REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 73.

Dimény, Imre (1961) Mezőgazdaságunk traktorszükségletét meghatározó tényezők. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Witthen, Béla (1961) A jövedelmezőség vizsgálata a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1961) Üzemszervezési kérdések a szocialista mezőgazdasági nagyüzemben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csete, László and Fekete, Ferenc and Rácz, Lajos (1961) Munkadíjazás, önköltség és gazdaságosság a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pósvai, Lajos (1961) Gazdaságos takarmányadagok összeállítása grafikus eljárással. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Manczel, Jenő (1962) Szarvasmarhatenyésztésünk és takarmánytermelésünk helyzete és tájbeli eltérései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jankó, József (1962) A takarmányozási költség csökkentésének lehetőségei és eszközei a tehenészetben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tildi, István and Tóth, Béla (1962) A szabadtartásos növendékmarhanevelés gazdaságossága. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sebestyén, József (1962) Matematikai módszerek alkalmazása a mezőgazdasági termelés vizsgálatában. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pataky, Ernő (1962) Tudományos vívmányok alkalmazása a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Ferenc (1962) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaságok kapcsolata. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1962) Nagykőrös város mezőgazdasági fejlesztése : a távlati mezőgazdasági tervezés módszere. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gönczi, Iván (1963) A mezőgazdasági üzem vonóerejének összetétele. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kölber, László (1963) A munkatermelékenység az állami gazdaságok néhány növénytermelési ágazatában. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Biró, Ferenc (1963) A pénzbeni munkadíjazás rendszere és alkalmazása a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berend, Iván (1964) A mezőgazdasági beruházások gazdaságossága. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tildi, István (1964) Az öntözéses gyepgazdálkodás szervezési és gazdaságossági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc, ed. (1964) Távlati üzemi tervezés a mezőgazdaságban : Solt község és a Szikra Termelőszövetkezet gazdasági fejlesztése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vágó, József, ed. (1964) A nagyüzemi baromfitartás néhány jövedelmezőségi kérdése. Pecsenyecsirke-nevelés és tojástermelés. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tótth, Jenő (1965) A takarmánytermelés szervezése mezőségi talajú gazdaságokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szalóczy, Bálint (1965) Az esőszerű öntözés gazdaságosságának vizsgálata. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőzsér, János (1965) Az öntözéses termelés gazdaságossága a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szénay, László (1965) Állattenyésztésünk fejlesztésének főbb közgazdasági és üzemgazdasági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kopcsó, István (1966) A gyümölcstermelés technológiájának fontosabb tervezési és üzemszervezési vonatkozásai. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1966) A mezőgazdasági üzemszervezés néhány elméleti és gyakorlati kérdése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csete, László, ed. (1966) A többszektoros távlati üzemfejlesztési tervezés kérdései : a kiskőrösi járás példája alapján. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gouth, Ernő and Lelkes, Béla (1967) Üzemszervezési tapasztalatok hat állami gazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Burgert, Róbert (1967) Üzemvezetési problémák az állami gazdaságokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Németi, László (1967) A gazdálkodás eredményességének vizsgálata a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Árvai, László and Kalocsay, Ferenc and Kecskeméti, Lajos (1967) A nagyüzemi kukoricatermelés fontosabb munkaszervezési kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Frigyesy, Ferenc (1967) A termőhelyi alkalmasság megállapítása a zöldségtermelésben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kukovics, Sándor (1968) A halhústermelés néhány gazdasági kérdése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Almási, Gábor (1968) A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének üzemgazdasági vonatkozásai. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, József (1969) A takarmánygazdálkodás matematikai tervezése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, István (1969) Az öntözés szerepe a mezőgazdasági termelés fejlesztésében. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Ferenc and Szénay, László (1969) A baromfitermékek forgalmazásának közgazdasági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csáki, Norbert (1969) A földellátottság szerepe a mezőgazdaság nemzetközi szakosodásában. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marillai, Vilmos (1969) A tevékenységi kör kibővülése a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Halász, Péter (1969) A sertéstenyésztés és a sertéshizlalás munkaidő-szükséglete. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csáki, Csaba (1969) Mezőgazdasági vállalati távlati tervezés matematikai programozással. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szemes, Lajos (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tamás, László (1970) A nagyüzemi szőlőtermelés néhány gazdasági kérdése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoványi, István (1970) Mezőgazdasági vállalatok építési tevékenysége. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kádár, Béla (1970) Öntöző gazdaságok vetésszerkezetének kialakítása. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Pál and Kozma, Lajos (1971) A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok együttműködésének lehetőségei és formái. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szederkényi, Henrik and Tótth, Jenőné (1972) Gazdasági együttműködés az állami gazdaságokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros, Sándor (1972) A műtrágyázás hatékonysága és optimumai. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kukovics, Sándor, ed. (1972) Kedvezőtlen természeti adottságú mezőgazdasági területeink. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kukovics, Sándor and Kulcsár, Viktor (1973) A mezőgazdasági termelés területi tervezése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Acsay, Ferenc and Csáki, Csaba and Varga, Gyula (1973) A vállalati géppark és géphasználat matematikai tervezése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vági, Ferenc (1973) A vállalati érdekeltség és érvényesülésének mechanizmusa az állami gazdaságokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szederkényi, Henrik (1974) Az élő munka termelékenységének mérése a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0380-8

Halász, Péter (1974) A sertéshústermelés műszaki-technológiai eljárásainak gazdasági hatékonysága. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0428-6

Kopcsó, István (1974) Az élelmiszerpiac-szervezés néhány kérdése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0390-5

Kunszabó, Ferenc (1974) Elnöktípusok a termelőszövetkezetekben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0391-3

Tóth, József and Varga, Károly (1974) Takarmányadagok optimalizálása egyszerűen. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0389-1

Fadgyas, Klára (1974) Tejtermelő tehenészeti telepek optimalizálása. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0488-X

Csáki, Csaba and Varga, Gyula (1976) Vállalatfejlesztési tervek lineáris dinamikus modellje. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0979-2

Szénay, László (1976) A vertikális kapcsolatok érdekeltségi problémái az élelmiszertermelésben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0795-1

Guba, Mária and Papp, Zsolt and Varga, Gyula (1977) A szőlőszüret gépesítésének vállalatgazdasági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1267-X

Szőke-Molnár, Lajos (1977) Az öntözéses kukoricatermelés gazdasági kérdései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1339-0

Marillai, Vilmos (1978) A mezőgazdasági társulások gazdálkodása. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1427-3

Felföldi, János and Szomolányiné Szabó, Judit (1979) A mezőgazdasági szállítóeszközök raksúlynövelésének gazdasági hatásai. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1766-3

Horváth, János (1979) A mezőgazdasági vállalat működésének szabályozása. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1787-6

Módos, Gyula (1980) A hálós modellek alkalmazási területei és lehetőségei a mezőgazdasági vállalatokban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2050-8

Jónás, Anna (1981) Új módszerek a mezőgazdaság tervezésében. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2612-3

Udovecz, Gábor (1982) A harmonikus fejlődés főbb kérdései az élelmiszer-termelésben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2770-7

Vályi, Éva (1985) A mezőgazdasági vállalati szervezet fejlődésének és fejlesztésének törvényszerűségei. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3468-1

Mészáros, Sándor (1985) A világ mütrágyatermelésének és -felhasználásának előrejelzése. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3670-6

Mátrai, Zoltán (1987) Számítógépes vállalati irányítási rendszer a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4502-0

Juhász, János (1988) Szövetkezeti modellek a magyar mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4684-1

Fehér, Alajos (1988) A meliorációs beruházások gazdasági hatásai. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4704-X

Buday-Sántha, Attila (1991) A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása és a környezetvédelem. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5569-7

This list was generated on Wed Jun 12 20:47:46 2024 CEST.