának" folytatása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Ottlik, László (1922) A marxizmus társadalomelmélete : elméleti kritika és történelmi tanulságok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Fekete, F. Sándor (1923) Munka és fáradság. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1923) Tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Molnár, Antal (1923) A zenetörténet szociológiája. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Emerson, Ralph Waldo (1923) Az emberiség képviselői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Durkheim, Émile (1924) A szociológia módszere. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Taine, Hippolyte Adolphe (1924) A görög művészet bölcselete. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Mende, Jenő (1924) A rádiótelefon. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1924) Gondolkodók. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Rousseau, Jean-Jacques (1925) Egy magános sétáló álmodozásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Schöpflin, Aladár (1925) Írók, könyvek, emlékek. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1925) Két filozófus : Platon és Kant. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Rákosi, Jenő (1926) A tragikum. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Croce, Benedetto (1926) A politika elemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Zweig, Stefan (1926) Három mester : Balzac, Dickens, Dosztojevszkij. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Az angol irodalom története. Kultúra és tudomány (53.). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Brunetière, Ferdinand (1927) Brunetiere Ferdinand válogatott kritikai tanulmányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Kárpáti, Aurél (1928) A kételkedő kritikus. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartók, György (1928) Bőhm Károly. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kundt, Ernő (1928) Az angol regény mesterei. Kultúra és tudomány (60.). Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1930) Magyar filozófusok : tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Joó, Tibor (1935) Bevezetés a szellemtörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Németh, László (1935) Magyarság és Európa. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Pukánszky, Béla (1936) A mai osztrák irodalom. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benedek, Marcell (1936) Irodalom-esztétika. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1937) Bevezetés a zenetörténetbe. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Cs. Szabó, László (1937) Levelek a száműzetésből. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gyergyai, Albert (1937) A mai francia regény. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Reményi, József (1938) Amerikai írók. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Németh, László (1939) Berzsenyi. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Czettler, Jenő (1939) Az emberi gazdálkodás története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Joó, Tibor (1939) A magyar nemzeteszme. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartha, Dénes (1939) Beethoven. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1939) Magyar önismeret : politikai olvasókönyv önmagukat kereső magyarok számára. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Faguet, Émile (1944) A kontárság kultusza és a felelősségtől való rettegés. Kultúra és tudomány . Franklin, [Budapest].

Halász, Gábor (1948) Az értelem keresése : irodalmi tanulmányok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Jun 22 21:25:53 2024 CEST.