REAL-EOD

Items where Year is 1940

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 29.

Baktay, Ervin (1940) Királyfiak földjén : Rádzsputána és Gudzsarát. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Balanyi, György (1940) A ferences mozgalom begyökerezése magyar földön. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balázs, János (1940) A gazai iskola Thukydides-tanulmányai. Magyar-görög tanulmányok (11.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1940) Az irodalomtörténet elmélete : 1. r. Magyar irodalmi ritkaságok (51.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bosnyák, Zoltán (1940) Istóczy Győző élete és küzdelmei. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, Budapest.

Bulla, Béla (1940) Az Alföld. Kincsestár (116.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1940) A Földközi-tenger. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Eperjessy, Kálmán (1940) A magyar falu településtörténete. Kincsestár (7.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Fekete, Lajos (1940) Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fáy, András (1940) Fáy András színészeti tanulmányai. Magyar irodalmi ritkaságok (54.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Förster, Aurél (1940) A filológia fogalma. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyomlay, Gyula (1940) Inverziók és choriambusok Arany János tizenkettős verssoraiban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Harkai Schiller, Pál (1940) A lélektan feladata. Az Akadémia filozófiai könyvtára (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Endre (1940) Magyar-görög bibliográfia. Magyar-görög tanulmányok (12.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kalmár, Gusztáv (1940) A közlekedés és hírszolgálat fejlődése. Kincsestár (111.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kisbán, Emil (1940) A magyar pálosrend története. Pálos kolostor, Budapest.

Konkoly-Thege, Gyula (1940) A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területén. Hornyánszky, Budapest.

Károli, Gáspár (1940) Két könyv. Magyar irodalmi ritkaságok (50.). Budapesti Evangélikus Leánygimnázium Ifjúsági Gyámintézete, Budapest.

Madách, Imre (1940) Madách Imre versei: I. Magyar irodalmi ritkaságok (48.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Mendöl, Tibor (1940) A Felvidék. Kincsestár (118.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Reviczky, Gyula (1940) Reviczky Gyula prózai dolgozatai : I. Magyar irodalmi ritkaságok (49.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) Mikszáth Kálmán. Magyar irodalmi ritkaságok (47.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Riedl, Frigyes (1940) A magyar dráma története. Magyar irodalmi ritkaságok (44). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Révay, József (1940) Az erkölcs dialektikája. Az Akadémia filozófiai könyvtára, 12 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, István (1940) A magyar parasztság története. Kincsestár (8.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szigeti, Lajos (1940) Translatio latina Ioannis Damasceni (de orthodoxa fide L. III. C. 1-8.) saeculo 12. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (13). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szmrecsányi, Géza (1940) A skvarka : Regék, mesék, való történetek sárosmegyei őslakókról, zipserekről, ruthénekről a "dobry luft" hazájából. A szerző kiadása (Wiko nyomda), Kassa.

Tury, Sándor Kornél (1940) Biztosítási jog és bizonyítási módszer. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (11). [s.n.], Budapest.

Tóth, László (1940) Magányos jegenye : egy századvégi gyermek története. Révai, Budapest.

This list was generated on Sat Oct 19 03:47:09 2019 CEST.